Fecr-i sadık tarihi yaklaştı

Günümüzde iletişim teknolojileri çok gelişti. Televizyon, telefon, sosyal medya, internet… Dünyada ve ülkemizde neler oluyor anında öğreniyorsunuz. İyi ve güzel haberleri duyduğumuzda sevinirken, kötüler için de üzülüyorsunuz. Son zamanlarda kötü ve hoş olmayan haberlerin yoğunluğu biraz daha fazla. Dünyadaki stresli havanın hayat şartlarını zorlaştırması yanında, ülkemizdeki sıkıntı ve problemler de gün geçtikçe artıyor. Şu an yaşamakta olduğumuz derin sosyal ve ekonomik krizler cemiyetin geleceğe ümitle bakma düşüncesini oldukça sarsıyor. Hatta günlük hadiseleri yakından takip edenleri bir karamsarlık ve ümitsizliğe sevk ediyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik krizler zihinleri tahriş ediyor. Tüm bu hadislerden kurtulup da olumlu bir düşünceye sahip olmak çok zor. Umutla geleceğe bakabilmek de bir o kadar zor. Peki nasıl bir yol izlemek lazım ki, ümit var olalım? Elbette ki cevap sade ve basit: Zihnimizi malayani ve boş şeylerden arındırıp hak ve hakikate yönelmek. Karamsarlığa sevk eden hadislerden uzak durup ümit ve şevk veren Nurlarla hemhal olmak.

İşte biz de bu yazımızda şevk veren bir husus üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü Risale-i Nurda güzel günlerin geleceğine dair birçok ifade yer almaktadır. Bu ifadeleri okuyup gereğini yerine getirenler elbette ki hayata hep iyi ve güzel yönden bakmayı kendilerine adet haline getirirler. İşte bu yazımızda bu güzel ve ümitvar olmamızı temin eden mühim bir ifadeyi nazarlara sunarak kısaca bazı izah ve tanımlar yapmak istiyoruz.

İşte Birinci Şuada geçen o mühim ifade:

“Beşinci Âyette:

اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ

اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ

cümlesinde makam-ı cifrîsi, şeddeliler birer sayılmak cihetinde bin üç yüz elli bir (1351) ederek Risale-i Nur’un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamir-i Kur’aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-u cifrî ve muvafakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebat-ı mefhumiye remzi ile Risale-i Nur’a îmaen bakar.
Daha yazılacak çok gaybî işaretler var fakat izin verilmedi, şimdilik kaldı.“ 1

Mezkur ifade içinde, İbrahim Suresinde 5 ayettte geçen kısa bir ayet üzerinden cifri tefsir yapılmış ve bir başlangıç tarihi verilerek gelecekteki bazı hadiselere işaret edilmiş.

Bu ayetin meali ise şöyle:

“Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.“

Birinci Şuada yapılan cifri tefsir ise “onları aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” bölümüdür.

Bu noktada Risalelerin en mühim görevi insanlığı karanlık ve zulmetten aydınlığa ve nura çıkarmasıdır. Bu mühim bir vazifedir. Bu vazifenin başlangıç tarihi ise 1351 yılıdır. Yani 1351 yılı itibari ile zuhura çıkan Risale-i Nur insanlığı karanlıktan nura çıkarmak için çok mühim bir vazife ifa edecektir. Bu Kur’an’ın emridir. Bu emri yerine getirmek için Nur Şakirtleri de Risale-i Nur hizmeti ile insanlığı küfür karanlığından iman nuruna çıkaracaklardır. Bu ise uzun bir süreçtir. Bu uzun sürecin tayini, yani ne zamana kadar devam edeceği ise yine sırlı bir şekilde ifade edilmiş.

Şöyle ki:

Mezkûr ayetlerin cifri tefsirinde şeddeli  harfler tek olarak sayılmış ve başlangıç olarak 1351 tarihi verilmiştir.

Ayette geçen şeddeli  harfler ve rakamlar karşılığı ise sırasıyla şöyledir.

Ya=10

Kefir=20

Lam=30

Nun=50

Bu ayetteki şeddeli harfleri çeşitli kombinezonlar için çift sayılmış olsa acaba nasıl bir sonuç elde ederdik? Elbette ki, 1351 tarihi baz alınmak suretiyle bazı tarih rakamları elde edilebilirdi. Bu tarihler de yine Risale-i Nur hizmetinin inkişafı sürecine işaret ederdi. Zira ayette devamlı olarak karanlıktan bir nura doğru inkişaf gözüküyor.

Mesela ya harfini çift saysak şöyle bir sonuç çıkardı:

1351+10=1361.   (ya) harfi çift sayılırsa.

1351+20=1371.   (kef ) harfi çift sayılırsa.

1351+30=1381.   (Lam ) harfi çift sayılırsa.

1351+40=1391.   (kef + ya ) harfleri çift sayılırsa.

1351+50=1401.  (Nun) harfi çift sayılırsa.

1351+60=1411.   (Nun+ ya) harfleri çift sayılırsa.

1351+70=1421.   (Nun+kef ) harfleri çift sayılırsa.

1351+80=1431.   (Nun+lam ) harfleri çift sayılırsa.

1351+90=1441.   (Nun+lam+ya) harfleri çift sayılırsa.

1351+100=1451.   (Nun+lam+kef ) harfleri çift sayılırsa.

1351+110=1461.   (Nun+lam+kef+ya )    harfleri çift sayılırsa.

İşte şeddeli  harfler farklı şekilde çift sayılsa on yıllık periyotlarla devamlı olarak nura doğru bir yükseliş ve inkişaf gözüküyor. Demek ki 1351 yıllarında başlayan Risale-i Nurun insanları iman nuruna çıkarma vazifesi 1461 yılında zirve noktasına ulaşacak. 1506 yılına kadar galip bir şekilde olacak, bu tarihten sonra ise mağlup bir vaziyette görevine devam edecek.

Yukarıda ifade edilen tarihleri destekleyen bir ifade de Hutbe-i Şamiyede beyan edilmiş:

“Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına, inkisafına ve beşeri tenvir etmesine mümânaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümânaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Kırkbeş sene evvel o fecrin emâreleri göründü. Yetmişbir’de fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzib de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak.“2

Bu müjdeli ifadeye göre 1371 yılında fecr-i sadık çıkacak.

Bu fecr-i kazip olursa, 1371+30=1401 veya 1371+40=1411 yılında fecir zuhur edecek. Şayet 30+40 yılı beraber sayarsak, o zaman 1371+70=1441 yılına tekabül eder ki, bu da sırlı bir tarihtir. Şu an 1440 hicri yılına girmiş durumdayız. Demek ki bu yıl ve gelecek bir kaç yıl güzel günlerin geleceği yıllar olarak gözüküyor. Buna benzer yine güzel müjdeli haberler Risale-i Nurda sıkça yer  almaktadır. Onun için günlük siyasi boğuşmaları takip etmek yerine nurların müjdeli haberlerine kulak vererek ruhu dinlendirmek gerek. Öyle ise okumaya devam.

Dipnotlar:
1- Şualar, Birinci Şua, s. 613
2- Hutbe-i Şamiye, s. 28

Benzer konuda makaleler:

2 Geri Dönüşüm

  1. Corona virüsten sonraki müjdeler ve güzel günler | Sorularla Said Nursi
  2. Dünyadaki doğum sancısı | EuroNur · SaidNursi.de

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*