Ahirzaman gençleri ve İsviçre

Ahirzaman gençleri…

Çok gerçekleri çağrıştırın bu iki kelimelik tamlamanın tanımladığı lâhutî alana tam dalabilmek için; suyundan yudumlayıp havasından soluklayabilmek için, Ahirzaman Peygamberi’ne (asm) bakmak gerekir.

İşte hadis kaynaklarında geçen çok düşündürücü bir nakil:

Efendimiz (asm), “Cennette elimde altın tasla kevser suyunun başında ümmetimi bekleyeceğim, oraya gelenlere ikram edeceğim” buyururken, ahirzaman gençlerini görünce, elindeki tası bırakır. Bunu görenler; “Ya Resulullah, onlara vermeyecek misin?”diye sorarlar. Resulullah (asm), “Ahirzamanda alnını secdeye koyan gençlerle arama altın tası koymak istemiyorum, onlara elimle ikram edeceğim” buyurur.

***
Ahirzaman gençleri..

İsviçre’de gerçekleştirilen anlamlı ve heyecanlı bir toplantı; bir süredir tahayyülümden geçip tasavvur ekranıma yansıyan bu iki kelimelik kavramın en ileri mertebedeki seyirlerini bize yaşattı.  

Hayal ve tasvir aşamasından çıkarıp, akıl odasında değerlendirerek, bir anda müşahhas veriler halinde kalbin ve aklın tasdikine sundu.  Düşünce ve fikir aşamalarının da ötesinde inanç ve itikad nuruyla aydınlattı.

Hâdis-i şerifin müjdesine mazhar olan “ahirzaman gençleri” hakkında yazma tasavvuru, artık dimağdaki en ileri mertebeleri de geride bırakarak,  bizzat yaşanır olmuştu.

Zira “ahirzaman gençleri” oradaydılar, salondaydılar, sahnedeydiler..

Tam da merhum Osman Yüksel Serdengeçti’nin tarif ettiği gibi..

“Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı.. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok.”

Evet, hepsi de oraya “Said” diyerek, “Nur” diyerek geldiler..

Konuşmacılar, onun hayatını onun sözleriyle anlatmaya çalıştılar.

Ahirzamandaki tehlikelere dikkat çektiler…

Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi bu zamanın tehlikelerinden korumanın ve topyekûn korunmanın yollarını aktardılar..

Onları burada ad ve soyadlarıyla anacak değiliz..

Zira “ahirzaman gençleri” dedik ya!..

Hâdis-i şerifin müjdesine mazhar olan o gençlere, Ahirzaman Peygamberi (asm), kevser havuzunun başında (altın tası da bırakarak) kendi mübarek elleriyle su ikram edecek ya!..

Rivayetlere göre cennette herkes 33 yaşında olacak ya!..

Yine rivayetlere göre, herkes orada adlarıyla ve babalarının adlarıyla çağrılacak ya!..

Öyleyse onların anılmalarını oraya havale edelim!
***
Ahirzaman gençleri..

Olumsuz mânadaki “zamane gençleri”ne inad, hayatlarını hak ve hakikata adayan gençlerdir.

Zübeyrlerdir, Hâfız Alilerdir, Hasan Feyzilerdir, Tahirîlerdir, Ahmetlerdir, Mehmedlerdir, vesairelerdir..

Ümmetin yıldızları olan sahabelerin, Ahirzaman Peygamberi’nin (asm) etrafında pervane oldukları gibi, Kur’an’ın ahirzamandeki dersleri etrafında dönen nur kahramanları, hakikat erleri ve muhabbet fedaileridir!..

Bu vesileyle, güzel bir organizeyle yüzlerce insanın bir gaye etrafında bir araya gelmesine vesile olan, İsviçre’deki ahirzaman gençlerini yürekten kutluyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*