Risale-i Nur, Kur’ân’a aynadır

“Risale-i Nur’da İman Eğitimi Usûlleri”ni anlatan Prof. Dr. İlyas Üzüm, Risale-i Nur’un birçok açıdan Kur’Ân’a ayna olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Yeni Asya Vakfı’nda “Risale-i Nur’da İman Eğitimi Usûlü” konulu seminer verildi. Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. İlyas Üzüm katıldı. Prof. Dr. Üzüm, din ve iman eğitimini açıklayarak, eğitimin usûllerinden, sürekliliğinden, pedagojide öğretme yöntemlerinden, Kur’ân ve onun manevî tefsiri Risale-i Nur’daki iman eğitiminden bahsetti.

“İman eğitimi, din eğitiminin parçası”

İman eğitiminin kâinat ve insaniyet üzerinden temellendirilmesini anlatarak Risale-i Nur’dan örnekler veren Prof. Dr. Üzüm, şöyle konuştu: “Eğitim, ‘insanın yaratılışında bulunan kabiliyetleri geliştirerek kendisini gerçekleştirme faaliyetidir.’ İman eğitimi, din eğitimin bir parçası, din eğitimi de genel eğitimin bir parçasıdır. Bediüzzaman’a göre iman ‘Resul-i Ekrem’in (asm) tebliğ ettiği zaruriyât-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyâtın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Cenab-ı Hak’kın, istediği kulunun kalbine cüz’-i ihtiyarinin sarfından sonra ilka ettiği nurdur. Şems-i Ezeli’den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü ışıklandırır.’

Risale-i Nur’da iman eğitimi

Risale-i Nur’un iman eğitimi verdiğini söyleyen Prof. Dr. Üzüm, meseleyi Kur’anî bakış açısıyla ele aldı: “Risale-i Nur birçok bakımdan Kur’ân’a ‘ayna’dır: Makâsıd’da (temel mesajlarda), Konu hiyerarşisindeki dağılım ve oranda, her tabakaya hitapta, iç içe anlam katmanlarına sahip olmada, âlem/kâinat vurgusunda, usûl ya da metotta. Risale-i Nur’un bütününde ‘akıl ve kalp’ birlikte kâle alındığından, derûnî itminan da adeta otomatik olarak gerçekleşmekle birlikte, ‘bu bahis akıldan ziyade kalbe bakar’ gibi kayıtların yer aldığı yerlerde derûnî itminan daha güçlü olarak gündeme geliyor.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*