Antalya Genç Yorum okuyucularından “Bismillah”

Antalya Genç Yorum okuyucularının düzenlediği “Birinci Söz’ün Sırlarına Yolculuk” semineri yapıldı. Konuşmacı Hasan Bulut, “Bu konuşma bir keşif yolculuğudur. Öyleyse bu yolculuğa beraber çıkalım. Birinci Söz’ün sırlarını hep beraber keşfedelim” dedi.

Kronolojik anlamda değil, ama metodolojik anlamda Risale-i Nur’un ilk risalesinin Birinci Söz olduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti: “Bediüzzaman Şuâlar’da Birinci Söz için şöyle der: ‘Risale-i Nur’un Bismillah’ı hükmünde ve fatihası ve besmelesi ve Bismillah’taki büyük sırrın hakikatını beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli Birinci Söz namında olan Bismillah Risalesi’ olarak tavsif eder. Bismillah, Kur’ân-ı Kerîm’de 114 defa tekrar edilmiştir. Öyleyse onda birçok sırlar saklıdır.”

Kur’ânî hakikatlerin, avam-ı nâsın anlayışına uygun anlatılmasında Kur’ânî bir metodun kullanıldığına dikkat çeken Bulut, “Kur’ân-ı Kerîm, yüksek hakikatleri, teşbihlerle misallerle, istiarelerle tasvir ederek, avam-ı nâsın anlayışlarına yakınlaştırır. Buna ‘müteşabihat’ diyoruz. Birinci Söz’de de aynı yolun takip edildiğini görüyoruz. ‘Her şey zıddıyla bilinir.’ kaidesince, muvazene sırrı ve ikili akış metoduyla, akla kapı açan, ama iradeye engel olmayan fıtrî bir irşat metodu kullanılmıştır. Ayrıca ‘Merkezden muhite’ yöntemiyle, önce nefsimizden başlama ve lisan-ı halimizle bunu izhar etmenin tesir gücünü bize öğretiyor” şeklinde konuştu.

Bismillah’ın kudret ve bereket fasıllarına değinen Hasan Bulut, Birinci Söz’de tabiatçı anlayışlara da nasıl tokat vurulduğunu anlatarak, “Mevcudatta her an ‘Asânı taşa vur!’ emrine imtisal eden asâ-yı Musa vâri ve ‘Ey ateş! Serin ve selâmetli ol.’ emrine imtisal eden âzâ-yı İbrahim vâri olaylar tecelli ediyor” dedi.

Daha sonra “zikir, şükür, fikir” kavramları üzerinde konuşan Bulut, Allah namına almak ve Allah namına vermenin hususiyetleri üzerinde durarak, Birinci Söz’le ilgili keşif yolculuğunun bitmediğini ve onda daha çok keşfedilecek hakikatler gizli olduğunu söyledi. 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*