Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına

Hayatını, makamını, mesaisini, servetini Nur dâvâsına adayan güzel insan aziz ve fedakâr dost Mehmet Özkan Ağabeyim ani ölümünle sarsıldık. Ama, ecele teslimiyete hak namına mecburuz. Sen ise ervaha ve meleklere Risale-i Nur tebligatına devam!

Ölüm! Vefat! Rahmet-i Rahmana kavuşmak! Hakk’a yürümek! Vuslat! Tebdili mekân! Berzaha göçüş! Terhis! Hadise sureten soğuk! Ama kader ve “ECEL” vazgeçilmez bir hakikat.

29 Temmuz 2020 saat 18.22 bir dostla konuşurken başka bir dosttan gelen bir mesaj. “Çok değerli Mehmet Özkan Ağabeyi kaybettik!” Hemen mukabil mesaj yazdım dostlara; “Mehmet Özkan Abi dostlarına kavuştu!” Allah rahmet eylesin!

Nur Talebeleri için; “Mevt, tebdili mekân, dostlara kavuşmak, hizmetten ve hayattan terhis.” Bütün bunlara lâyık son ahiret yolcusu cevval ve hayat dolu insan Mehmet Özkan Abi oldu.

Böyle cevval, hayat, enerji, ümit ve neşe dolu, fedakârlıkta önde farklı bir hizmet kahramanı ve eriydi merhum Mehmet Özkan Ağabey. Bazı ölümlere inanmakta zorlanıyoruz! 28 Temmuz Pazar Günü son YUHİB “ZOOM” meşveretinde, devamlı tekrar ediyordu: “Nejat Abi bürokrasiyi bırakalım. Yeni Asya adına tercüme ettirdiğimiz şu Rusça ve İspanyolca Risale-i Nurlar’ı ve Üstad Bediüzzaman’ı tanıtan broşürleri basalım. Hemen basalım!” diye aşırı derecede ısrar ediyordu. Belli ki acelesi vardı. Ama biz “ECELİN” yaklaşmakta olduğunu “vuslat” haberi gelince ancak anlayabildik.

Onu İzmir’den tercihle milletvekili seçildiği zaman Ankara’da ilk meclise girdiği günlerde evini taşımadığı için dershanede kaldığı günlerde gerçek yüzünü tanımaya başlamıştım. Ben kendini tam olarak tanımadığım halde. Beni Ankara’da o dershanede görür görmez sarılarak; “Nejat Abi Meclisten bir emrin olursa emrindeyim!” olmuştu. Bu sıcaklık ve hitap karşısında hayrette kalmıştım.

Daha sonraları sayısız insanı meclise misafir olarak taşıdı, gezdirdi. İkram etti onura ettiğine şahit olduk. Cevval ve hizmet adamı merhum Mehmet Özkan Ağabeyin en önemli özelliği yabancılara Risale-i Nur tebliğinde hiç aralık vermeden, bıkmadan, usanmadan devamlı olmasıydı.

Yeni Asya meslek ve meşrebinin vazgeçilmez ve sarsılmaz bir neferiydi. Medeni münasebetlerde ise; hiç ayırım yapmadan, bütün dinî cemaat yetkilileri ve cemaat fertleriyle irtibatı sürdüren bir mümtaz kişiliğe sahipti. Medenî Münasebetler açısından insanî irtibat ve ilişkisini sürdüren, gözü pek, cesaretli ve medenî cesur bir insandı.

Dünyanın her tarafındaki siyasî ve ilim adamlarıyla Risalei Nur noktasında irtibatını hiç kesmeden devam ettiren farklı bir kişilikti! Dünya devletlerinin yarısından fazla devlet ve ilim adamlarına bazılarına Külliyat’ın tamamını, bazılarına da durumlarına göre Risa- lelerden hediye vermiş veya adreslerine kargo ile göndermişti.

En son da, Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısından sonra gazetemiz Yeni Asya’da çıkan bütün yazıları toplayarak Başbakan Jacinda Ardern’i tebrik ederek bu demokratik tavrı ve insanî hassasiyetine Yeni Asya nın bigâne kalmadığını kargo ile gönderdiğini söylemişti.

Çoğu insanın asla katlanamayacağı bir başka özelliği ise; kiminle fotoğraf çektirdiyse onları tab ettirerek muhataplarına kartpostal şeklinde ulaştırmasıydı.

Ege Bölgesi hizmetlerinde birlikte olduğumuz için, ayrıca cemaatin Yurt Dışı hizmet heyeti olan YUHİB hizmet Heyetinde çok aktif ve takipçisiydi. Bundan dolayı devamlı irtibat halindeydik.

“Milletvekilliği” elbette tarihî bir makam ve önemli bir amme hizmetidir. Ama merhum Mehmet Özkan Ağabey, Hz. Üstad’ın tarifi ile bu tarihî makamı hizmetine amade eden ve onun emrine veren mümtaz ve ender kişiliğiyle bu şahsı manevide çok ayrı bir yeri olan değerli bir şahsiyetti.

O sarsılmayan sabrın, dik duran metanetin, ümit dolu halin ve daima problem olan değil problemin çözümüne yönelik tutum ve faaliyetlerinle hatıralarımızda hem kalacaksın mübarek insan!

“Siyasetçinin vazifesi gelen vatandaşı her ne olursa olsun rahatlatmaktır!” sözün benim için bir rehber olmuştu. Ve sen bütün hizmetlerde de bu yol ve tarzı aynen takip ettin Cennet mekân ağabeyim!

İnancımız ve duâmız odur ki, kabrinde, ruhlar âlemindeki akrabaların, ecdadın, dostların, Nur Ağabey ve kardeşlerinle, meleklere de berzah sabahına kadar Risale-i Nur tebligatına devam edeceksin.

Allah gelmiş-geçmiş bütün günahlarını affetsin. Aile efradının, akrabalarının, dostlarının seni candan seven Nur kardeşi ve özellikle Yeni Asya Nur camiasının başı sağ olsun.

Bize düşen hasretine dayanıp, katlanmak ve Hz. Üstadla ve ağabeylerinle Cennet bahçelerine giden yolda yoldaş olman için son nefesimize kadar Kur’ân ve duâda devam etmektir.

Makamın Cennet olsun, kabrin pür nur olsun vefakâr ve cefakâr ağabeyim. Âmin.

NOT: Can dostların ve bütün İslâm âleminin geçmiş mübarek Kurban Bayramını tebrik eder saadetli ve sağlıklı günler dilerim. N. E.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*