Şartlar barış lehine işliyor

İlmî araştırmalar, anketler gösterdi ki, zaman; din, moral değerleri, yâni mâneviyat, kardeşlik ve barış lehine işliyor.

Müslüman-Ehl-i Kitap bilgi arasında fikir alış verişinin müsbet gelişmelere gebe olduğunu gösteren birçok ilmi çalışma mevcut. Şartlar aleyhte gibi görünse de, yine İslâmiyet insanlığın gönlünü “fethetmeye” devam ediyor.

Diğer taraftan düşüncelerini, dâvâlarını, dinlerini yaymak isteyenler de yine, şiddeti, savaşı değil, “sulhü/barışı” tercih etmeleri gerekir. Bunun en çarpıcı iki örneği Hicret ve Hudeybiye Muahedesi/barışıdır.

O günün şartlarında Müslümanlarının içindeki bulundukları ağır psiko-sosyal şartları ve yapılan anlaşmayı düşününüz:

Müslümanlar az, zayıf, fakir ve güçsüzdürler. Hayat şartları çok ağırdır. Senelerce süren şiddet ve savaş ortamı vardır. Bu durum gerginlik, endişe ve korkuları körüklüyor. Ve üstüne üstlük, Hudeybiye Muahedesi’nin nerede ise bütün maddeleri Müslümanların aleyhinde idi.

Özeti şudur: Hicretin 6. Senesi. Zilkâde, yâni 13 Mart 628. Müslümanlar çoluk – çocuk, akraba, dost, ahbaplarından, ev, bağ – bahçe, yurtlarından, Kâbe’den uzaklaştırılmışlardır. Hepsi onları ziyaret için can atıyordu.

Peygamber Efendimizin (asm) izniyle hep birlikte, Umre için yola çıkarlar. Ancak, müşrikler, onları Mekke’ye sokmamakta kesin kararlıdır. Karşılıklı elçiler gider, gelir. Zaman zaman anlaşma kopma noktasına gelir ve nihayet anlaşmaya oturulur.

– Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler 10 yıl savaşmayacaklar.

– Müslümanlar bu yıl Kâbeyi ziyaret edemeyecek; gelecek yıl, yolcu silâhı kılıçtan başka silâh bulunmayacak, Mekke’de üç gün kalacaklar. Müşrikler ise Mekke’yi boşaltacaktır.

– Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler teslim edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye iltica eden velev ki Müslüman da olsa, iâde edilecektir.

– Arap kabilelerinden isteyen Peygamber Efendimiz (asm), isteyen de Kureyş ile birleşmekte serbest olacaktır.

Görüldüğü gibi, Hudeybiye Muahedesi’nin biri dışında tamamı zâhiren aleyhtedir. Zaten bu maddeleri müşrikler dikte ettirmişlerdir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*