Allah’tan korkmalıyız!..

Çirkin bir ahlâksızlık boyutunu alan Allah’tan korkmamak, çekinmemek ve hesaba çekileceğini bilmemek bugün maalesef toplumumuzu bir büyük sel gibi sarmış vaziyette…

Bu korkmamak, Allah’ı ve hesap gününü unutmak her türlü fazileti, güzelliği, iyiliği ve insanlığı boğmakta ve yok etmektedir…

Hak ve hakikatın tebliği hususunda hangi yolun takip edileceği bile karanlık ve belirsizleştirilmiş haldedir…

Toplumsal barışı ve ahlâkî güzellikleri zedeleyen; imanî zaafiyetin ve dünyevî menfaatlerin tetiklendiği Allah’tan korkmamak veba gibi toplumumuzu sarmış durumdadır.

İman edenlerin hakikat noktasında, imanî ve İslâmî güç ve malûmatla hareket edenlerin bir bakıma Allah’tan korkanların ve gereklerini yapanların sayısı yok denecek kadar azalmıştır…

Toplumdaki bu ümitsizlik ve ahlâkî dejenerasyonun tamamen dışında ve etkilenmeyenler ancak gerçek manada iman hakikatlarını okuyarak, anlayarak, hazmederek yaşayan ve anlatanlardır… Ve gerçekte de Allah’tan korkanlar onlardır…

Bizlere Allah korkusunu kazandıracak; ümitsizliği, şevksizliği, gayretsizliği ise kıracak ancak ve ancak iman hakikatlarının gerçek manada okunarak tam elde edilmesinden geçmektedir.

Kötüyü ve kötülükleri anlatmak için dünya sayfaları ve deniz mürekkepleri yetmez… Bir bela ve taun şeklinde toplumu sararak mahvetmeye hazırdır kötüler… Çünkü Allah’tan korkmazlar… Ne demişler “Kork Allah’tan korkmayandan…”

Bizler imanın güzelliklerine, iyiliklerine, faide ve sevaplarına, şevkine, ümid ve aşkına talip olmalıyız… Çalışmaya, gayretle iman hakikatlarını parlatmaya ve ilan/neşir etmeye sahip çıkmalıyız… Bunları yaparken de en küçük işimizden en büyük işimize kadar her zaman her yerde ALLAH’TAN KORKMALIYIZ!..

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*