Karşıt tepki kurma ve küfür (inkâr)

Karşıt tepki kurma; küfrün, yâni inkârın psikodinamik altyapısını teşkil eden savunma mekanizmalarının en belirginlerindendir. Amerikan Psikiyatri Birliği, “karşıt tepki kurma” mekanizmasını, “Birey, emosyonal çatışma ya da iç ve dış stres etkilerine, kabul edilemez düşünce ve duyguları yerine, taban tabana zıt davranış, düşünce ve duyguları koyarak tepki verir (sıklıkla bastırma ile birlikte ortaya çıkar)” şeklinde târif etmektedir.

Küfr-i inâdî veya başka bir sebepten karşıt tepki kurma mekanizması geliştirenler; “kabul-u adem” yâni bir yaratıcının olmadığını kabul ve ispat etme çabasına girer. Haddizatında inkârını mantık silsilesi içinde açıklamak mümkün değildir. Çünkü nefiy, yokluk izâh, hele ispat edilemez. Bugün ilim ve kültürün geldiği seviye inkârı imkânsız kıldığını ilim adamları da ilmî belgelerle açıkça beyan etmektedir.

Meselâ; Southern Louisiana Üniversitesi’nde biyoloji profesörü olan Prof. Michael Girouard, hayatın temeli olan proteinlerin ve hücrenin son derece karmaşık ve kusursuz yapılarının Allah tarafından yaratılmış olduğuna inanarak, “Kimya ve fizik kanunlarına baktığımızda ve bu konuda yorumda bulunulmasını istediğimizde, laboratuvardaki kimya ve fizik kuralları bize şunu söylüyorlar: Mutlaka bir zekâ olmalıdır, mutlaka Yaratıcı vardır, bu bilgiyi düzenleyen bir Yaratan vardır. Bu beyan hâlâ dünyadaki en bilimsel beyandır. İşte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki; evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir” demektedir. Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi Prof. Paul Ernest ise, “Ben Allah’a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım, uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imândır” der.

İnsan; maddenin en küçük parçası atom, atomun parçaları elektron, nötron, foton, çekirdek; yüzlerce kitabı içine alan DNA, hücre, uzuv, ateş, hava, toprak su, bitki-ağaç-çiçek, dünyamızdan milyonlarca kere koca yıldızlar, milyarlarca yıldızı barındıran samanyolları, milyarlarca samanyollarını bünyesinde bulunduran galaksi ve nebulalar; ve ışığı 15 milyar yılda bize ancak ulaşan uzaklıktaki bir yıldızın aklımızı şaşırtacak, hayalimizi zorlayacak mükemmellikte birer san’at eserleri olduğunu biliyor. Mini minnacık DNA 600 ciltlik bir kütüphane olduğunu öğrenen; elbette bir kütüphanenin, bir müzenin bir düzenleyicisi, teşhircisi; binanın bir ustası, resmin ressamı, bir san’at eserinin bir san’atkârı, kitabın bir kâtibi-yazarı ve dolayısıyla eşyanın var ve san’atlı olduğunu inkâr edemiyor. Çünkü, Allah’ın varlığı ve birliğine atomlardan kâinata kadar varlıklar sayısınca sonsuz belgeler vardır.

Karşıt tepki kurma mekanizmasının olumsuz bir örneği olarak inkâr için aklî-mantıkî bir yol olmadığı gibi, ilmî bir çıkış da yoktur. Bütün ilimler sonsuz kudret, ilim irâde ve sair isim ve sıfat sahibi Allah’ın varlık ve birliğini ilân ediyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*