Müslüman, başka din mensuplarıyla ortaklık kuramaz mı?

Dini hassasiyetleri ileri, ancak, bilgi ve muhakemeleri nâkıs olan bazı kardeşlerimiz; din hakkında ahkâm kesmeye pek hevesli.

Meselâ bunlardan birisi şöyle diyor:

“Hiçbir Müslüman ehli küffar ile ittifak edemez. Ortaklık kuramaz. Ortak gaye güdemez. Ederse mutlaka onlardan olur.”

İşte, meali aşağıda nakledeceğimiz gibi olan âyetleri dikkate almadan, bunların da tefsirlerini bilmeden, öğrenmeden yapılan değerlendirmeler Kur’ân ve Sünnet’le çelişir. En iyisi böyle din hakkında “hüküm” verici değerlendirmelerden kaçınmaktır.

Dinî hakikatleri okuma, anlama, tefekkür, müzakere, mütalâa, anlatmaya devam edelim, ama, “hüküm” vermeyelim. Zira, Kur’ân ve Sünnet’ten “hüküm” çıkarma yetkisi “müçtehidlerin ve müceddidlerindir.”

Sıradan âlimlerin, fıkıhçıların değildir. Bizim gibi sıradan insanların hiç değildir, haddi de değildir!

“Adalet”, Adil ve Hak olan Rabbimizin yalnızca iki Esma-i Hüsna’sıdır.

“Ey iman edenler! Adaletin/dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun! Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun!”1

Ve Müslümanlar adalet alanında diğer insanlarla ortak hareket etmeleri men edilmez. Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.2 Adalet, okumak, tefekkür, araştırma, ilim/bilim, çalışma, hürriyet ve daha yüzlerce mesele, dinin alanına girer. Ve bu alanlarda, başka dinde olanlarla ortaklık kurmayı din yasaklamaz, Müslümanı men etmez.

Evet, bütün bu mevzularda Müslümanlar, diğer din ve inançlardaki insanlarla ortak hareket edilebilir. Nitekim, fiilen de Müslüman ortak hareket ediyor.

TAZİYE: Cenâb-ı Erhamürrahiminin, başta Yazı İşleri müdürüm merhum Hüseyin Demirel’in ve Muhsin Demirel’in babası Ali Demirel Ağabeye ve cümlemizin merhumlarına rahmet, merhamet ve mağfiret eylesin.

Dipnotlar:
1- Maide Sûresi, 8.
2- Mümtehine Sûresi, 8.

image_pdf

BENZER KONUDA MAKALELER:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*