• risaleinur-1030
  RİSALE-İ NUR NEDİR?

  Hutuvat-ı Sitte, Hücumat-ı Sitte ve Bediüzzaman

  Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği çağın en yüksek Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un iki Risalesi olan Hutuvat-ı Sitte ve Hücumat-ı Sitte; kısaca, insî ve cinnî şeytanların altı aldatması ve desisesi manalarını taşımaktadır. Her iki [...]
 • nurdan-katreler-risaleinur
  NURDAN KATRELER

  Tükürün o ehl-i zulmün merhametsiz yüzüne!

  TARİHÇE-İ HAYATI’NDAN: İstanbul’da, en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet-i vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvat-ı Sitte adlı eseriyle, gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp, izzet-i dîniyeyi ve şeref-i İslâmiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul’un yabancılar tarafından işgali [...]
 • bebek-1030
  KADIN ve AİLE

  Evlat candır!

  Kelimelerin, cümleler ile ifade etmekte belki de en çok zorlandığı, kalemin yazamadığı bir duygudur. Ondandır, ifade edilemeyişi. İlk hissedip bildiği anda, en değerli mücevherat taşıyorcasına dikkatle koruyarak onu taşımaktır. Cinsiyeti bir anne için önem taşımaz. [...]
 • kitap-okumak-1030
  ŞİİRLER

  Düşmez tuzağa

  Nur’ların yazıldığı yerdir Barla, Münafıklar ise duramaz Barla’da, İman sahibi o insanlar ise, Nurları okuyup düşmez tuzağa. Nur’un Üstadıdır Bediüzzaman, Nurlar okununca iman kurtaran, İnsan neşeli Nurlar okunurken, Nurları okuyan düşmez tuzağa. Nurlar okunuyor evde [...]
 • kumsal-1030
  ŞİİRLER

  Yaşananlar

  Kıymeti değeri bilen gören yok, Bir hayat yaşanır her şey sıradan. Anlatan söyleyen izah eden çok, Lâkin yaşananlar hep de sıradan. İyiye güzele duyulmaz özlem, Meraklar yok oldu hep aynı düzlem, İnsana hükmeder bir garip [...]
 • dolma-kalem-1030
  ŞİİRLER

  Sadettin Ağabey

  Sadettin Abi diyar-ı ahirete uçtu, Ayrıldı Rahim-i Rahman’a kavuştu, Abi, Hz.Resulullah şefaatçin olsun. Saff-ı evvelle ve Üstadıyla buluştu. O Risale-i Nurların sadık talebesi, Kulağımızda çınlar nazik sesi, Sadettin istikametten ayrılmadı, İnşallah yolunu takip eder varisi. [...]
 • kalem1030
  ABDİL YILDIRIM

  Unutma!

  Risale-i Nur’a sataşan gafil, Nur’a çamur bulaşamaz unutma! Gökteki yıldıza taş atan cahil, Taşın ona ulaşamaz unutma! Sermayesi kindir, serveti nefret, İşi gücü fitne, fesat, ihanet, Bir araya gelmez Nur ile zulmet, Cibril-şeytan, barışamaz unutma! [...]
 • insan-adam_1030
  RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Emanetçi, haddini bilmeli!

  Kadir-i Zülcelâl insanın ruhuna bir beden libası giydirmiş, üzerine göz, kulak, burun, el ve ayak gibi lüzumlu organları yerleştirerek insanın istifadesine emaneten vermiş; yoksa kendi idaresinden âciz olan insana mülk olarak verilmemiştir. Bedîüzzâman Hazretleri, şöyle [...]
 • tefekkur-1030
  MAKALELER

  Hasbiye âyetindeki nâ’büdü

  Hasbiye âyetindeki nâ’büdü ifadesi âyetteki duâyı küllîleştiriyor ve kabule yakın olan umumî duâ makamına yükseltiyor. Fâtiha’nın ‘iyyake nâ’büdü ve iyyake nestain’ ifadesindeki na’ (biz) çoğul takısını burada ‘hasbünâ’da dahi okuyoruz. “Hasbünâ” daki “nâ” ya dikkat [...]
 • orman-mezar-1030
  NEJAT EREN

  Güzele talip olup güzellikle hemhal olma

  -Sadettin Çelik Ağabey ve Necati Tarak’ın aziz hatıralarına- Son yıllarda ahiret yolculuğuna çıkan Nur hizmetkârlarının sayısı artarak devam ediyor. Hepsine Cenâb-ı Hak’tan mağfiret niyaz ediyor geride kalan dostlarına sabr-ı cemil diliyorum. Geçen hafta da bu [...]

Bediüzzaman Köşesi

Ömer Yavuz Yiğitoğlu
Röportaj

Bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır

by EuroNur / Haber in RÖPORTAJ 0

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Yiğitoğlu, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır. Yeni Asya cemaati her türlü darbenin karşısındadır, demokrasiden yanadır” dedi. BENZER KONUDA MAKALELER: [...]

Enstıtü Yazıları

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

— Haftanın Videosu —

Editörden Seçmeler

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Komünist Devrimlerden Kemalist Devrimlere Türkiye!

  02.01.2012 2
  Zamanların ve zamanlarda akışan olayların tarih ilmine göre nasıl okunacağını maalesef bilemiyorum. Milenyumlara ayırarak mı, çağlara bölerek mi veya asır asır  mı okumak gerekiyor, zaman sayfalarını… O kadar birbirleriyle irtibatlı, bağlantılı ve birbirilerinden haber veriyorlar [...]
 • İslam´da Aile

  20.12.2011 0
  Giriş Akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluğa âile denir. Âileyi teşkil eden fertler devirlere, bölgelere, sosyal ve iktisadî yapıya göre değişmektedir. İslâm’dan önce ailenin müstakil bir varlığı olduğunu söylemek güçtür. O dönemde [...]
 • “Sungur, fenâ-finnur olmaya mecburdur”

  04.12.2012 0
  Fenâ…Kullanılış şekline göre mânâsı değişen bir kelime bu. Tek başına söylendiği zaman insan zihninde kötülüğü tedai ettiren bazı menfî mânâlar hatıra getirse de, mânevî mânâ derinliği taşıyan bir tabirle birlikte kullanıldığı takdirde, tasavvufî ıstılâh hâline [...]
 • 1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

  16.05.2014 0
  Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]