Zararlıdan uzak kalmak

Allah (cc), insanlara, zarar vermeyen şeyleri helâl, zarar verenleri ise haram kılmıştır.

Bu madde olarak alkollü içki olur, uyuşturucu olur, tütün gibi sağlığı tehdit eden şeyler olur; fiil olarak ise zina, kumar, hırsızlık, rüşvet, irtikâb vb. ahlâk dışı şeyler olur.

Yani, ya doğrudan kendine ya da neticesi itibariyle topluma zarar veren her şey…

Çünkü bunların çoğu, Allah’ı anmayı ve ibadetten uzaklaşmayı netice veren, topluma, nefse ve nesle zarar şeylerdir.

Şeytanın hoşuna giden lezzet verici, cezb edici ZARARLIDAN hilelerinden başka bir şey değildir bunlar.

Bu günün dünyasında, ikazı ve uzak durmayı gerektiren; insanı maddeten ve ruhen sarhoş eden, özellikle gençleri yoldan çıkaran maddeler, nesneler, davranış biçimleri; câzibedar fitneler o kadar çok ki, saymakla bitmez.

Allah’a (cc) söz veren bir mümin, dünyasına ve ahretine zarar verici şeylerden, davranışlardan uzak kalır. Zira bu can, bu beden sende vediadır, emanettir; senin mülkün eğil ki.

Zarar veren, zarar görür!

Enes bin Mâlik’in (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, Peygamber Efendimiz (asm); “Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa zararı sahibine döner” buyuruyor ve onların neler olduğunu ise şöyle açıklıyor:

“Zülüm, hile ve sözünden dönme.” (Camiü’s-Sagîr, 1; 850.)

Özgürlük peçesinin kamufle aracı olarak kullanıldığı pek çok şeyin arkasında günah var!

Hiç kimse, “Ben hürüm, dilediğimi yaparım” diyemez!

Zira “Hürriyetin şe’ni odur ki; ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın.” (Beyanat ve Tenvirler, 40.)

Minareden düşmenin yaşı başı olmuyor.

Bu sukut, sadece gençlere münhasır değil; maazallah, koca koca insanlar da zarar verme, zararlıya yönelme gafletine düşebiliyor.

Mesele hayatı ciddiye aldığın gibi, mematı da ciddiye almak!

Başımıza gelenler ortada!

Bir an da her şey hâk ile yeksan olabiliyor.

İster fikren, ister fiilen; zararlı adına hangi şey var ki, insanlara fayda sağlıyor?

“Bu dünyanın cefası çok / Kimi açtır kimisi tok”.

Bir şey kendine zarar veriyorsa, bir başkasına da zarar verme ihtimali yüksektir. Ya da başkasına verdiğin zarar, bir gün olur, döner;  bizi de musibete gömer.

Üç kuruşluk cazibeye kapılmamak gerekir.

Çare: Zarar veren her ne varsa, zararını bilmek, defterinden silmektir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*