Hakperest olmak ve sınırda kalmak

Bir kangren olan “tarafgirlik hastalığı” ile karşı karşıyayız. Siyaset sahayla sınırlı olmayan bu illet, bütün topluma sirayet edip hatalar zincirini oluşturuyor. İtham, karartma, ötekileştirmeye giden bir dehşete bürünüyor.

Yeni Asya camiası bu konuda, baştan beri: inanç hürriyeti, adalet, hak, hürriyet, kardeşlik ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerde toplumda mutabakat sağlamayı hedeflemiştir. Millet ve dini cemaatlere lâzım olan ana unsurlar bunlardır. Din ve mukaddes değerler; umumun ortak malıdır. Siyaset ve dünyevîliğe asla alet edilmemelidir.

Bin yıldır imanın bayraktarlığını yapan bu topraklarda; iç ve dış derin güçlerin zındıka planlarıyla, “mukaddes değerler” siyasi, ticari, sosyal, dini sahalarda, dünyevi menfaatlere alet edilmiş ve edilmektedir.

Bu yanlış toplumda tehlikeli bir ayrışma ve tarafgirliğe sebeb olmuştur. İnsanları, ayrıştırıp ötekileştiren bu “tarafgirlik” illetinin bünyeye sirayet eden zararları bertaraf edilerek dengeler sağlanır.

Mukaddes dini bir araç ve alet haline getiren zihniyet, “tek adam” inancıyla toplumda ciddi eksen kaymasına sebeb oldu. Gaddar propaganda, masumlarda ve de dini bilgiden mahrum zihinlerde çok farklı neticeler doğurdu. Peşin hüküm ve tarafgirlik, farklı ve makul fikirlerin hepsini; batıl, dalalet, yanlış hatta en tehlikesi “küfür ve anarşiye” hizmet olarak gördü.

Bu anafordan, asıl kaynak olan Kur’anî bilgiyle çıkılır. Asrın manevi reçetesi, Risale-i Nurlarda, siyasetteki, “sloganvari” usul ve yanlışlara karşılık, İslâmî davet ve tebliğ yolu vardır. Vatandaşlık ve kardeşlik esasları mezc edilerek “ihlâs” düsturlarıyla çareler vardır. Oluşturulan kutuplaşma, gerilim, ötekileştirme ve reddiyenin çaresi, münakaşa, itham, hakaret değil.  “Ya bendensin! Ya karşı taraftasın!” anlayışıyla da değil! Bu fasit anlayıştan kurtuluş; özellikle Nur Cemaatlerinin Risale-i Nur hakikatlerini doğru anlayıp hazmetmesi ve topluma izah edecek meşru vasıtaları kullanmasıyla olabilir. Yoksa, zındıka komitelerinin tahribatları bu ülke ve insanına zarar vermeye devam edecektir.

Fesat şebekelerinin ehli imanı fitne ve münafıklıkla “tahrip etme” oyununa karşı kardeşliği zedeleyecek, onların ekmeğine yağ sürecek yanlışlara gerek yok! Bu büyük bir vebaldir.

Son günlerdeki sosyal medya paylaşımı ile gazetemize ve camiamıza akla zarar ithamlar yapan, büyük bir vebale sebeb olan birisine, bu seviyesiz ithamı aynen kendisine iade ediyoruz. O camianın değerli mensuplarını da bu konuda adı geçeni ikaz etmeye davet ediyoruz.

“Bu gaflet zamanında, özellikle tarafgirane fikir sahipleri her şeyi kendi mesleğine âlet eder. Dinini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe âlet hükmüne getirir. Şimdi cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya âlet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır. Bu zamanda şiddetli tarafgirlikle, birinin hatasıyla, muhalif gördüğü herkese adâvet eder. Bir masumun hakkı, yüz cani için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Tarafgirane adâvet şefkate zıttır. Müslümanlardaki bu tarafgirlik yüzünden binlerce masum zulümden kurtulamıyor.” buyuran Risale-i Nur’a ve aziz üstadımıza havale ediyoruz.

NOT: Başta çok değerli ve muhterem ağabeyim Kırklareli’nin cesaretli ve mert dava adamı Hasan Kiraz Ağabeyime ve son zamanlarda vefat eden adını sayamadığım bütün Nur hadimi abla, abi, kardeşlere Rabbimden rahmet ve merhamet niyaz ediyor, aile efradı ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*