• NURDAN KATRELER

  Kürtlerin en kuvvetli ve hakikatli bağı İslâmiyettir

  [Reddü’l-Evham / 18-19 Mart 1325, Volkan, Sayı: 90, 91.] İttihad-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) cemaatine isnad ettikleri dokuz evham-ı fasideyi reddedeceğim. Birinci Vehim: “Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görülmüyor.” Elcevap: Biz dini [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Hak, zayıfın elinde de olsa haktır

  Genelde ortaya bir sonuç çıktığında faturayı muhataplara yazmak işin kolayıdır ve en çok da tercih edilenidir. Oysa ortada bir sonuç varsa, bu sonucu ortaya çıkaran çok yönlü etkenler vardır. Belki en belirgini ortaya çıkan sonucu [...]
 • ABDİL YILDIRIM

  Müslümanın yüzüne yakışan en güzel tablo: Tebessüm

  Bediüzzaman Hazretleri, bütün İslâm milletlerinin çok muhtaç oldukları ittihadı İslâm’ı anlatırken öyle lâtif, öyle güzel, öyle edebî ve ebedî ifadeler kullanıyor ki, belâgatına hayran olmamak elde değil. İşte o cümlelerden bir kaç tanesi: ”Eğer şu [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Adnan Menderes hükmen değil, hakiki şehiddir!

  Milletin gönlünde taht kuran eski başbakanlardan şehid Adnan Menderes’in idam edilişinin 51. Yılında yine dualarla andık! O, hükmen değil, hakiki bir şehiddir! Delilimiz nedir? Din, iman, Kur’ân, ezana yaptığı hizmetlerden dolayı idam edilmesidir. Bediüzzaman şehidliği [...]
 • NURDAN KATRELER

  Hakikat-i Kur’âniye’nin sarsılmaz kuvvetine dayanmalı

  [Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı bir mektup.] Meselâ, İslâmiyet milliyetiyle 400 milyon hakiki kardeşin her gün “Allahümme’ğfir lil-mü’minîne ve’l-mü’minât” [Allah’ım, bütün mü’min erkek [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Çok uluslu, çok dinli bir büyük toplumda Ermeni meselesi

  Osmanlı coğrafyasında geçmişe dönük Ermeni olgusuna kısaca göz attığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşıyla adını batıya duyuran Ermeniler, Berlin Antlaşmasıyla ellerini güçlendirdiler. Ermeniler, Berlin Antlaşması’yla başlayan süreçte Osmanlı içerisinde bir çok toplumsal [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Haliliye mesleğinin sırrı

  Hz. İbrahim’e (as) Halilullah denir. Bu unvan Kur’ân’da şu âyete dayanır: “Allah İbrahim’i halil (dost) edindi.”1 Demek ki Hz. İbrahim (as) Allah’ın dostu idi. Bu dostluk Hz. İbrahim’e (as) “Halilullah” unvanını kazandırdı. Bediüzzaman Hazretleri de [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Bu âleme tefekkürle bakarsan saadet olur

  “Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır. Bu hususî âlemler, umumî âlemin aynıdır. Yalnız umumî âlemin merkezi şemstir. Hususî âlemlerin merkezi ise şahıstır. Her hususî âlemin anahtarları o âlemin sâhibinde olup letâifiyle [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Yüzde seksen tahkik ehli değilse

  ‘Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin.’ Korkarım bu tesbit kötü niyetli birilerinin iştihasını kabartıyordur. Yönetilenlerin eğitim-kültür düzeyleri birilerini ciddî ilgilendiriyordur. Araştırmayan, soruşturmayan bu kadar [...]
 • NURDAN KATRELER

  Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil

  • İslâmiyetin İkinci Bir Kanun-u Esasîsi: Şu hadis-i şeriftir: “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil… Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin za’fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. [...]

Dinî cemaatler nasıl kurtulurlar?

by Şükrü Bulut in ŞÜKRÜ BULUT 0

Başlığımız bazı okuyucularımıza ters gelmiş olabilir. Halkımızın maddî ve manevî dertlerine koşuşturan ve hatta onların maddî manevî kurtuluşlarına vesile olan cemaatlerimiz hakkında “nasıl kurtulurlar” diyoruz. Evvelâ, neden kurtuluş sorusunu kendimize sormamız lâzım. Fransız devrimine özenen, [...]

Bediüzzaman Köşesi

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Sarık konusuna gelince

23.08.2017 0

Sarık… Kumaşlardan bir cins veya tülbent veya şal olarak dokunan, çeşitli en ve uzunluklarda kesilen […]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

Düsseldorf Panel Fotoğrafları

Fotoğraf Albümü

Avrupa Nur Cemaati, Köln’de geleneksel haline gelen Üstadı Anma Toplantısını bu yıl Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin 57. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panelin fotoğraf ve video kayıtlarını buradan izleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • GİRİŞ Gerçek ilim, öncelikle insanın kendisini tanımasıyla başlar. İnsan ruh ve beden olarak çok karmaşık olan, âdetâ sırlar yumağı görünümü arz eden, ayrıca kendisine verilen her bir duygusu da keşfe muhtaç hakikatlerle dolu olan harika [...]
 • Ramazan berekettir Ramazan bir kalbin çalışmaya başlaması keyfiyetinde girer hayatımıza. Adeta kirlilerimizi alır temizleri bırakır. Her an bu ruhu teneffüs ettirir bize, her daim bu zaman dilimini üfler. Evride ve şerayin damarları der Üstad. Atar [...]
 • Necip Fazıl ve Büyük Doğu Suâl: 1950’li Yakın tarihimizin gerek fikrî ve ideolojik, gerekse içtimaî ve siyasî hayatı itibariyle fevkalâde önemli şahsiyet olan Necip Fazıl ve onun başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti hakkında bilgi verir [...]
 • Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • 1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]