• dua-eden-cocuk-1030
  DÜNYA DÖNÜYOR

  Latin Amerika’da Müslüman olmak

  17. yüzyılda İspanya’nın Latin Amerika’daki kolonileri için Afrika’dan getirdiği Müslümanlar aracılığıyla İslamiyet’le tanışan Latin Amerikalılar, bir yandan köle olarak çalıştırılırken; diğer taraftan Kur’ân’ı ve İslam’ı yaşamayı, yaşatmayı ihmal etmediler. Günümüzde 40’dan fazla ülkeden oluşan Latin [...]
 • daire-10300
  SÜLEYMAN KÖSMENE

  Bu imtihanı geçmek zordur

  Ali Karakaş: “Kastamonu Lahikasında geçen (s. 192), “dâire haricine atılmaz …” sözünü açıklar mısınız?” KİM DOST OLMAZ? Kusursuz insan yoktur. Kusursuz dost arayan dostsuz kaldığı gibi, kusursuz hizmet kardeşi arayan da kardeşsiz kalır. Çünkü insan [...]
 • gunes-1030
  RİSALE-İ NUR NEDİR?

  Bu Nurlar parlayacak!

  Risale-i Nur Kur’ân’ın malıdır ve mehazı Kur’ân’ın kudsiyetidir. Evet, “Risale-i Nur, Kur’ân’ın has tefsiri olduğundan Kur’ân’a bağlıdır. Kur’ân ise Arş-ı Âzama bağlıdır. Onun için, Risale-i Nur’u Kur’ân medh ü senâ edebilir. Birinci Şuada otuz üç [...]
 • nurdan-katreler-risaleinur
  NURDAN KATRELER

  Dilinle Kur’an’ı okurken, ahlâkınla onu neşret

  Ey alem-i İslam! Uyan, Kur’an’a sarıl, İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur’an’a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nûrunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı! Kur’an’a yönel [...]
 • taslar-1030
  RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Şahs-ı mânevîyi anlamak

  “Evet müteaddid eşya bir cemâat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o cem’iyet, imtizac edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı mânevîsi, bir nevi ruh-u mânevîsi”1 olacaktır. O şahs-ı mânevînin ruh-u mânevîsini [...]
 • degisim-1030
  Genel

  İman tazelemek

  Cenâb-ı Hak Nisa Sûresi’nin 136. âyetinde “Ey İman edenler! Allah’a iman edin” buyuruyor. Bu âyetin hakikatini anlamak için hadislere başvurduğumuzda Peygamber Efendimiz’in (asm), “İmanınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz.” beyanını görüyoruz. Bu beyanın hikmet sırlarını [...]
 • nurdan-katreler-risaleinur
  NURDAN KATRELER

  Kur’ân’ın mu’cizeliğini dünyaya ispat edeceğim

  TARİHÇE-İ HAYATI’NDAN: Bediüzzaman, Van’da bulunduğu zamanlarda, Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa, İslâmiyeti alâkadar eden hususlara dikkat ederdi. Van’daki ikameti esnasında, âlem-i İslâmın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu. Bir gün, Tahir Paşa [...]
 • ortadogu-ayrisma-1030
  ŞÜKRÜ BULUT

  Yemen’in hıçkırıkları duyulmuyor mu?

  Şam-ı Şerif’in kapısı Halep’teki facialardan olsa gerek ki Taiz ve San’a’daki dramlar bir türlü gündeme gelemiyor. Mazlûmların uğradığı felâketlere zalimlerden dolayı dönüp bakmamak da bir başka zulüm olmaz mı? İran ile Suudi’nin üzerinde boğuştuğu Yemen’de, [...]
 • risaleinur-1030
  RİSALE-İ NUR NEDİR?

  Hutuvat-ı Sitte, Hücumat-ı Sitte ve Bediüzzaman

  Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği çağın en yüksek Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un iki Risalesi olan Hutuvat-ı Sitte ve Hücumat-ı Sitte; kısaca, insî ve cinnî şeytanların altı aldatması ve desisesi manalarını taşımaktadır. Her iki [...]
 • nurdan-katreler-risaleinur
  NURDAN KATRELER

  Tükürün o ehl-i zulmün merhametsiz yüzüne!

  TARİHÇE-İ HAYATI’NDAN: İstanbul’da, en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet-i vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvat-ı Sitte adlı eseriyle, gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp, izzet-i dîniyeyi ve şeref-i İslâmiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul’un yabancılar tarafından işgali [...]

Bediüzzaman Köşesi

Ömer Yavuz Yiğitoğlu
Röportaj

Bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır

by EuroNur / Haber in RÖPORTAJ 0

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Yiğitoğlu, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır. Yeni Asya cemaati her türlü darbenin karşısındadır, demokrasiden yanadır” dedi. BENZER KONUDA MAKALELER: [...]

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

— Haftanın Videosu —

Editörden Seçmeler

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Sadeleştirmede meydan okumalar

  27.01.2014 0
  Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]
 • Küresel ısınmadan, küresel zulme

  04.06.2007 0
  Dünyada iklim değişikliğini konu alan uluslararası toplantılarda artık hiçbir şeyin eksisi gibi olmayacağı tespitleri yapılıyor. Hatırlanacağı üzere daha önce de küresel ısınmanın 10 yıl içinde geri dönülmez noktaya ulaşacağı uyarısı yapılmış; dünyada büyük boyutlu kuraklıkların [...]
 • Laik Bir Siyasal Sistemde Dindarca Yaşanabilir mi?

  01.08.2007 10
  Din devlet ilişkileri yaygın olarak laiklik üzerinden tartışılan bir konudur. Tartışmalar genellikle şu soruları cevaplamaya çalışmaktadır: “Laiklik nedir?” “Bu kavramın Türkiye’deki yaygın algılanışı ile tarihsel orijinine uygun tanımı arasında bir farklılık var mıdır?” “Demokrasi ile [...]
 • 1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

  16.05.2014 0
  Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]