Risale-i Nur, nur üstüne nurdur

Risale-i Nur, Nur üstüne Nurdur.

İman hakikatlerini en mükemmel bir şekilde anlatan ve asrımızı adeta irşad eden bir tefsir-i azamdır. Kuvvet ve ferasetini Kur’ân-ı Kerîm’den alan Risale-i Nur, bu sebeple, akıl ve kalbe büyük tesir eder. Risale-i Nur’un sözü, dili ve belâgati onu okuyan gönüllerde adeta akis bulur.

Risale-i Nur bir dâvâ kitabıdır. Risale-i Nur bir müjde kitabıdır. Felâket asrındaki bütün insanlara bir kurtuluş fermanıdır. Hakkıyla ve samimiyetle okuyan her insan için Risale-i Nur, ehl-i necat olma imkânını sunar.

Risale-i Nur, bir muhabbet kitabıdır, ehl-i muhabbet yarenlerine hitap eden bir eserdir. Kalbinde ancak muhabbet besleyebilen insanlar bu hissi tadabilirler. Risale-i Nur bir barış kitabıdır. İnsanlığın huzuruna ve selâmetine hizmet aynı zamanda da anarşinin karşısında asayişi temin etmeye gayret eden bir eserdir.

Risale-i Nur, bir isbat kitabıdır. Tevhidi, Nübüvveti ve Haşri en beliğ ve açık bir şekilde izah edip muhataplarına deliller sunarak anlatan gayet bir eserdir.

Risale-i Nur, bir iman kitabıdır. Bütün emeğini iman hakikatlerini anlatmaya adamış ve bunu yaparken de en belâgatli sözlerle izah etmiş bir eserdir.

Risale-i Nur, bir İttihad kitabıdır. Dağılmış ve parçalanmış olan ehl-i İslâm’ın Kur’ân hakikatleri ışığında birleşmesine ve kardeş olmasına gayret eden bir eserdir.

Risale-i Nur, bir meşveret kitabıdır. Kur’ân’daki ‘her işinizi danışarak ve meşveret halinde yapınız’ emrine uyarak meşveret ve şûrâyı ön plana çıkaran bir eserdir. Risale-i Nur, bir hizmet kitabıdır. Allah’ın rızasını kazanmak ve din kardeşinin gönlünü hoş etmek amacıyla hizmet aşkını sürekli canlı tutan bir eserdir,

Risale-i Nur, bir ümit kitabıdır. Yeis ve karamsarlık bataklığında boğulmuş nefisleri selâmete çıkaran bir eserdir.

Risale-i Nur, bir hikmet kitabıdır. Kâinat ve insandaki sırların hikmetini anlatan ve izah eden bir eserdir.

Risale-i Nur, bir hayat kitabıdır. İnsan nereden geldi, nereye gidecek, ölümden sonra ne olacak gibi sorulara cevap veren mümtaz bir eserdir.

Son olarak, Risale-i Nur’un esas vazifesinin ne olduğunu Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin dilinden şöyle aktarabiliriz:

‘’Evet, Risale-i Nur’un vazifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı imanî olan hakikatlerle gayet kat’î ve en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli burhanlarla Kur’ân’a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur’u hiçbir şeye âlet edemeyiz.’’

(Tarihçe-i Hayat – Afyon Hayatı )

Adil Söylemez

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*