Eğitimde fıtrî bir model: Ev Okulları

Çağımızda, devletlerin sistemlerinin kıskacına aldığı ve belli bir takım kaide ve kurallar zincirine mahkûm ettiği bir eğitim sisteminin sonuçları sadece ülkemizde değil, çoğu Avrupa ülkelerinde de tartışılan hususlar olarak görülmektedir.

Eğitim sistemindeki hantal yapı, ailelerin evlâtlarını çok yüksek ve arzu edilen seviyede  yetiştirmek istedikleri kanaat ve düşünceleri günümüzde eğitim bağlamında sıkça konuşulanlar arasındadır.

Gelişen teknik ve teknolojiye paralel bir perspektifte algılanması gereken bilgi ve becerileri sistemlerin tıkanıklığı ve hantallığı sonucu elde edememeleri neticesinde sancıları gittikçe artan hususlar olarak toplum ve ailelere yansımaktadır.

Yetiştirip büyüttükleri evlâtlarının daha iyi, hür düşünceye ve demokratik bir anlayış içinde bilgiye kapalı olmayan hususlara mücehhez bir eğitim almaları yönünde çeşitli alternatif metotlar konuşulmakta ve öne çıkan hususlar olarak görülmektedir.

Eğitimde çocuğunun ruh halinin rahatlığı, iyi bir eğitim alması yönünde çabalayan insanların öne sürdükleri eğitim modellerinden birisi de Ev Okullarıdır.

Mahiyet itibariyle “Ev okulları uygulaması öğretmen ile öğrencinin aynı anda aynı mekânda bulunmamasından doğan, evlerin okula dönüştürülmesini amaçlayan “uzaktan eğitim” olarak tarifi yapılan ev okulları (Gençdergisi.com) gerçekten bir ihtiyaç mıdır? Günümüzde uygulanması mümkün müdür? diye bir takım suallere muhatap olunmaktadır.

Alternatif bir model olarak ileri sürülen bu modelin elbette ki olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur.
Günümüzdeki geçerliliği ve ileri sürülüşünü besleyen kaynaklar ne derece sıhhatlidir?

Bahis edilen bu ev okullarının bir model olarak öne çıkmasında bir takım gerekçeleri mevcuttur. Meselâ;
“MEB, değişen şartlara uygun eğitim felsefesini belirlemek için “21’inci yüzyıl öğrenci profili“ raporu hazırlandı. Raporda 26 ilden 25 bin lise öğrencisi, 11 bin öğretmen ve 2 bin yöneticinin katıldığı anketin sonuçları da yer aldı… Öğretmenler yüzde 65 oranında eğitim sisteminin küreselleşen dünyaya ayak uyduramadığını, yüzde 73 oranında eğitim felsefesinin sorunlu olduğunu, yüzde 68 oranında eğitim sisteminin öğrenci sorunlarını çözmede yetersiz olduğunu düşünüyor.” (Haber.7.com. 19/10/2011)

Bahsedilen bu model ülkemizde uygulanmamaktadır. Henüz gelişen ve değişen şartlar bu modeli gündeme getirip uygulanırlığını cazip hale getirmede söz sahibi görünmüyor.

Hatta, “Ülkemizde uygulama alanı olmayan bu model, esasen zor bir uygulama olup maddî ve manevî külfeti de oldukça ağırdır. Uygulamayı seçmeden önce ailelerin çok iyi düşünüp, her şeyi planlamış olmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki mevcut sınav sistemi göz önüne alındığında, bu uygulama daha başarılı olabilir. Zira, öğrencileri sınavlara okullar değil dershaneler ve özel öğretmenler hazırlamaktadır. O halde ev okulu uygulamasını seçen bir ailenin çocuğu sınavlarda daha başarılı olabilir diye bir yorum da yapılabilir.” (Alternatif Eğit. Derneği. Org.tr Zerrin Özkaya)

Haddi zatında  şu ev okulları modelinin eğitimdeki tarihi oldukça uzak geçmişlere dayanır.
Asr-ı Saadetteki eğitim modeli içinde fıtrî bir model olarak gözükmektedir. Asr-ı Saadetteki eğitim hususları çok iyi incelendiğinde ev okulları modelinin izlerini görmek mümkündür.

Günümüzde ise bu modelin izlerinin en bariz şeklini fıtrî hali içinde Bediüzzaman’ın eğitim modelinde de görmek mümkündür.

Kaynağı çok eskilere dayanan bu fıtrî model “yapılan pek çok araştırmada ev okulunu tercih eden çocukların, ulusal sınavlarda resmî okulları seçen çocuklardan daha başarılı oldukları görülüyor. Sadece Amerika’da 2002 – 2003 yıllarında ev okulunu tercih eden ailelerin sayısı 2 milyon civarında.”

Sonuç olarak, Ülkemizde henüz yasak olan ve ev okulları noktasındaki devlet ve fert nezdinde gelişmiş bilinç zafiyetinin olduğu eğitimdeki bu fıtrî model kokuşmuş sistemlere bir alternatif olarak düşünülebilir diyoruz.

Kalın sağlıcakla.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*