Vefatının birinci senesinde, “Kutlular ağabey”

Dünya, koç burcunun misâline tekâbül ettiği zamanlarda doğanlar ve o zaman diliminde de vefat edenler…21 Mart’ta başlayıp, 20 Nisan’da biten koç burcu zamanında enteresan velâdetler ve vefatlar meydana gelmiş. Bunlardan, benim nazarımda en mühimleri de; 20 Nisan Peygamber (asm) in velâdet, doğum günü. Ve 23 Mart da, üstadımız Said Nursî hazretlerinin vefat günü.

Üstaddan sonra, Nurun bazı mühim rükünleri de, koç burcu ayında vefat etmişlerdir. En başta, Zübeyir Gündüzalp ağabey merhum; 2 Nisan. Tahirî Mutlu ve M. Emin Birinci ağabeyler; 3 Nisan ve bu halkaya, en son dâhil olan Mehmed Kutlular ağabey de; 6 Nisan günlerinde vefat etmişlerdir. Bu bereketli ay içerisinde, hem tevellüd, doğum, hem de vefatlar var.

Bunların içerisinde, resmen bildiğimiz, Kutlular ağabeyin, hem doğum, hem de vefat günleri, Koç burcu zamanındadır. Zaten, kendisine de malûm olmuş ki, bu ay içerisinde doğduğundan, vefatının da bu ay içerisinde olacağını, sağlığında söylemişti.

Kutlular ağabey, ehemmiyetli bir şahsiyeti olan insandı. Onun en büyük hususiyeti, Nur dâvâsının, sarsılmaz ve kolay aldatılmaz Zübeyir ağabeyin tedrisinden geçmiş olmasıydı.

Nasıl ki, Zübeyir ağabey, üstadın, hüvesi hüvesine takipçisi, taklitçisiydi. Aynen Kutlular ağabey de, Zübeyir ağabeyin, o şekilde tâkib ve taklitçisiydi. Allah’ın izniyle, onun firâseti sâyesinde bizler, bu Yeni Asya Nur cemaati içerisinde, üstadımızın, harfi, harfine takibçisi olarak kalıp, devam edegelmişizdir.

Üstadın vefatından üç sene evvel risâle-i nurlarla müşerref olmasına rağmen, maalesef, üstadla müşerref olamamış, görüşememiştir. Fakat geçen seneki bir makalede bahsettiğimiz gibi, teşbihte hata olmasın, âdeta Peygamber (asm) ın, Üveysi Karanî’si gibi bir hâli de, kesb etmiştir.

Çok zor zamanlar ve devreler geçirmiştir. Yeni Asya Nur gemisini, o zor zamanlarda, büyük bedeller de ödese, hep sâhil-i selâmete çıkarmıştır, bîiznillah.

Bu zor zamanların en kötüsü de, hem nur cemaatine, hem de, demokratlara yapılan ihtilâllerdir. Bunların içinden, dâvâsından, mesleğinden, üstadından tâviz vermeden, bedellerin en büyüğünü kendisi ödeyerek, bizleri hep istikametli yolda yürütmüştür Elhamdulillâh.

Zübeyir ağabeyin zamanında, bir iki çok kayda değer olmasa da, diğer rükün ağabeylerin hepsi, onun firâseti etrafında toplanmışken, maalesef Kutlular ağabey, bu rükün olan ağabeylerin yanında olmamasına rağmen, üstadın; meslek, meşreb ve istikametinden ayrılmadan yoluna devam etmiş, Yeni Asya nur cemaatini de, hep bu istikamette götürmüştür.

Çok beraberliklerimiz, çok hatıralarımız var. Bunların bir kısmını, geçen seneki vefatından sonra yazdık. Bazen, aramızda kalan hatıralar da var. Görüntüsü sert gibi olsa da, yüreği çok merhametliydi. Haksızlığa, anında kızar, ama kin tutmazdı. Lâf, söz dinlemez bir inad değildi.

Allah rahmet eylesin, vefatının birinci senesinde onu; rahmet, minnet ve hasretle yâd ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*