Var mı böyle bir gazete?

54 yıldır, mesajları ve beyanları zamanla daha iyi anlaşılan; hep “yeni” kalan, eskimeyen ve daima gerçekleri yazdığı için başından duman eksilmeyen bir gazete!

Çıktığından bu yana takip ettiği müsbet ve müstakim çizgiyi, iç ve dış baskılara rağmen sürdüren; vatan, millet ve din namına istikrarlı ve kararlı duruşundan taviz vermeyen bir gazete!

Cumhuriyet dönemine tek partili sistemle giren, çok partili sisteme geçildikten sonra da, demokrasinin önü sık sık askerî ve sivil darbelerle kesilen bir Türkiye’de baskılara boyun eğmeyen kahraman ve cesur bir gazete!

Hak ve hakikatı baştacı yapan, haksızlıklara karşı duran, insan haklarını, demokratlığı, din-vicdan ve fikir hürriyetini her yerde, her zaman savunan hakperest, hürriyetperver ve demokrat bir gazete!

Türlü baskılara, tehditlere ve kapatılmalara maruz bırakılan, haricî ve dahilî darbelerle önü kesilmek istenen ve hatta hasımlarının, “artık bu iş tamam, bir daha böyle bir gazeteden söz edilemez” dediği bir süreçte bile, Allah’ın (cc) izni ve inayeti, okurlarının güçlü dirayetiyle yeniden ayağa kalkıp yoluna devam edebilen, inayet ve ikrama mazhar bir gazete!

Kur’ân’ın emrine imtisalen işlerini meşveret ve şûrâyla yürüten şaşmaz ve sarsılmaz bir gazete!

Vatan sathını mektep yapmayı gaye edinerek, birbirinden güzel kitap, dergi ve sair yayınlarıyla toplumun çeşitli kesimlerine ulaşma emelinde olan rehber bir gazete!

Hayatını Kur’ân’a ve Resulullah’a  (asm) adamış Bediüzzaman Said Nursî’nin dâvâsını ve fikirlerini gün be gün gelişen hadiseler muvacehesinde canlı tutma emelinde olan ve onun içtimaî ve siyasî duruşunu sembolize eden ve cihad-ı manevîde mühim bir mevki kazanan mücahid bir gazete!

Kur’ân-ı Azimüşşan’ın muhteşem ve mu’cizevî tefsiri Risale-i Nur’u, dünyaya duyurma ve tanıtma emelinde olan aziz, sıddık, gayretli ve fedakâr bir gazete!

Evet, bu ülkede böyle bir gazete vardır ve adı Yeni Asya’dır.

Bir defa şu bir gerçektir ki, herkes Yeni Asya’yı okusun veya okumasın, Yeni Asya herkesi ve her kesimi okuyor. Herkesi anlamaya, yardımcı olmaya çalışıyor. Toplumun her kesimine; zenginlere, fakirlere, çocuklara, gençlere, ihtiyarlara, hastalara, musîbetzedelere, ilim ve irfan ehline, akademisyenlere ve siyasetçilere, hülâsa herkese ayrı ayrı manevî ve fikrî reçeteler Yeni Asya Neşriyatında mevcuttur.

Yeni Asya sayfalarında, zerrelerden kürelere kadar kâinatı, hatta gayb âlemlerini okutturan bir göz vardır.

Yeni Asya sayfalarında, hal ve gidişatı okutturan; hangi yolların açık, hangi yolların kapalı oluduğuna baktıran; ülke bütünlüğünü, milletin birliğini ve hatta dünya barışını sağlamaya yönelik reçeteler ve çareler vardır.

Öyleyse herkesin ve her kesimin, satırları arasında kendisini görebileceği bir gazeteyi herkese ulaştırma gayreti içinde olalım. Bunun için en büyük güç kaynağı da mevcut okurlarımızdır.

Bediüzzaman’ın sesi ve onun duruşunun simgesi olan bir gazetenin tanınmasına ve tanıtılmasına yönelik her türlü çalışmaya, bugün her zamankinden çok ihtiyaç vardır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*