• ŞÜKRÜ BULUT

  Çatla Sodom, Gomore! Patla deccalist 2. Avrupa…

  Bediüzzaman Avrupa’yı ikiye ayırıyor. İnsanlara teknoloji ve fenlerle yardımcı olan birinci Avrupa’dan ayırdığı sefahet ve dinsizliğin Avrupa’sı semavî dinlere inanmayan, dünyayı ve eşyayı ilahlaştıran tek gözlü materyalist Avrupa… 2. Avrupa… Aklı gözüne inmiş, manevî duyguları [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Altıncı Söz bağlamında siyâset

  Altıncı Söz, Küçük Sözler Risalesi ve Sözler kitabının Altıncı Söz’üdür. “Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cennet vermek suretiyle satın almıştır.”1 âyetinin meâlinde ve nefis ve malını Cenâb-ı Hakk’a satmak hakkındaki âyetlerin gayet mühim [...]
 • Ömer Faruk Özaydın

  Refer-andum-lu monarşi

  Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Monarşi ise; bütün yetkilerin hükümdar veya bir şahısta toplanmasına verilen isimdir. Fransız ihtilâlinden sonra hürriyet hareketleri, içine [...]
 • NURDAN KATRELER

  Musîbetler karşısında şikâyet değil sabretmeli

  İkinci Nükte Yirmi Altıncı Söz’de sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musîbet ve hastalıklarda, insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücud libasını san’atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; [...]
 • KADIN ve AİLE

  Değeri bilinmeyen habbe: Çavdar

  İnsan, başucunda bulunmasına rağmen, ilâhî ikramların farkına varmadan ve yeterince değerlendiremeden, adeta bollukta yokluk, hastalık ve açlık sıkıntılarını yaşamaktadır. Özellikle nev-i beşeri sayısız nimetlerle besleyen Rezzak-ı Kerîm (cc), öyle gıdalar ihsan etmiş ki, kullarına hem [...]
 • RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

  Ubudiyyet

  Ubudiyyet, “Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber vâsıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.” demektir. Biz insanların da yaratılma gayesi budur. Zira Cenâb-ı Hak “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye [...]
 • BASINDAN SEÇMELER

  Sakarya caddeleri Risale-i Nur’la şenlendi

  Risale-i Nur tanıtım kampanyası hızlı bir şekilde devam ediyor. Sakarya’da yer alan bilboard ve otobüs duraklarındaki panolar Risale-i Nur ilânları ile süslendi. “Yaz keçeli, sen yaz! Bu hakikatleri, bir gün gelecek bütün dünya okuyacak!” diyen [...]
 • ŞİİRLER

  Nice güzel yıllara

  Bağladın kendine gönülden beni, Nice güzel yıllara Yeni Asya. Okunursun şevkle can ü gönülden, Nice güzel yıllara Yeni Asya. Celbettin Nura Lâhikanla beni, Nurların ülkede oldun naşiri, Müsbet hareket daima şiârın, Nice güzel yıllara Yeni [...]
 • ŞİİRLER

  İllâ edep!

  YENİ ASYA’yız kırk yıldır bilirler bizi, Bilmem hangi rüzgâr esti de şaşırttı sizi, İnanın ta içimden gelen derin bir sızı, Dedi her hüner makbul imiş İlla edep, İlla edep. Kimler kimleri vekil tayin etti bilemem, [...]
 • ŞİİRLER

  Nur gözlüğü ile bak

  Risale-i Nur gözlüğü ile bak kâinata, Gör mükemmel işlenen, şu san’ata, Tesadüflere asla yer yok, girme hataya Kim vücut vermiş, getirmiş hayata. Nurlar Asr-ı Saadeti almış model, Karşılığında ödemiş bir çok bedel, Cennet dahi ucuz [...]

Bediüzzaman Köşesi

Röportaj

”Amcam Hasan Feyzi şeyhliği bıraktı, Risale-i Nur’a talebe oldu”

by Yeni Asya in RÖPORTAJ 0

Bediüzzaman’ın hüzünlü şairi Hasan Feyzi Yüreğil 1946 yılında Denizli’de vefat etti. Hakkında çok fazla bilgi yok. Araştırmalarımız esnasında yeğeni Nurşen Yüreğil’e ulaştık. Hasan Feyzi’nin bilinmeyen yönlerini konuştuk. Hatıralarını ilk kez paylaştı. Bize kendinizi tanıtır mısınız? [...]

Kadın ve Aile

Said Nur ve Talebeleri

Günün Karikatürü

Her güne bir karikatür - Her yüze bir tebessüm

— Haftanın Videosu —

Risale-i Nur Işığında

ListeNur.de - islami siteler listesi

Köşe Yazarları

Dosyalar

 • Selefiliğin tarihi kökeni, günümüz Selefileri ve IŞİD

  06.11.2016 0
  Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni [...]
 • Cinselliği doğru kullanmanın ve zinadan korunmanın yolları nelerdir?

  04.11.2016 0
  1. Empati yapın İsterseniz öncelikle gözlerimizi kapatıp hayal burağına binerek Allah Resulü’nün yaşadığı zamana, Asr-ı Saadet’e doğru yola koyulalım. İşte bakınız orada bir genç duruyor. Adı Cüleybib. Simasından, hal ve tavırlarından bir derdi olduğu anlaşılıyor. [...]
 • 1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

  16.05.2014 0
  Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca [...]
 • Risale-i Nur eserleri açısından “fikrî hak” kavramı

  16.04.2014 0
  Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama [...]
 • Sadeleştirmede meydan okumalar

  27.01.2014 0
  Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. [...]