Sorguya çekileceğimiz nimetlerin büyüğü: Soğuk su

Efendimiz (asm) “Kıyamet gününde kulun ilk sorguya çekileceği konulardan biri de: ‘Ey kulum! Senin vücudunu sağlıklı kılmadım mı? Sana soğuk sular içirmedim mi?’ soruları olacaktır” 1 buyurmuştur. Cabir b. Abdullah (ra) da, “…Yolculuk sırasında Ensar’dan bir kimse, Peygamber (asm) için eski kırbalarda su soğuturdu” 2 demiştir.

Hz. Eyyub’ün (as) soğuk suyla şifa bulduğu şu şekilde rivayet edilmiştir:

“Ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su) dedik.” (Sad 38/42) “Hz. Eyyub (as) sağ ayağı ile yere vurduğunda yerden sıcak bir su çıkmış ve onunla yıkanmış; sol ayağı ile yere vurduğunda ise; yerden soğuk bir su çıkmış, ondan da içmiştir. Böylece içinde ve dışında hastalıktan bir şey kalmayarak iyileşmiştir.” 3

Üstad, soğuk ve canlı su içerdi

Soğuk su hesaba çekileceğimiz büyük bir nimettir. Üstad Hazretleri de Efendimiz (asm) gibi soğuk ve canlı su içerdi. Talebesi Bayram Yüksel, Üstadın su içmesini şu şekilde naklediyor:

“Üstadımız çok az yerdi, yediği zaman da beş saat geçmeyince tekrar yemek yemezdi. Yemekten sonra da iki saat geçmeyince su içmezdi, saate bakar, on dakika da olsa, ‘Daha iki saat olmadı’ diye beklerdi. İki saat olduğunda su içerdi. Suyu çok soğuk içerdi. İlk zamanları malûm buzdolapları yoktu. Üstadımız da çok soğuk suyu arzu ederdi. Suyun içine buz bulduğumuzda buz koyardık. Termosa çok zamanlar buz bulamıyorduk. Meselâ o zaman Isparta’da iki adet eczane vardı, birisinde buzdolabı vardı. Rica eder, parası ile ondan buz alırdık. Bol su ile yıkar, termosa doldururduk.” 4

Bayram Yüksel, Üstadın soğuk su içmesinin sebeplerinden birini şu şekilde naklediyor: “Üstad’ımıza çok kere zehir verdiler. Afyon’da, Emirdağ’da… Ama en şiddetlisi, Ankara’da verdikleri zehir… Çok uzun sene akmış; yeri belliydi; hani kurumuş bir bağırsak gibi… Onun için Üstad’ımız çok soğuk su içer, ‘Soğuk su, zehiri izale eder’ diye duymuştum Üstad’dan. Hatta Üstad vefat ederken müthiş hararetliydi; demek zaman zaman nüksediyordu.” 5

Bu iki aziz hatıradan anlaşılıyor ki Üstadımızın su içme adabında 2 saat kuralına son dakikasına kadar riayet ediyor. Biz de yemekten 2 saat sonra su içmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün de birçok uzman aynı istikamette fikirlerini beyan ediyor. İkinci önemli nokta soğuk suyun zehirleri izale etme özelliğinin olması. Üstadımız da defalarca zehirlendiği için soğuk su içerek zararı en aza indirdiğini müşahede ediyoruz.

8 yerde su içmek zararlıdır!

Su içmek her durumda yararlı değildir. Sekiz yerde su içmenin sağlığa zararlı olduğu şu şekilde ifade edilmiştir:

“1) Banyodan sonra su içilmez, içilirse organlar yaşlanır. 2) Acı yedikten sonra su içilmez içilirse reflü, gastrid ve bağırsak rahatsızlığı yapar, 3) Uyku arasında içilmez, beyni etkiler. 4) Meyveden sonra içilmez, asit ortaya çıkar. 5) Koşup yorulduktan sonra içilmez, karaciğer ve dalak büyür. 6) Tatlı yedikten sonra içilmez, şeker yükselmesi olur. 7) Kustuktan sonra içilmez, vebaya sebep olur. 8) Sofraya oturunca yemeğin altına ve Sofradan kalkmadan, yemeğin üzerine içilmez.” 6

Suların efendisi: Zemzem

İçeceklerin efendisi sudur; suların da efendisi zemzemdir.

