• BASINDAN SEÇMELER

  Neden anlaş(a)mıyoruz?

  Fizikî bir rahatsızlığımız olmadığı halde, üstelik sağlıklı beyinlere sahip olduğumuz halde neden aynı kelâmdan, aynı cümleden, aynı satırdan taban tabana zıt anlamlar çıkarıyoruz? Üstelik çok da konuşuyoruz, ama yine de anlaşamıyoruz. Acaba toplum olarak “afazi” [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Dinlemek ve büyük bir adım atmak

  Evet, Risale-i Nur okumalarından ve okuyucularından bahsederken elbette dinleyicilerinde bir hakkı var, onlara da orada bir söz vermemiz gerekiyor… İyi bir ders dinleyicisinin en büyük özelliği dersi yapanı değil, yapılan dersi dikkatlice dinleyebilmesidir. Dinlemekteki marifet [...]
 • SAİD NUR VE TALEBELERİ

  Bediüzzaman ve Mehmet Hamit Pehlivan

  1957 yılında Malatya Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışıyordum. Aynı zamanda da Malatya Devlet Demir Yolları güreş takımının lisanslı güreşçisiydim. Çocukluğumdan beri severek ve isteyerek güreşle ilgileniyordum. Dünya çapında bir güreşçi olma hayalim, rüyalarımı süslüyordu. [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Kişilik bozukluğu

  Kişilik insana has bir özelliktir. Kişinin nasıl birisi olduğunu, yani kalıcı özelliklerini tanımlayan ifadedir. Uzman Psikolog Naciye Tokaç, kişilerin özelliğinden bahsederken, “benim kişiliğim böyle” gibi bir ifade de kullanır. O zaman kişilik ve kimlik kavramlarını [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Marziyyat-ı İlâhiyeyi aramak

  Din teklif edildiğinden beri insanlar Cenâb-ı Hakk’ın rızasını aramak ya da şeytana tabi olmak arasında ciddî imtihanlar verdiler. Hz. Bediüzzaman bu mücadelelerin toplamını iman ve küfür muvazeneleri olarak tesmiye eder. Bazen Habil’in katliyle, bazen Hz. [...]
 • NURDAN KATRELER

  Cumhuriyet, metin bir esasa istinad etmeli

  [Kırk beş sene evvel* Dinî Ceridelerde neşredilen Eski Said’in o dindar meb’uslara hitaben bir makalesidir.] Yaşasın Kur’ân-ı Kerîmin Kanûn-u esasîleri 1 Mart 1325, Volkan, Sayı: 73, Sayfa: 1. 14 Mart 1909 Ey Meb’usan! Uzunluğu ile [...]
 • GÜLİSTAN

  Güz gülleri

  Güller… Ne lâtif yaratılmış mahlûkat değil mi? Güller herkesin nazarına ilişen bir bitki. Bir de Efendimizin (asm) timsali olunca daha çok hayran bırakıyor kendine. Hayran bıraktırması da esmaların hakikatinden tabi. Vaktiyle ben gülleri sadece baharda [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Hasbüna istinadı

  Yaşadığımız hayat içinde, en zor ve en sıkıntılı halimize mukabil, Hasbüna’ya sarılmanın sonsuz rahatlığı yaşanır, insanın ruhunda. Öylesine, mükemmel ve sağlam bir kale ki, tarifi mümkün değildir. Onunla, bütün âlemlerin sahib-i hakikisi olan, o yüce [...]
 • SAİD NUR VE TALEBELERİ

  Nur Talebelerinin ölümü

  Üstadın ifadesiyle, bu dünya ebedî kalmak için yaratılan bir menzil değildir. “Her nefis ölümü tadacaktır” (Al-i İmran, 185) İlâhî hükmü gereğince her canlı ve her insan, kendisi için takdir edilen ecelinin vakti gelince mutlak surette [...]
 • NURDAN KATRELER

  Ne Haydo, ne Haydar Ağa; Haydar demeli!

  SİYASETTE MUKTESİT MESLEK Suâl : (Haşiye) “İnkılâptan on sene evvel, hükûmete nihayet derecede mûteriz olduğun halde, hükûmete hücum edenlere dahi îtiraz ederdin. Hattâ selâtin-i Osmâniyeyi ifratla senâ ederdin; hattâ derdin: ‘Muhtemeldir, Abdülhamid, muktedir değil ki [...]

Bediüzzaman Köşesi

Röportaj

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”

by Yeni Asya in GÜLİSTAN 0

Prof. Dr. Ali Akpınar ile kul hakkı çerçevesinde “komşuluk ilişkileri ve komşu hakkı” üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kul hakkı çerçevesinde kom­şuluk hukuku nedir? Yüce Rabbimiz ilk insan Hz. Adem’i (as) yarattı ama Adem (as) cennette [...]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

— Haftanın Videosu —

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Selefiliğin tarihi kökeni, günümüz Selefileri ve IŞİD

  06.11.2016 0
  Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • Cinselliği doğru kullanmanın ve zinadan korunmanın yolları nelerdir?

  04.11.2016 0
  1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • 1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

  16.05.2014 0
  Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]
 • Risale-i Nur eserleri açısından “fikrî hak” kavramı

  16.04.2014 0
  Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama [...]
 • Sadeleştirmede meydan okumalar

  27.01.2014 0
  Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]