Nur dersaneleri herkesi bekliyor

Ahirzamanın müthiş hadisatı içinde insanlar bir hakikatı aradıklarını, bir gerçeği bulmaya çalıştıklarını daima fiilleriyle, hal ve etvarıyla gösterirler ve beyan ederler.

İnsanların içinde ehl-i din mensuplarında bu gayret ve faaliyet kat kat fazladır. Ehl-i dinin içerisinde Müslümanlar, mü’minler ise Allah korkusu ve daha fazla ibadet ve taatte bulunabilmek için her hareketini her tavır ve halini iman, İslâmiyet ve Kur’ân hakikatiyle süslemeye çalışırlar.

Zamanın ve hadisatın getirdiği dalâlet, sefahat ve inkâr hücumatı, zulümatı ve sıkıntıları herkesi kendilerini iki dünyada da kurtaracak, huzura sevk edecek din hakikatını aramaya ve onu sahiplenmeye mecbur etmektedir.

Allah’ı inkâr eden, Peygamberi ve Kur’ân’ı yok sayan, haşri ve hesap gününü kabul etmeyen, kâinatı ve topyekûn yaratılmış mahlûkatı tabiata, sebeplere ve kendi kendine olmuştur gibi safsatalara havale eden, bu ahirzamanın hücumları karşısında; muknî ve makul cevapların verildiği, tevhidin ve vahdaniyetin, nübüvvetin, haşrin ve adaletin ispat ve izah edildiği yerler bu zamanda hemen her mahalde mevcut bulunan Risale-i Nur dersaneleri, sohbethaneleridir.

Risale-i Nur dershaneleri Kur’ân’ın mu’cizevî  bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin okunma, mütalâa edilme ve manalarının anlaşılması yerleridir. Dershaneler Kur’ân hakikatlarına susamış, arayış içinde olan herkesin uğrak yerleridir. Risale-i Nur dershanelerinde İslâmiyet, Kur’ân, iman ve Müslümanlar hakkındaki her türlü suallere cevap verilir, bu konulardaki her müşkül halledilir, fakat gelen kimseye sual sorulmaz ve nedeni niçini araştırılmaz.

Bir din-i hakkın varlığından ve bu dinin hakikatlarının gerçek manada zamanın ilcaatı olan ilmen, fennen ve manen ispatının yapıldığı yerler olan Risale-i Nur dershaneleri; susamış gönülleri, Allah’ı arayan ve özleyen kalb-i ruh sahiplerini beklemektedir.

Risale-i Nur dershanelerinde İslâmiyet, Kur’ân, Kur’ân tefsirleri, iman hakikatleri haricinde başka dünyevî hiçbir şeyle uğraşılmaz ve bunun yapılmasına da müsaade edilmez…

Din-i Hakkın anlatıldığı, Kur’ân’ın tilâvet edildiği, bu zamanın zihinlerini meşgul eden dinî her sualin cevabının ispat ve izah edilerek okunduğu, Risale-i Nur tefsirlerinin bulunduğu Risale-i Nur dershaneleri herkesi beklemektedir. Bunların mevcudiyetinin olması gibi bir İslâmî güzellik; herkes tarafından sahiplenilerek devam ettirilebilmektedir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*