Mecma-i Enbiya yatağında kanlar durmuyor

Peygamberler Bölgesi

O bölge Mecma-ı Enbiya bölgesidir. Bir perde ötesi veya aşağısı ya da yukarısı peygamberlerdir. İbrahim Aleyhisselam’dan bu yana hemen her peygamber o bölgededir.

İbrahim Aleyhisselam’ın oğlu İshak (as), Onun oğlu Yakup (as), Onun oğlu Yusuf (as), Onun nesl-i mübareğinden olan Davut (as), Süleyman (as) ve Musa (as), Zekeriya (as) Yahya (as), Cercis (as) gibi nice peygamber var o topraklarda…

Canlı ve hayatta! Katliamda ölenlere nurlu aguşlarını açarak… Gelenlerin alınlarından öperek! Kanlarını Cennet sermayesi yaparak! Canlarını Allah’ın emaneti bilerek! Hayatlarını ebediyet hayatı sayarak! Ömürlerini ahirete mal ederek… Toprağın altı demek istemiyorum; üstüdür onların yurdu. Daha üstüdür. Daha ötesidir. Ötelerin ötesidir.

Nasıl Hazret-i İsa’nın (as) ve Hazret-i Yahya’nın (as) yeri ikinci gök katı ise… Hazret-i Yusuf’un (as) yeri üçüncü gök katı ise… Hazret-i İdris’in (as) yeri nasıl dördüncü gök katı ise… Hazret-i Harun’un (as) yeri beşinci gök katı ise… Hazret-i Musa’nın (as) yeri altıncı gök katı ise… ve Hazret-i İbrahim’in yeri yedinci gök katı ise…1

O şehitlerin hepsi çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek göklere uçtular! Peygamberlerin yanlarına, aguşlarına düştüler… Sanmayın çukurlara düştüler! Hayır! Hayır!  Onlar çukurlara düşmezler! Onlar Allah katında da altın yürekli insanlardır.

Cercis Aleyhisselam

Filistin’in Remle kasabasında doğan Cercis Aleyhisselam, putperestlerin bulunduğu Filistin bölgesinde yaşadı. Filistin bölgesi, Dadiyan adında zalim bir hükümdar tarafından yönetiliyordu.

Kralı hidayete davet etmek ve zulümden vazgeçirmek için Cercis Aleyhisselam Musul’a gidiyor. Yanına da değerli hediyeler alıyor. Kral büyük bir ateş yakarak, halkı etrafına toplamış, Eflun adındaki puta tapmaya zorluyordu. Puta tapmayanları ateşe atıyordu. Bu sırada Cercis Aleyhisselam geldi.

Cercis Aleyhisselam bu durumu görünce krala, halka zulmetmemesini, kendisine iman etmesini, kendisinin sadece güvenilir bir nasihatçi olduğunu anlatır. Kendisinin ve zulmettiği insanların Allah’ın kulu olduğunu, yoktan var etmenin Allah’a ait olduğunu, bütün insanların Allah’ın sadece kulu olduğunu, Allah’tan başka kimsenin rızık veremeyeceğini, insanları puta tapmaya zorlamaktan vazgeçmesini söyler.

Kral Dadiyan’ın Zulmü

Kral bu daveti kabul etmediği gibi, Cercis Aleyhisselam’ı da puta tapmaya zorlar. Reddedince de işkenceler başlar:

Cercis Aleyhisselam’ı bir ağaca bağlatır. Vücudunu demir taraklarla taratır. Tarandıkça etleri lime lime dökülür. Fakat Cercis Aleyhisselam ölmez. Yaralarının üzerine keskin sirke ve tuz döker. Büyük bir demiri ateşte kızartır, Cercis Aleyhisselam’ın başına koyar. Fakat Cenab-ı Allah onu iyileştirir. Kral şaşırır.

Kral zulümden vazgeçmez. Cercis Aleyhisselamı kaynayan kazana atar, kapağını kapatır. Kapağı açtıklarında Cercis Aleyhisselam’a bir şey olmadığını görür. Cercis Aleyhisselam’ı zindana attırır. Zindanda el ve ayakları bir mermere çiviletir. Bu şekilde dört kez şehit edilir ve dört kez dirilir.

Sihirbaz getirirler. Sihirbazın suyunu “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek içer ve kendisine bir şey olmaz. Sihirbaz, “bu ancak Allah’ın işi olabilir” der ve imana gelir. Kral hiddetlenir ve “ne çabuk aldandın?” diyerek sihirbazı öldürür.

Halk topluca iman eder. Kral da halkı toplar ve başta Cercis Aleyhisselam olmak üzere halkın tamamını ateş ocaklarında yakar.

Şimdi bilgimizi güncelleyelim: Bu Peygamberler bölgesinde öldürülen mazlumlar şehit, öldüren Dadiyan da Netanyahu olabilir mi?

Dipnotlar:

1- Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, Deavât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed, V, 418)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*