• BASINDAN SEÇMELER

  Atatürkçü İslâmcılık

  Atatürkçülük ile İslamcılık kol kola girebilir mi? Son günlerde Akp cenahından sahip çıkılan Atatürkçülük ile İslamcılığın nasıl bir araya gelebildiği veya gelebileceği sorusunun cevabı, iki ideolojinin temel hedefleri ve yaklaşımları incelendiğinde rahatlıkla cevap bulacaktır. Evvela, [...]
 • NURDAN KATRELER

  Hayatımı iman hakikatine vakfettim

  Üçüncü Mesele: Benim bazı dostlarım, ehl-i dünya bana şüpheli baktıkları için, ehl-i dünyaya hoş görünmek için, benden zâhiren teberrî ediyorlar, belki tenkit ediyorlar. Halbuki, kurnaz ehl-i dünya, bunların teberrîsini ve bana karşı içtinablarını, o ehl-i [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Akılların muallimi Peygamber Efendimiz (asm)

  Peygamberimiz (asm) bir çok vasfının yanında “muallim” vasfının altı çizilmelidir. Zira Yüce Kur’ân’ın “Kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi”1 diye tanıttığı Resul-ü Ekrem’in (asm), farklı zaman ve mekânlarda “Allah beni zorlaştırıcı, sıkıntı verici, yanıltıcı ve [...]
 • HALİL AKGÜNLER

  Kainatın Ruhu var mı?

  Risale-i Nurda yüksek ve azim, belki şahit olmadığımız gaybi ve ulvi hakikatler, herkesin gözü önünde cereyan eden bazı basit ve her kesimin anlayabileceği misaller ile izah edilir. Mesela kainatın yaratılışı. Şu gördüğümüz uçsuz bucaksız kainatın [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  İstibdadın yol açtığı kayıplar

  Tahakküm, keyfi muamele, kuvvete dayanmakla cebir, rey-i vahit, yani tek kişinin görüşü, suistimalata gayet müsait, zulmün temeli, insanlığın mahisi/yok edicisi olan istibdat,1 bizi maddî ve manevî olarak Ortaçağ seviyesinde durduran, kalkınmamızı ve ilerlememizi engelleyen bulaşıcı [...]
 • MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

  Bir eğitimci gözüyle Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak

  Ömrünün otuz yedi yılını eğitim mesleği içinde geçirdi. Bir eğitimci gözüyle Bediüzzaman’ı okudu, hayatını inceledi, onu görenlerle konuştu. İnsanî ilişkiler, toplum ve cemiyet hayatı içinde Bediüzzaman’ın insanî ilişkileriyle sosyal yönünü araştırdı. Bir sosyolog ve psikolog [...]
 • NURDAN KATRELER

  Ebedî hayatını berbat etmek, kâr-ı akıl değil

  İkinci vehimli sual: Ehl-i dünya diyorlar ki: “Sana nasıl emniyet edeceğiz ki, sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak, belki dünyamıza karışırsın. Hem, nasıl bileceğiz ki, sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini târik-i dünya gösterip, halkın malını zâhiren [...]
 • SÜLEYMAN KÖSMENE

  Sevap kazanma isteği ihlâsa zarar verir mi?

  Sual: “İhlâs Risâlesinin Üçüncü Düsturunda, “Eğer ‘ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim’ arzûnuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.” bölümünde geçen, “fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa [...]
 • MİKAİL YAPRAK

  Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!

  Kapılarak bir adamın ününe.. Koca millet bakmaz oldu önüne! Aldırmadan mazisine, dününe.. Takılıp kaldılar ölüm gününe!.. Son yıllardaki gidişata bakılarak denilebilir ki; sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözeterek, dünyevî ve şahsî menfaatleri arka plana atarak, [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz

  Risâle-i Nur hareketi ile Kemalizm, birbirine taban tabana zıt iki cereyandır. Nur hareketi yüzde yüz yerli olmasına karşılık, Batı menşeli “inkılâplar”a bakıldığında, Kemalizm için aynı gerçekliğin söylenemeyeceği apaçık ortada. Bu iki farklı cereyana objektif nazarla [...]

Kainatın Ruhu var mı?

by Halil Akgünler in HALİL AKGÜNLER 0

Risale-i Nurda yüksek ve azim, belki şahit olmadığımız gaybi ve ulvi hakikatler, herkesin gözü önünde cereyan eden bazı basit ve her kesimin anlayabileceği misaller ile izah edilir. Mesela kainatın yaratılışı. Şu gördüğümüz uçsuz bucaksız kainatın [...]

Bediüzzaman Köşesi

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Düsseldorf Panel Fotoğrafları

Fotoğraf Albümü

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını bu yıl Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 57. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panelin fotoğraf ve video kayıtlarını buradan izleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • GİRİŞ Gerçek ilim, öncelikle insanın kendisini tanımasıyla başlar. İnsan ruh ve beden olarak çok karmaşık olan, âdetâ sırlar yumağı görünümü arz eden, ayrıca kendisine verilen her bir duygusu da keşfe muhtaç hakikatlerle dolu olan harika [...]
 • Ramazan berekettir Ramazan bir kalbin çalışmaya başlaması keyfiyetinde girer hayatımıza. Adeta kirlilerimizi alır temizleri bırakır. Her an bu ruhu teneffüs ettirir bize, her daim bu zaman dilimini üfler. Evride ve şerayin damarları der Üstad. Atar [...]
 • Necip Fazıl ve Büyük Doğu Suâl: 1950’li Yakın tarihimizin gerek fikrî ve ideolojik, gerekse içtimaî ve siyasî hayatı itibariyle fevkalâde önemli şahsiyet olan Necip Fazıl ve onun başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti hakkında bilgi verir [...]
 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]