Zemzemin özellikleri ve faydasıyla alâkalı hadislerden bazılarını nazara verelim:

“Zemzem suyu ne niyetle içilirse, onun içindir. Her kim bir hastalıktan dolayı şifa niyetiyle içerse, Allah ona şifa verir, açlığı sebebiyle içerse, Allah onu doyurur, yahut bir ihtiyacının giderilmesi niyetiyle içerse, Allah onun ihtiyacını giderir.”  7

Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Onda açlığı giderici ve hastalıklara şifa verici bir özellik vardır.” 8 “Zemzem, doyurucu bir gıda, hastalıklara şifâ verici bir ilâçtır”9

Zemzem’in nasıl içileceği bütün detaylarıyla tarif edilmiştir.

Muhammed İbn-i Abdurrahman İbn-i Ebubekir (ra) anlatıyor: “Ben İbn-i Abbas’ın yanında oturuyordum. Bir adam geldi ve o, adama, ‘Nereden geliyorsun?’ diye sordu. Adam, ‘Zemzemden!’ dedi. İbn-Abbas, ‘Ondan gerektiği şekilde içtin mi?’ diye sordu. Adam, ‘Nasıl?’ deyince şöyle dedi: ‘Zemzem içerken kıbleye döneceksin. Besmele çekeceksin. Üç kere nefes alıp kana kana içeceksin. İçip bitirince aziz ve celil olan Allah’a hamdedeceksin.

Zira Efendimiz (asm) şöyle buyurdular: ‘Münafıklarla bizim aramızdaki fark, onların zemzemi kana kana içmemeleridir” 10

Görüldüğü üzere sadece zemzemle hayatı devam ettirmek mümkün. Çok sayıda faydası olan zemzem’in her geçen gün ilmi araştırmalar sonucunda yeni yararları ortaya çıkıyor.

Son olarak iki deney sonuçlarıyla yazımızı nihayetlendirelim:

Elementlerin efendisi: Zemzem

Japon araştırmacı Masura Emoto zemzem için “O, dünyadaki diğer elementlerin efendisi” ifadesini kullanıyor. Zemzemle ilgili araştırma sonuçları şöyle özetliyor:

“Zemzem’de büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir, ama kendi değişmez. Zemzemin kristal düzeni ve yapısı çok farklı, çan sesini duyduklarında kararıyorlar. Her bir kristalin Kâbe-i Muazzama’ya benzeyen bir doku yapısı var. Kur’ân-ı Kerîm ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiğini tesbit ettim. Fizikî ve kimyevî özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor.”  11

Alman bilim adamı Dr. KnutPfeiffer, zemzemin mayalama özelliğiyle ilgili yaptığı araştırmasında şaşırtıcı sonuçlara ulaştığını şu şekilde ifade ediyor:

“Su, her şart altında değişmiyor, ama değiştiriyor. Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyunu yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Hepsi zemzeme dönüşmüş. Zemzem’de büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir, ama kendi değişmez!”

Bu ilmi bilgiler ışığında canlı suyumuza bir damla zemzem katarak faydasını azamî düzeye çıkarabiliriz. Rabbim cümlemize soğuk ve canlı suları sünnete göre içenlerden eylesin vesselâm…

Dipnotlar:

1- Ali Rıza Karabulut, Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi, 2. Cilt s.612.
2- Müslim, Zühd 74.
3- el-Fahru’r-Razi, et-Tefsiru’l Kebir.
4- Necmeddin Şahiner, Son Şahitler c. 3 s. 49.
5- Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor, c.1 s.72.
6- www.sagliklimiyim.com/su -ne-zaman-içilir-ne-zaman içilmez/.
7- Camius Sağır, 2/119; Feyzu’l Kadir 5/405.
8- Camius Sağır 2/9; Feyzü’l Kadir 3/489.
9- Camius Sağır 2/23; Feyzü’l Kadir 4/64.
10- İbn-i Mâce, 78/3061.
11- Kemal Özer, Hangi Suyu İçmeli, s. 56.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*