• BASINDAN SEÇMELER

  Papa: Esselâmu Aleykum

  El-Ezher Dünya Barış Konferansı Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib: “Semavi dinler, terör dinleri değildir. İnsanları korkutmak için naslarını çalanlar yüzünden İslÂm terör dini sayılamaz.” El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, dünya barışının, “kayıp cennet” haline geldiğini söyledi. Başşehir [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Suçumuz insan olmak

  “Hilkat şeceresinin semeresi insandır. Malûmdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hâsiyetlerini, meziyetlerini hâvidir. Ve keza hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çekirdeği yine insandır.” Ahsen-i takvim [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Ümitsizlik ve şevksizlik tuzağı

  Ehl-i dalâletin ve zındıka komitelerinin birinci tuzakları insanlık için daima ümitsizliği/yeisi daimî bir hayat tarzı haline getirmekle başlar… Doğrunun, hakkın, adaletin, hukukun ve inançların yıkılması için daima ellerinden geleni yaparlar ve kıymetli hususiyetler sahibi olan [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Vacib-ül Vücud’un mahiyet-i kudsiyesi

  Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi, Vacib’ül Vücud: Ezelî ve Ebedî olan yani, başlangıcı ve nihayeti olmayan varlıktır ki, bu yalnızca bilindiği gibi, Allah’tır. Yani, varlığı vacip olan, gerekli olan, kendi kendine hep var olan, başkası [...]
 • NURDAN KATRELER

  Öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki…

  Aziz, Sıddık, Sebatkâr ve Vefadar Kardeşlerim! Sizi müteessir etmek veya maddî bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i maneviye-i duaiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal-i dem ve ihtiyat ve sabır [...]
 • Kitap Bahçesi

  Üç Hayat Devresiyle Said Nursi ve Siyaset

  Siyasî parti tercihinde “şahıs mı, misyon mu” tartışması, özellikle çok partili döneme geçişle birlikte başlayıp günümüze kadar gelen, belki de hiç bitmeyecek bir karaktere sahip. Tek soruluk bir anket yapılsa “vicdan sahipleri” her hâlde “misyon”un [...]
 • SÜLEYMAN KÖSMENE

  Bediüzzaman gazete okur muydu?

  Sual: “Gazete çıkarmaya Üstad Hazretleri’nin bakışı nasıldır? Bazıları bunu tenkit ediyor. Bunlara nasıl bir cevap verebiliriz?” Bir Gazete Haberinin Vesile Olduğu Kükreyiş Bediüzzaman Hazretleri hem Eski Said döneminde, hem Üçüncü Said döneminde gazeteye ilgi duyuştur, [...]
 • ŞİİRLER

  Naat

  Ben seni sevdim. Tutsaydım ellerini bilirim yumuşacıktı. Gözlerini görsemne ederdim? Düşüp kalır mıydım oracıkta? Ben seni sevdim. Bakışların saadet mevsimiydi. Ellerin cömertti alabildiğine. Kıskanç dünyaya inat. Ben seni sevdim. Yüzünde bitmeyen bir tebessüm… Kelimelerin her [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Müfritane irtibat

  Hayat-ı içtimaiyenin acımasız fırtınalarına hedef olduğumuz bu asırda kanayan yaralarımızdan biri de geçmişte beraber olduğumuz kardeşlerimizi, dostlarımızı unutma hastalığıdır. Özellikle de aile ve iş hayatına girdikten sonra derd-i maişet gibi bazı meselelerden dolayı dönüp mazideki [...]

Suçumuz insan olmak

by Ömer Faruk Özaydın in Ömer Faruk Özaydın 0

“Hilkat şeceresinin semeresi insandır. Malûmdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hâsiyetlerini, meziyetlerini hâvidir. Ve keza hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çekirdeği yine insandır.” Ahsen-i takvim [...]

Bediüzzaman Köşesi

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]
 • Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama [...]
 • Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]