Zü’l-Celâli Ve’l- İkrâm

Hem azâmet sahibi hem fazl ü kerem sahibi
Her kemâlât O’na mahsus kâinatın Hâlıkı

Yani kemâl-i sıfat zâtında O’nun mümdemiç
Sonsuz O’nun kudretine eşit olmaz hiç bi güç

Gücü bilinmesi için canlılara kudreti
Vermek O’nun bî-nihâye rahmetiyle izzeti

Gücü kendinden sanıp hem de öğünülmemeli
Verdiği kâbiliyetle kendisi bilinmeli

Durulamaz hem gücüne O ki Sâhib-i Celâl
Kudreti yanında olmuş firavunlar inhilâl

Rahmetiyle hem bütün nimetlerindir Râzık’ı
Hem de mahlûkuna sunan, azığının Hâlık’ı

Yalnız O’ndan korkarak gör nefsini hem hakîr
Aczini idrak ile muhtac O’na her şey fakîr

Kim ki yalnız O’ndan ister bu büyük bir rütbedir
Rabbisinin şanını i’lâ eden mertebedir

Hâlini yalnız O’na açan yüce makam taşır
Bu nezih samimiyet erbâb-ı dile yaraşır

Her ne yerde O’nu bilen ehl-i tevhîd hem ola
Zâtını esmâsı ile kâinatla tanıya

Böyle gönüller için elbette O kâfidir
Onları himaye eyler hem O dost vâfidir

İşte budur kulluğun engin yüce mânası
Bu inancın olmaz asla mâsiva sevdası

Her isim tezahüründe görülür ziya-ı nur
İşte Celâl ü Cemâli âleme verir huzur

Şimdi ey sevgili kardeş! O Cemâle teslîm ol
İki cihânda azîz hakka’l-yakîn müslîm ol

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*