• MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

  Bediüzzaman mektepli gençlerle buluşuyor

  Hayatta iken bir çok muhtelif mekânlarda mektepli gençleri kabul ederek, hayat, ahiret ve ülke meselelerinin yanı sıra ilim, iman ve İslâmî konularda, onlarla muhatap olan Bediüzzaman Hazretleri, gençliği yakından alâkadar eden hususları da paylaşmış ve [...]
 • MİKAİL YAPRAK

  Avrupa’dan yazmak

  Bir vakit, Türkiye’den bir dostum; “Mektuplarını Avusturya’dan atıyorsun, konuların da oralardan olsa bari..” şeklinde hafif bir serzenişte bulunmuştu. Pekâlâ, Avrupa’nın “A”sını mı yazayım, “B”sini mi? Mamafih nazarımızı kendine çeken bir AB programımız vardı, onun da [...]
 • NURDAN KATRELER

  Yağmura neden “rahmet” namı verilmiş?

  Sonra yağmura bakıyor, görür ki: O lâtif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybî bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar Rahmanî hediyeler ve vazifeler var ki; güya “Rahmet, tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Cemiyet için, devlet için fert feda edilir mi?

  İslâm’da şahsî hukuk, birçok açıdan toplumsal alanla ilgilidir. Ama dinde, ferdin hukukunu; ne toplumun ne de devletin çıkarlarına feda etmeyen bir şahsî hukuk söz konusudur. “Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Hutbe nasıl okunmalıdır?

  Hutbe, cemaate hitap etmek, Allah’a hamd, Rasulüne salât ve selâm getirmek ve mü’minlere duadan ibaret olan bir zikirdir. Hutbe farzdır ve Cuma ve bayram namazlarının yerine getirilme şartlarından birisidir. Cuma ile ilgili, “Ey iman edenler, [...]
 • NURDAN KATRELER

  Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün fikr-i intikam!

  Ey Hürriyet-i Şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir seda ile çağırıyorsun; benim gibi bir Şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben ve umum millet zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî [...]
 • NUREDDİN KUTAN

  Düş Peşime, Adaleti Arayalım…

  Demokrasilerde daralma olduğunda, elbette yürüyeceksiniz. Medyayı, meydanları, ekran ve iletişim yollarını birileri size kapayınca, yürümeyip de ne yapacaksınız? Kurbanlık koyun gibi beklemenin de, kanunların dışına çıkarak kalkışmanın da, yalnızca ülkeye ve bireye zarar getireceğini bilenlerin [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Meşreplere göre tavır ve tutumlar nasıl olmalıdır?

  İman ve Kur’ân hizmeti yapan sayısız meşrep vardır. Mesleği incitmedikten sonra hepsi de haktırlar. Böyle bir çeşitliliğin ve renkliliğin olması maslahata da uygundur. Ta ki, her farklı kabiliyet kendine bu arenada bir yer bulsun. Hepsi [...]
 • NURDAN KATRELER

  Dünya ve ahiret saadeti tevekkülde

  Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, şu hikâyeye benzer: Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezaret eder; [...]

Avrupa’dan yazmak

by Mikail Yaprak in MİKAİL YAPRAK 0

Bir vakit, Türkiye’den bir dostum; “Mektuplarını Avusturya’dan atıyorsun, konuların da oralardan olsa bari..” şeklinde hafif bir serzenişte bulunmuştu. Pekâlâ, Avrupa’nın “A”sını mı yazayım, “B”sini mi? Mamafih nazarımızı kendine çeken bir AB programımız vardı, onun da [...]

Bediüzzaman Köşesi

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve sivil yönetim

14.07.2017 0

Bediüzzaman, mecliste kendisine yapılan mebusluk, şarkta Şeyh Sünûsî’nin yerine vaiz-i umumilik, bir köşk tahsisi gibi […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Halkçılar

09.07.2017 0

Tek parti sultasının hükümfermâ olduğu devirde (1950 öncesi) en ziyade zulme, baskıya uğrayan, en ağır […]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Düsseldorf Panel Fotoğrafları

Fotoğraf Albümü

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını bu yıl Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 57. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panelin fotoğraf ve video kayıtlarını buradan izleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Ramazan berekettir Ramazan bir kalbin çalışmaya başlaması keyfiyetinde girer hayatımıza. Adeta kirlilerimizi alır temizleri bırakır. Her an bu ruhu teneffüs ettirir bize, her daim bu zaman dilimini üfler. Evride ve şerayin damarları der Üstad. Atar [...]
 • Necip Fazıl ve Büyük Doğu Suâl: 1950’li Yakın tarihimizin gerek fikrî ve ideolojik, gerekse içtimaî ve siyasî hayatı itibariyle fevkalâde önemli şahsiyet olan Necip Fazıl ve onun başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti hakkında bilgi verir [...]
 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]