• NURDAN KATRELER

  Meşrûtiyetin sırrı: Kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir

  Suâl: “Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?” Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir. Suâl: “Demek istibdat hayvâniyetten gelmedir?” Cevap: Evet… Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça [...]
 • RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

  Üstad’la birlikte olmak…

  Risale-i Nur sohbetlerinde ve okumalarında her şahsın bir hedef belirlemesi ve belirlenen hedef doğrultusunda hareket etmesi, çalışma yapması ve gayret göstermesi başarı için şarttır. Niçin çalışma ve gayret göstermeyle başladık? Bir işin neticesinden önce, meyvelerinin [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Bediüzzaman Dede’nin torunları

  Cennet-âsâ baharda geleceği müjdelenen, nesl-i âti olan torunlarımızın muhabbeti ne çok tatlıdır. Rahim isminin tecellisi olan şefkatimiz, bir bakıma onların hâmisi değil midir? Gençlik senelerimizde evlâd sahibi olma lezzetinin pek de farkına varamamışızdır. Zira yeni [...]
 • RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

  İhlâsın mânâsı

  İhlâsın kelime manası; arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme manasına gelmektedir. İhlâs; ferdin, ibadet ve taatinde Cenâb-ı Hakk’ın emir, istek ve ihsanlarına uymaktır. Abd ve Mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O [...]
 • NURDAN KATRELER

  Meşrûtiyet-i meşrûa sizi imtihana dâvet ediyor

  Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfâdı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim! Beş yüz senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. Yoksa, sahrâ-yı vahşette yatmakla gaflet sizi yağma edecektir. Hikmet denilen makine-i âlemin nizamı ve [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Kıssaların neresindeyiz?

  Kur’ân’da âyetler mütalâa edilirken zikredilen kıssalar, tarihî hadiseler, sadece nebilerin arasındaki veya hayatındaki vakıalar olarak okunursa, nâkıs kalır, alınması gereken ders eksik olur. Esasen bu ifadeyi de biraz aşarak şöyle demek daha münasip olsa gerek: [...]
 • RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

  Mülk ve melekût arasındaki fark

  Risale-i Nur’da mülk ve melekût kavramları birçok yerlerde geçiyor. Mânâ itibariyle birbirlerinden farklı iki kavramdır. Biri cesedi gösterirken, diğeri ruhu. Biri maddeyi, diğeri mânayı gösterir. Dolayısıyla, mülk eşyanın suretini, melekût ise gerçek mahiyetini gösterir. Başka [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Tenkitten tebliğe vakit bulamamak

  Bugün mü’minler olarak, Nur Talebeleri olarak, hayatımızda bazı imtihanların çok köklü bir şekilde yaşanmasının elbette pek çok sebebi vardır. Masumiyet yerini asabiyete bırakmış ve artık gülüp geçilebilecek veya sadece kırgınlıkla ifade edilebilecek meseleler küsmelere, tenkitlere, [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  İhlâsın ehemmiyeti

  “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir duâ-yı mânevî, en kerametli bir [...]
 • NURDAN KATRELER

  Meşrûtiyetin ruhu, efkâr-ı ammedir

  Suâl: “Şu Meşrûtiyet, büyüklerimizi, beylerimizi kırdı; fakat bâzıları da müstehak idi. Hem de, maddeten birşey görmeden yalnız Meşrûtiyetin nâmını işitmekle, kendi kendilerine düştüler. Bunun hikmeti nedir?” Cevap: Mânen herbir zamanın bir hükmü ve hükümrânı vardır. [...]

Bediüzzaman Köşesi

Röportaj

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”

by Yeni Asya in GÜLİSTAN 0

Prof. Dr. Ali Akpınar ile kul hakkı çerçevesinde “komşuluk ilişkileri ve komşu hakkı” üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kul hakkı çerçevesinde kom­şuluk hukuku nedir? Yüce Rabbimiz ilk insan Hz. Adem’i (as) yarattı ama Adem (as) cennette [...]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

— Haftanın Videosu —

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Selefiliğin tarihi kökeni, günümüz Selefileri ve IŞİD

  06.11.2016 0
  Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • Cinselliği doğru kullanmanın ve zinadan korunmanın yolları nelerdir?

  04.11.2016 0
  1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • 1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

  16.05.2014 0
  Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]
 • Risale-i Nur eserleri açısından “fikrî hak” kavramı

  16.04.2014 0
  Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama [...]
 • Sadeleştirmede meydan okumalar

  27.01.2014 0
  Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]