• RİSALE-İ NUR NEDİR?

  Risâle-i Nur ve tebliğ prensipleri

  Risâle-i Nur, semâvât-ı Kur’ân’ın nurânî yıldızlarına bürhan zincirleriyle bağlanmıştır. Çünkü “Risâletü’n-Nur sâir te’lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstâdı yok, Kur’ân’dan başka mercîi yoktur. Te’lif olduğu [...]
 • Kuran-ı Kerim

  Kur’ân’ın mucizelik yönlerini mealler yansıtamaz

  Bediüzzaman’a göre Kur’ân’ın yedi mu’cizelik yönü vardır: 1- Kur’ân’ın nazmındaki/düzenlenmesindeki belâgatı. 2- Âyet ve sûreler arasındaki tenasüp ve uygunluğu. 3- Gaipten ve gelecekten haber vermesi. 4- Âyetlerinde çelişki, çatışma ve hata bulunmaması. 5- Nazım ile [...]
 • Kadın ve Aile

  Hastalık kalkanı: Şifalı Bulgur

  Binlerce yıldan beri insanların beslenmesinde, ön sırada yer alan buğday çeşitli şekillerde tüketilmektedir. Rezzak-ı Kerim (cc), kullarının sağlıklı şekilde beslenip, güçlenmeleri için in’am ettiği nimetlerinden, nasıl istifade edeceklerini de akıllarına ilham etmiştir. Bu ilhamlar neticesinde, [...]
 • NURDAN KATRELER

  Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller

  Hem deme: “Ben de herkes gibiyim.” Çünkü, herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musîbette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, [...]
 • SAİD NUR VE TALEBELERİ

  “Yaz kızım! Adalet yâ Resûlallah (asm)”

  Yaz kızım! Ben HESNÂ ŞENER! Bir hüsna insan. Hasan Feyzi Yüreğil’in yüreciğinden, Bediüzzaman’ın sözlerinden, Rabiat’ül Adeviyye’nin rahminden çıkmışımdır. Kulluğum kusurludur, ama namaz aşığı, aşk hafızıyımdır. Rabia’nın tezgâhında aşk, Hafız Ali Ergün’ün rahlesinde şefkat dersi almışımdır. [...]
 • ABDİL YILDIRIM

  “Sultanım Hû”

  “Sultanım, Cuma Başet yazım ektedir, selâm ve duâ ile, Hû…” Evet, her Salı veya Çarşamba günü bu başlıkla yazılarını gönderirdi. Ben de kendisine, “yazınız ulaştı ağabey, selâm ve duâ ile Hû…” diye cevap yazardım. 21 [...]
 • NURDAN KATRELER

  Bu tahrip edicilere ittihad-ı İslâm dayanabilir

  Bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur’âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istilâ-yı ecânipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Emirdağ Lâhikası-II, [...]
 • MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

  İlk Nur Kafilesi

  Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden has şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin sevdası uğruna varmıştık kapılarına… Şahs-ı mânevî’nin bütünlüğü içinde, onlara, Nur’un kahramanları da diyebilirsiniz.. Nur Talebeliğinin ilk kuşağı ve saff-ı evvel Nur [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Gayretullaha dokunmasın

  Tarih boyunca azan kavimler ve zalim hükumdarlara gelen musibetler, Kur’an’da zikredildiği gibi tarihçe de sabittir; Ad, Semud ve Pompei halkı gibi… Cenab-ı Hak yoldan çıkan kavimleri peygamberleri vasıtasıyla ikâz edip mühlet vermiş, haddi aştıklarında da [...]
 • NURDAN KATRELER

  “Birinin suçuyla, akraba ve dostları mes’ul olamaz”

  Gayet kısa birkaç esası, İslâmiyetin bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum: • Birincisi: İslâmiyetin pek çok kanun-u esasîsinden birisi, “Velâ teziru vâziratun vizra uhrâ” [En’am Sûresi: 164] âyet-i kerimesinin hakikatidir ki, “Birisinin [...]

Gayretullaha dokunmasın

by Ömer Faruk Özaydın in Ömer Faruk Özaydın 0

Tarih boyunca azan kavimler ve zalim hükumdarlara gelen musibetler, Kur’an’da zikredildiği gibi tarihçe de sabittir; Ad, Semud ve Pompei halkı gibi… Cenab-ı Hak yoldan çıkan kavimleri peygamberleri vasıtasıyla ikâz edip mühlet vermiş, haddi aştıklarında da [...]

Bediüzzaman Köşesi

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve sivil yönetim

14.07.2017 0

Bediüzzaman, mecliste kendisine yapılan mebusluk, şarkta Şeyh Sünûsî’nin yerine vaiz-i umumilik, bir köşk tahsisi gibi […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Halkçılar

09.07.2017 0

Tek parti sultasının hükümfermâ olduğu devirde (1950 öncesi) en ziyade zulme, baskıya uğrayan, en ağır […]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Düsseldorf Panel Fotoğrafları

Fotoğraf Albümü

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını bu yıl Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 57. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panelin fotoğraf ve video kayıtlarını buradan izleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Ramazan berekettir Ramazan bir kalbin çalışmaya başlaması keyfiyetinde girer hayatımıza. Adeta kirlilerimizi alır temizleri bırakır. Her an bu ruhu teneffüs ettirir bize, her daim bu zaman dilimini üfler. Evride ve şerayin damarları der Üstad. Atar [...]
 • Necip Fazıl ve Büyük Doğu Suâl: 1950’li Yakın tarihimizin gerek fikrî ve ideolojik, gerekse içtimaî ve siyasî hayatı itibariyle fevkalâde önemli şahsiyet olan Necip Fazıl ve onun başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti hakkında bilgi verir [...]
 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]