• BASINDAN SEÇMELER

  Ramazan, zekât ve iman hizmeti

  Mübarek Ramazan ayı oruç ayı olduğu gibi, aynı zamanda zekât, hayır, yardımlaşma ve kardeşlik ayı olarak da bilinir. Zira bu mübarek ayda işlenen iyilik ve sevapların katbekat mükâfatlandırılacağını müjdeleyen Cenâb-ı Hak, Ramazan ayında rahmetini genişletir. [...]
 • NURDAN KATRELER

  Ruh u canımla Ramazanınızı tebrik ederim

  Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâların, Cenâb-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhimîn’den niyaz ederim. Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Tefsirlerin farklı olması ve diğer hususlar

  Şimdiye kadar, tamamen veya parça parça, Kur’ân’ın 350 bini aşkın tefsiri yapılmıştır.1 Bu Kur’ân’ın bitmez tükenmez bir hazîne olduğunu gösterir. Ancak, bu zenginlik, aynı zamanda da farklılığı getirmektedir. Bu da, sanki bir çelişki varmış gibi [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Emek ve İttihad

  Fransa’da siyaset bilimci Fabien Escalona imzasıyla yayınlanan “Sosyalizm ABD’de neden hiçbir zaman tutmadı?” başlıklı analizde Türkiye gibi ülkelerle de benzerlikler sunan sonuçlar çıkarılıyor. Buna göre: “Sosyalistlerin başarısızlığı için zikrettiğimiz sebeplerin çoğu kendi başlarına aşılmaz engeller [...]
 • MİKAİL YAPRAK

  Rahat bir ülke: Avusturya

  Avusturya; suyu, ağacı, hayvanı ve yeşili bol bir ülkedir. Sanayide de pek geri kaldığı söylenemez. Mamafih bu ülkenin de kendine göre bazı problemleri, sıkıntıları vardır. Yeryüzünde sıkıntılarını sıfıra indirmiş, problemlerini tamamen çözmüş bir ülke olamaz [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Cemaatlerde eksen neden kayar?

  (Bir Densiz’in kendi Baş’ı yerine başka kalplere attığı değersiz taş vesilesiyle…) Eksen kayması deyimini biliyoruz. Bazen bazı hareketli nesneler rayından ve yörüngesinden çıkar ya da çıkarılır. Bu durum cemaatler için de geçerlidir. Kaynaklardan okuyoruz ve [...]
 • NURDAN KATRELER

  İnsan daima şükretmeye medyundur

  İ’lem Eyyühe’l-Aziz! İnsan-ı mü’minin kıymeti, ihtiva ettiği san’at-ı âliye ile Esma-i Hüsnadan in’ikâs eden cilvelerin nakışları nisbetindedir. İnsan-ı kâfirin kıymeti ise, et, kemikten ibaret fânî ve sâkıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik, bu âlem de, eğer [...]
 • MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

  “Risale-i Nurlar, mezuniyeti olmayan bir okuldur”

  – Eğitimci Yazar Sabahattin Yaşar ile röportaj – Sebahattin Yaşar: “Üç beş yaşlarından başlayıp, yüz yaşlarına kadar takipçisi, okuyucusu, sevdalısı olan Nur hareketi, günümüzde aydın insan yetiştirmektedir. Bu yönüyle Risale-i Nur eserleri, mezuniyeti olmayan bir [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Kur’ân kâinatı okuyor

  Bediüzzaman Hazretleri 19. Söz’de Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarriften bahseder. Kur’ân, Peygamberimiz (asm) ve kâinat kitabı. Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde dördüncü bir muarrif olarak bunlara vicdanı da ekler. Bu dört öğretici bize [...]
 • NURDAN KATRELER

  Hakka hizmet, enaniyeti terk etmekle olur

  Ben değil dünyevî makamatı ve şan ve şerefi şahsıma kazandırmak, belki manevî büyük makamat -faraza- bana verilse de, fakat hizmetteki ihlâsıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen, korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim [...]

Rahat bir ülke: Avusturya

by Mikail Yaprak in MİKAİL YAPRAK 0

Avusturya; suyu, ağacı, hayvanı ve yeşili bol bir ülkedir. Sanayide de pek geri kaldığı söylenemez. Mamafih bu ülkenin de kendine göre bazı problemleri, sıkıntıları vardır. Yeryüzünde sıkıntılarını sıfıra indirmiş, problemlerini tamamen çözmüş bir ülke olamaz [...]

Bediüzzaman Köşesi

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Kostroma Camii

21.05.2017 0

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 5.5.17’de Kostroma Camii açılışında okuduğu hutbede Bediüzzaman’dan bahsettiği […]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]
 • Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama [...]
 • Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]