Risale-i Nur yasağı temyiz yolunda

Rusya’da Kaliningrad Mahkemesinin Risale-i Nur’dan bazı kitapları yasaklama kararı temyize gidiyor. Karara karşı sanal âlemde açılan imza kampanyasına siz de katılabilirsiniz. Bunun için http://golosislama.ru/president/#form adresine girerek formu doldurup onaylamanız yeterli.

Rusya Nur Talebeleri’nden gelen bir mektup

‘Risale-i Nur yasaklanırsa, bütün kitapların yasaklanması gerek!’

Aziz ve muhterem ağabeyler,

..Elhamdülillah, Risale-i Nur, Rusya’da her geçen gün daha da sür’atli bir şekilde intişar ediyor, kökleşiyor. Tâ Rusya’nın en uzak köşelerinden (Meselâ, Viladivastok) tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar, “Biz bu kitapları okuyoruz, hizmet ediyoruz” diye mektuplar yazıyorlar.

Geçen senenin hepimizi alâkadar eden en mühim meselelerinden biri, Yekaterinburg’da kitapların müsadere edilerek, üniversite uzmanlarından müteşekkil ehl-i vukuf heyeti teşkil olunarak tetkik edilmesi ve en son, dokuz ay devam eden inceleme neticesi olarak, Yekaterinburg şehir savcılığı, iddia olunan ittiham ispat olunamadığından, “Mahkemeye varmadan işe hitam verilsin” diye karar vermiş. Elbette, zahirî sıkıntılı haller altında çok güzel parlak hizmetler oldu. Geniş dairede Risale-i Nur’un ehemmiyeti bir daha ispat olundu. Rusya’nın söz sahibi müftüleri, savcılığın adresine, Risale-i Nur’un mahiyetini ibraz eden mektuplar yazdılar. Hatta o müftülerden biri, “Ben onlara, sizin ittihamınız ile bu kitaplar arasında yerle gök kadar fark vardır diye anlattım” dedi.

Başka bir profesör, “Ehl-i vukufun umum metinden herhangi bir parçayı ele alarak kendi kasıtlı ittihamlarını ispat etmek için yanlış tevillere saptıklarını ve incelenen kitapların bin sahife olup, tenkit olunan cümlelerin bir sahife teşkil ettiğini ve binde bir ihtimale göre, esas gayesi, hedefi; kâinat, insan, iman, hayat, ahiret vs. olan derin, dinî, ilmî eserlerin ittiham olunması muhal ender muhaldir” diye fikrini beyan etmiştir.

Avukatlardan biri, Rusya Baş Savcılığına şekva mektubunu yazmış ve oradan “Mektubunuzu aldık ve nezaretimizde işe bakılacaktır” diye cevap gelmiş.

O kardeş çok tesirli bir mektup yazmış. “Bu kitaplar ittiham ve yasak olursa, bütün kitapların yasak olması gerek”, “Bu kitaplar bütün dünyada, o cümleden Avrupa’da rağbetle karşılanıyor” diye ifadeler var.

Bu işi kontrol eden yüksek görevli şahıs “Neden bu işe, mahkemeye varmadan ispat olunamadığından hitam verilmiş?” sorusuna “Bu tür işler çok ince ve hassastırlar. Ben tecrübeme istinaden diyorum ki, bu iş mahkemeye varsa bile, ittihamın ispat olunması ihtimalden uzaktır, binaenaleyh bu tür işlerde çok dikkatli olmak icap eder. Çünkü aynı ittihamla biz kendimiz müttehem olabiliriz” diye cevap vermiş.

“RUS DA DİNSİZ KALAMAZ”

Elbette, bu hadiseler Muazzez Üstadımızın verdiği beşaretlerden, müjdelerden birer numunelerdir ve Üstadın elli sene önce “Dinsiz bir millet yaşamaz, Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalaha veya tabi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılınç çekemez” diye ifade ettiği âli beyanatının bir emaresidir.

İnşaallah, duâ edin, Cenâb-ı Hak bu hadiseleri, Rusya’nın ve bütün dünyanın semasında, ebedî Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nur’un bulutsuz parlak güneş gibi parlamasına vesile kılsın. Âmin…

Rusya Nur Talebeleri
Moskova / Rusya

RUSYA’DAKİ NUR TALEBELERİNE DESTEK ÇAĞRISI!

Rusya’da Kaliningrad Mahkemesi’nin, Risale-i Nur’dan bazı kitapları yasaklama kararı Temyiz’e gidiyor. Elbette bütün dünyayı nuruyla okşayan ve güneş gibi parlak hakikatleri ihtiva eden bu eserleri ilelebet yasaklamak mümkün değildir, yanlış kararlar nakzolacaktır; ama yine de, sanal âlemde hazırlanmış imza toplanan bir dilekçeye siz de destek verebilirsiniz. Bunun için http://golosislama.ru/president/#form adresine girerek formu doldurup onaylamanız yeterli.

Formun Türkçesi şöyle:

“Soyadınız: / Adınız: / Orta adınız: / İş Türü: / Şehir:”
(www.nurnet.org)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*