• SÜLEYMAN KÖSMENE

  Âlem-i mânâda İslâm’ın mukadderatı

  Sual: “Yedinci Şuâ’nın sonunda, ‘bu günlerde manevî bir muhaverede…’ diye başlayan bir cümle var. Bu cümleyi açar mısınız? Nasıl bir muhaveredir?” ÂLEM- İ MÂNÂDA İSLÂM’IN MUKADDERATI Bahsettiğiniz yerde serdedilen sual ve cevaptan anlaşılıyor ki, Risale-i [...]
 • NURDAN KATRELER

  Ehl-i tevhidiz, ittihada memuruz

  “İttihad-ı İslâm nedir?” “İttihad-ı İslâm, şarktan garba, cenubdan şimale mümted bir meclis-i nurânîdir ki, el’an üç yüz milyondan fazla bulunur ki, gafletinden nâşî gayr-i meş’ur bir surete girmiş olan bir rabıta-i metîn ile birbiriyle merbutturlar. [...]
 • ŞÜKRÜ BULUT

  Barzani AKP’nin yardımı ile devlet olabilecek mi?

  Başlığımıza, “dış görüşçüler” hemencecik itiraz edecekler. Ordumuzun teyakkuza geçirildiğini, idarecilerimizin gürültülü beyanlarını ve hatta Cumhurbaşkanını, ilkelerine ihanet pahasına da olsa destekleyen ulusçu geçinen gazetelerin yayınlarını, iddialarına mesned göstereceklerdir. Tarihi bilmeyen ve hazır menfaatlerle şıpsevenleri aldatmak [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Hizmet arzusu, çalışma iştiyakı…

  Geride bıraktığımız iki haftayı, ağırlıklı olarak “Gazetecilik Seminerleri” ile geçirdik. Türkiye’nin hemen her yöresinden gelen kardeşlerimiz, coşkulu bir hizmet arzu ve iştiyakı ile dopdolu şekilde iştirak etti, bu meslekî seminerlere. Öyle ki, her hallerinden okunan [...]
 • SAİD NUR VE TALEBELERİ

  Süleyman Gaye ve omuzundaki heybe

  Süleyman Gaye, yaya olarak Isparta’dan Konya’ya on beş günde varır. Konya’ya İhlâs Risalesini, tefsir âlimi olan Vehbi Hoca Efendi’ye okutmak için gitmişti. Konya’ya vardığında Vehbi Hocayı aramaya başlar. Nihayet onun adresini bulur ve evinin kapısını [...]
 • NURDAN KATRELER

  Ben milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum

  Ben talebeyim. Onun için her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyorum. Ben milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i nazarından muhakeme ediyorum. Eski Said Dönemi Eserleri, D. H. Ö. s. 117 *** [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Almanya’da Türkish siyaset

  Milletimiz gittiği yere; kültürünü, köydeki çökeleği, isotu, lavaşı kısaca yiyeceğini, âdetlerini, kahvehane sohbetlerini götürdüğü gibi, siyasetini de götürdü. Ancak son demlerde AKP siyaseti Avrupa’yı karşısına alınca, vatandaşlarını da politize etmeye başladı. Vatan-millet-Sakarya hamasetiyle göz göre [...]
 • SAİD NUR VE TALEBELERİ

  Risale-i Nur dağıtımı ve sohbetleri

  Rüya ile başlayan ve rüya ile sona eren Medine hayatım: Risale-i Nur hizmetlerinde Risalelerin neşri, irşadı, ihyası ve sohbetleri gibi başkalarına anlatılması da büyük bir önem arz etmektedir. Her okunduğunda veya anlatıldığında daha önce fark [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Görünen köyde adalete Bakan olmak

  Orada bir köy var ya uzakta. Hani şu doğru söyleyenlerin kovulup kovulup en son gidecek yer bulamayıp sığındıkları 10. köy. Hak, hukuk ve adaletin de bizleri bırakarak saklandığı, sığındığı 10. köy. Hepimiz bakıyoruz, görüyoruz o [...]
 • NURDAN KATRELER

  İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, uhuvvette saadet var

  [Bediüzzaman Said Nursî’nin Nasayihi / 22 Teşrinisani 1324, Kürd Teavün ve Terakki gazetesi, Sayı: 1. (Kürtçe olarak neşredilen bu makalenin Türkçe tercümesi, gazetenin 1 hafta sonraki sayısında —29 Teşrinisani 1324/12 Aralık 1908, Sayı: 2, Sayfa: [...]

Barzani AKP’nin yardımı ile devlet olabilecek mi?

by Şükrü Bulut in ŞÜKRÜ BULUT 0

Başlığımıza, “dış görüşçüler” hemencecik itiraz edecekler. Ordumuzun teyakkuza geçirildiğini, idarecilerimizin gürültülü beyanlarını ve hatta Cumhurbaşkanını, ilkelerine ihanet pahasına da olsa destekleyen ulusçu geçinen gazetelerin yayınlarını, iddialarına mesned göstereceklerdir. Tarihi bilmeyen ve hazır menfaatlerle şıpsevenleri aldatmak [...]

Bediüzzaman Köşesi

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Sarık konusuna gelince

23.08.2017 0

Sarık… Kumaşlardan bir cins veya tülbent veya şal olarak dokunan, çeşitli en ve uzunluklarda kesilen […]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Düsseldorf Panel Fotoğrafları

Fotoğraf Albümü

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını bu yıl Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 57. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panelin fotoğraf ve video kayıtlarını buradan izleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • GİRİŞ Gerçek ilim, öncelikle insanın kendisini tanımasıyla başlar. İnsan ruh ve beden olarak çok karmaşık olan, âdetâ sırlar yumağı görünümü arz eden, ayrıca kendisine verilen her bir duygusu da keşfe muhtaç hakikatlerle dolu olan harika [...]
 • Ramazan berekettir Ramazan bir kalbin çalışmaya başlaması keyfiyetinde girer hayatımıza. Adeta kirlilerimizi alır temizleri bırakır. Her an bu ruhu teneffüs ettirir bize, her daim bu zaman dilimini üfler. Evride ve şerayin damarları der Üstad. Atar [...]
 • Necip Fazıl ve Büyük Doğu Suâl: 1950’li Yakın tarihimizin gerek fikrî ve ideolojik, gerekse içtimaî ve siyasî hayatı itibariyle fevkalâde önemli şahsiyet olan Necip Fazıl ve onun başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti hakkında bilgi verir [...]
 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]