Nur hadimlerinin hizmetleri

Eskiden şimdiki gibi hemen her yerde böyle dayalı döşeli, bütün ihtiyaçları temin edilmiş lüks sayılabilecek ders mekanları yoktu.

Bazı büyük şehirlerde kısmen bazı zarurî eşyalarının bulunduğu dersaneler vardı. Diğer bazı küçük Anadolu şehirlerinde çoğu zarurî diyebileceğimiz, hiçbir beyaz eşyanın, masa, sandalye, karyola gibi ev eşyalarının dahi bulunmadığı, sac sobalarda odun kömürle ısıtılmaya çalışılan mütevazi ders mekânları vardı.

Günümüzdeki dersanelerle mukayese imkânsız dar köy evlerini andıran bu mütevazi mekânlar her zaman derli toplu, günlük temizliği yapılmış halde muntazır bulundurulurdu. Haftanın belirli günlerinde yakın uzak mahallerden gelenlerle yapılan müzakereli derslerin manevî tadına doyum olmazdı.

Yerde ders boyunca diz çökerek her yaştan, her meslekten hadimler, dersi yapan ağabeyi dikkatle dinlerler, anlamakta zorluk çektikleri hususları karşılıklı fikir teatileriyle hallederlerdi. Karşılıklı samimî, sıcak muhabbet ve sohbetlerle beraber içilen çaylardan sonra, içtimaî meseleler ile alâkalı lâhika mektuplarından parçalar okunur. Böylece belki de farkına varmadan Nur derslerinin manevî havasına ve halâvetine kendilerini kaptıran şakirtler gecenin ilerleyen saatleriyle beraber şimdiki gibi çoğunun özel arabaları olmadığından yayan olarak evlerinin yolunu tutarlardı hizmet erleri.

Bizim şimdi belki de teferruat olarak gördüğümüz, aslında hizmetlerimizin etkinliğini alâkadar eden yönleri olduğunu nazara alan o zamanın şakirtleri önemseyip dikkate alıyorlardı. Hadimlerin önem verdikleri konulardan birisi de giyim kuşam meselesi idi. Nur hakikatlarının muhtaç gönüllere tebliğdeki faaliyeti açısından muhatap üzerindeki ilk intiba açısından sade, derli toplu bir giyim tercih edilirdi.

Giyim kuşamlarıyla, fizikî görünümleriyle numune-i imtisal olan o zamanın şakirtleri lisan-ı halleriyle, candan, samimî hal ve davranışlarıyla çevrelerinde hep numune-i imtisal oluyorlardı. Neşr-i imaniye için muhatap oldukları insanlara o nazik, mültefit, kibar söz ve beyanlarıyla muhtaç gönüller üzerinde kalıcı ve etkili izler bırakan o zamanın hadimleri iman ve Kur’ân hizmetlerinde önemli başarılara imza atıyorlardı.

Nur hadimlerinin Risale-i Nur’daki hak ve hakikatları, ölçü ve prensipleri yaşayarak ayine olmaları toplumda makes buluyordu. Böylece Nur Talebeleri her haliyle sair ehl-i dine nokta-i istinat olup, onların kuvve-i manevilerine güç kuvvet vermek suretiyle onların ehl-i dalâletin savlet ve saldırılarına karşı mukavemetlerini güçlendirerek, onlara teslim olup, iltihaklarına mani oluyorlardı o zamanın hizmet erleri.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*