Vakıflarımız…

Herhangi bir işten anlayan, o işi bilen kimse için söylenen; “işe vukûfiyeti var, işe vâkıf” gibi kelimelerle ifade edilen “vakıflık”, camiamızda, gayet iyi bilinen bir kelimedir.

Risale-i Nur Talebeleri arasında zikredilen “vakıflık” hizmetinin, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sağlığında, herşeyinden ferâgat ederek, onun yanında fedakârâne ve sadakatle iman hizmetinde bulunan Nur Talebesi ağabeylerle başlamış olduğunu söylesek, her halde yanlış demiş olmayız. Bunlardan ilk akla gelenleri (husûsiyetle Üstadın âhir ömründekilerden); Tahirî Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram, Ceylan Çalışkan ve emsâli ağabeylerdir. Bihassa; Üstadın vefatından sonra, cemaatin birlik ve beraberliğinin muhafazası için gayret gösterip, istişareyle hizmetlerin devam etmesini sağlayan Zübeyir Gündüzalp’in o kahramanca, sadakatle, ihlâsla yaptığı hizmetler hiç unutulmaz. Bu konudaki sebkatiyetinden dolayı, ona nisbetle babası yaşındaki Tahirî Ağabey dahi, ona hususî hürmet göstermiştir.

İşte o zamanlarda (Üstadın vefatından sonra), bazı ağabeyler bir kenara çekilip, kendi kendilerine hizmet etmeye niyetlenince, Zübeyir Ağabey onları bırakmamış ve özellikle Bayram Ağabeyi Ankara’ya göndererek, orada hizmetlerin başında bulunmasını sağlamıştır. Kendisi de İstanbul’da kalarak, merkez hizmetleri deruhte etmiştir. İşte o yıllardan sonra bu dâvâya hayatını, her şeyini veren “vakıflar” hizmet sahasına atılmışlardır. İstanbul’da, çoğu Zübeyir Ağabeyin sağlığında yanında bulunan; başta Ahmed Gümüş, Mustafa Ekmekçi, “üç Mehmed’ler” dediğimiz Mehmed Fırıncı, Mehmed Emin Birinci ve Mehmed Kutlular Ağabeyler, Abdulvahid Mutkan, Ahmed Tanyeli, Cemal Uşşak, Mehmed Karasan v.s gibi ağabeyler ile Ankara’da Bayram Yüksel Ağabeyin nezaretinde Ömer (Öztürk) Tuncay, Fevzi Allahverdi (Tanrıverdi), Mehmed Kurdoğlu, Sıddık Dursun, Ali Vapurlu, İstanbullu Mehmed, orman mühendisi Hüseyin Ağabey, Şevki Doğan, Malatyalı Sami Sarıcalı Ağabey, Bayram Ağabeyin yakın hizmetinde bulunan Sabri Acar, Ali Çalışkan, şoförü Hacı Mehmed Yücel Ağabeyler benim aklıma gelen ve benim Risale-i Nur’u Ankara’da, 1970 yılında tanıdığımda bulunan ağabeylerdi. Daha sonra Ankara’ya gelen Sami Cebeci ve bizim okulumuza yakın bir yerde, rahmetli Bayram Ağabeye çok istek ve arzumuzla açtırdığımız Dışkapı’daki Kurtdereli sokakta bulunan Ferah Apartmanındaki dershanemizin ilk vakfı Rıdvan Ercan da, bu kahramanlardandır. Hatta hiç unutmam, Rıdvan Ağabeyin bir müddet sonra Ankara’dan ayrılıp, memleketi İzmit’e gitmesinden sonra, bizim o dershanemiz vakıfsız kalmış ve biz devamlı rahmetli Bayram Ağabeye gelip, vakıf ister olmuştuk. Yine böyle bir gün 27’ye, Bayram Ağabeye bunu söylemek için gittiğimde, baktım dershanede oturuyor, yanında da sarışın, güler yüzlü biri var. Ben selâm verip, daha söze girmeden Bayram Ağabey atıldı ve bana ”Osman kardeş, bak isteyip duruyordun. İşte sizin dershaneye bir vakıf. Kumandan, sizin oraya vakıf olacak” demişti. O zaman askerden yedek subay olarak terhis olmuş olan İhsan Paşalıoğlu’nu bize gösterip, tanıştırmıştı. Zannedersem 1972-73 seneleriydi…

Ayrıca tabiî (eğer yer ve isimlerde yanılırsam hoş görün); Erzurum’da Kırkıncı Hocanın yanında Vahdet Yılmaz, Gaziantep’te Nazım Gökçek, Hatay’da Mehmed İslamoğlu, Malatya’da Mehmed Ali Bağıllıtaş gibi ağabeyler de vakıflık yapıyorlardı ve bunların hepsiyle tanışıp muaferemiz olmuştu.

İşte ömrünü bu dâvâya adayıp, hizmetlere devam eden vakıflarımızdan (benim ilk aklıma gelenlerden) bazılarıdır bu ismini yâd ettiğimiz ağabeyler. Şimdilerde bu vakıflık müessesesi, daha bir akademik şekilde yetiştirilen talebe kardeşlerimiz vasıtasıyla yürütülse de, yine çoğu yerlerde başlarında eski vakıf ağabeylerle beraber güzel hizmetlere devam ediyorlar. Neredeyse her hizmet mahallinde bu genç vakıf kardeşlerimizden bulunmaktadır. O yeni vakıf fedakâr kardeşlerimiz de, ellerinden geldiği kadar hizmetlere fedakârane dört elle sarılıyorlar Allah’a şükür.

Allah onların hepsinden razı olsun. Vefat edenlere rahmetler, hayattakilerine de selâmetler diliyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*