Öteki istiyor. Ama ben istemiyorum!

Cenab-ı Hakk, kâinat ağacını yaratıp, onun çiçek, yaprak mesabesindeki canlı-cansız bütün varlıklarını yaratıp, o ağacın en son neticesi, meyvesi olan insanı da yarattıktan sonra, malum hadise ile bütün meleklerin insana secde etmesini (Cenab-ı Hakk’ın büyüklüğünü tasdik etmek için) istemiş, meleklerin hepsi bunu kabul ettikleri halde, bir tek şeytan, Cenab-ı Hakk’ın bu emrine karşı gelmiş, kabul etmemiş ama Allah’tan da; insanları sapıtmak, yoldan çıkarmak için kıyamete kadar müsaade istemiştir.

İşte bundan dolayı, insanın içinde, kalbinde hep iki varlık var olagelmiştir. Bunlardan biri, insanı hayra, iyiliğe sevk etmeye çalışan hayırhahı, diğeri de, şeytandır. Kalpte bulunan bu durumu üstad Bediüzzaman, “lümme-i şeytaniye” diye vasıflandırarak, adeta insanın içinden gelen bir sesle, hep insanı vesveseye, ayağını kaydırmaya çalışmıştır şeytan-ı lâin.

Tabii bu şeytan, yanına “her türlü kötülüğü emreden” nefsi de alarak, birçok insana musallat olurken, en çok da dindar insanlara musallat olmaya çalışmaktadır,”nasıl olsa onlar benim askerlerimdir” dediği, mütemerrid ve günahta devam etmeye azimli insanlara pek o kadar bulaşmazken, dindar insanlara, hem de namazda, kur’an okurken, kabeyi tavaf ederken bile bulaşmaya çalışmaktadır.

Böyle bir taarruza hedef olan kalb-i insandaki hiss-i hayır, bu kötü durumdan şikayetlenerek, böyle kötü bir durumlara, kötülüğe sevk edilen hallere duçar olunca, şeytanı kastederek, adeta feryat edip,”Öteki istiyor. Ama ben istemiyorum!” diye avazı çıktığınca karşı çıkıyor. İnsanı vartaya düşürecek olan kötülüklere karşı îkaz edip, kurtarmaya çalışıyor. Aklı başında olan bir insan da; eğer, bu hayırlı söze kulak verip, şeytanın; hile ve tuzaklarına düşmezse, bahtiyar bir duruma nail olup, hayırda devam edip, şerde devam etmeyen bir vasfı kazanıyor.

Cenab-ı Hakk, ahir zamanın en dehşetli günlerinde bulunduğumuz bu durumlarda, bizleri muhafaza edip, hafaza meleklerini üzerimizden hiç eksik tutmayıp, şeytanın emri altına giren, onun vesvesesine kulak asıp, istikametini şaşıranlardan eylemesin İnşaallah!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*