Baba! Bugün ‘Nur Dede’nin kitabını okumadık

Hemen her akşam duyduğum bu cümle beş yaşındaki kızıma ait.

Hayreddin Ekmen’in iki ciltlik “Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursi” adlı eseri alanında ilk olmasının yanı sıra çok hayırlara kapı açacağını da müşahede ediyoruz. Bu hayırların her yaştan insana bakmasının özellikle altını çizmek istiyoruz.

Okul öncesi çocukların dünyasında bilgiden ziyade resim, şekil, renk gibi unsurlar ön plandadır. Bu sebepledir ki, bu yaş grubuna hitap eden kitaplar “az yazı çok resim” mantığıyla hazırlanır. (Hâşiye-1) İki ciltlik roman da çocukların hayal dünyasına çok münbit tohumların ekilmesine vesile olacaktır. Bu tohumların daha verimli olması için kendi kızımla uyguladığım metodu paylaşmak istiyorum.

Meşveret ederek günde en az dört sayfa okuma kararı aldık. (Hâşiye-2) Böylece yıl sonunda üç kitap okumayı hedefledik. (Hâşiye-3) Gerçi kızım bu karara kısmen itiraz etti. Bence beş sayfa okuyalım dedi. Bunun üzerine, en az dört sayfa okunması gerektiğini istenirse duruma göre daha fazla okunabileceğini söyledim.

Okumanın tekrar ve merak üzerine kurulmasına azami itina gösterilmeli. Merakı celb için öncelikle resimlere bakmalarını sağlayalım. Ardından olabildiğince ses tonu, dikkat çekici sorular ve beden diliyle yazılanları acele etmeden okumaya çalışalım. Burada kabiliyetimiz nispetinde tiyatro yeteneğimizi ortaya koyarak evladımızın zihin dünyasına girmeye gayret gösterelim. Okuma bittiğinde “Bugün ne öğrendik?” şeklinde soru sorarak ikinci kere aynı metnin üzerinden geçelim. Soruyla tekrar edilmesi ve aktif bir şekilde evladımızın özetlemesi daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Ertesi gün yeni sayfaya geçmeden önce “Dün ne öğrenmiştik?” şeklindeki soruyla üçüncü kez aynı metin üzerinde resimleri göstererek çocuğun tekrarlamasını sağlamalı ve eksik bıraktığı yerlerde gerekli takviyeler yapılmalıdır.

Aynı metin üzerinden üç kez geçilmesi nur tohumlarının neşvünema bulmasına vesile olacaktır inşallah. Bu arada samimiyetle ifade etmek isteriz ki bizler için de bu okuma ziyadesiyle faydalı oluyor. Unuttuğumuz ve eksik hatırladığımız bilgileri tamamlamaya ve aşina olduğumuz bilgileri de tazelemeye vesile oluyor. İki yaşındaki kızım da merak ederek çizgi romandaki resimleri incelemesi ve zaman geçirmesini kazanım olarak telakki ediyoruz.

Netice itibariyle 2023 yılı için evladlarımızla birlikte onların dünyasına hitap eden, zevkle okunan, okuyana ve dinleyene fayda sağlayan, istikbale hayırlı nur tohumlarının atılmasına vesile olan bu eserlerden istifade etmeyi tavsiye ediyoruz. Nurlu zaman diliminde buluşmak duasıyla…

Haşiye-1: Ülkemizde ekonomik krize rağmen en fazla satış yapılan kitapların çocuk kitapları olması bu konudaki tahşidatın önemine dikkat çeker.

Haşiye-2: Ailecek işlerimizi meşveretle yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürün oturması için iki ve beş yaşındaki kızlarımızı da meşverete katılmalarını sağlıyoruz.

Haşiye-3: Hayreddin Ekmen ağabeyin üç kitabı; Peygamberimizin Hayatı ve iki ciltlik çizgi romanda toplamda 1441 sayfa var. Her güne yaklaşık dört sayfa düşüyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*