İslamiyet hayatın mihengidir

İnsanlık ahir zamanın şu dehşetli hadiseleri içerisinde her alanda bir çıkmazın içerisinde! Sebeb ve netice tarih boyu olduğu gibi yine, zındıka ve Siyonizm merkezlidir.

Çare arayışları fıtrat dışı olunca netice çıkmaz oluyor. Müslümanlar da bu konu bir vaziyet almış durumda değiller. Halbuki Kur’ân düsturları ve sünnet bütün dertlerin dermanı! Bu İlâhî emirleri, İslâma uygun dâvet ve tebliğ metoduyla insanlıkla buluşturacak kapasiteli inançlı fedakârlara ihtiyaç var. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat ancak Kur’ânî prensipler ve Hz. Muhammed’in (asm) örnek hayatıyla mümkündür.

İnsanlığın fıtrat dışı yaşayışı; felâket ve musîbetleri getirmiştir. Kur’ân ve sahih hadislerde; Müslümanların, “Yahudilere benzememe” ihtarı ve konusu çok dikkat çekicidir.

Allah, Resul’üne karşı sağlığında bu kadar aleni ve hilekâr davranan Siyonist ve Yahudi zihniyetidir. Bu zihniyet şu anda da özellikle Müslüman toplumlarda bütün manevî değerlerden; emniyet, tevekkül, kanaat, tasarruf, iktisat, iffet, fazilet ve samimiyete alternatif ince tuzaklar kurduğu görülür. Bu değerlerin yerine; aksi olan, dinsizlik, ahlâksızlık, israf, fuhuş, fitne, fesat, kanaatsizlik ve hırsı ikame etme ve yerleştirme planları karşımıza çıkar.

Teknoloji ve medeniyetin bütün imkânlarını böyle menhus yolda kullanan bu zihniyet kendine ait “medya” başta olmak üzere, diğer bütün imkânları menfi yönde kanalize edip, aâyet ve hadisler hakkında kafalara şüphe atmaktadır. Bu tahribatlara karşı durmak, ancak Kur’ân ve sünnete uymakla olur. Bu zındıka komiteleri özellikle gençler ve çocuklarımız üzerinde oyun oynamaktadırlar. Bir başka tuzak; “sanat ve medeniyet” adı altında hazırlanan plânlardır. Müthiş Bizans oyunlarının ana hedefi, İslâmî prensipleri saptırmak, menfaat ve hırsları tatmin etmektir.

Bütün bunlara çare var elhamdülillâh! Kur’ân’la ve Sünnetle yaşamak. Her gün “bir”den başlayarak kendi hayatımızda bir sünneti uygulayıp devamını sağlamak.

İslâmiyetten uzaklaştırmaya çalışanlara karşı, en büyük tedbir ve silâh başta kendi nefsimizin ıslahından başlayıp, çocuklarımız, dost, akraba ve komşularımızdan uygun olanlarla iyi münasebetler içerisinde müsbet manada eğitim ve İslâmî şuura ulaşmalarına yardımcı olmak.

Çıkış yolu ve çare olarak; önemli bazı sünnetleri kısaca zikredelim:

“Dikkat edin! Cennete götüren amel sarp ve yokuştur. Cehennem ameli ise kolay ve düzlüktür. Nice bir anlık nefsanî istekler vardır ki uzun üzüntüleri netice verirler.”

“En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır.”

“Aile fertlerine yapmış olduğun her iyilik onlara bir sadâkadır.”

“Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.”

“Evlerinizde Kur’ân’ı çok okuyunuz. Çünkü Kur’ân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır.”

“Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onun vasıflarını anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar.”

“Ahde titizlikle vefa göstermek îmandandır.”

“En hayırlınız, en cömert olanınızdır ve başkasının hakkını en güzel şekilde ödeyendir.”

“Yarın yaparım, ertesi gün yaparım” gibi düşünceler şeytanın prensibidir. Onu mü’minlerin kalblerine atar.”

“Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin.”

“Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever.”

“Yiyeceklerinizi ölçülü tartılı kullanın. Ki sizin için bereketlensin.”

“Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur. Yumuşak huyluluk hikmetin başıdır.”

“Yemeği sıcakken yemeyin. Çünkü sıcak yemeğin bereketi yoktur.”

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesiledir.” (Kaynak: Camiüssağir)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*