Fena ve fani kanunu

“Şu kâinatın mevti mümkündür. Çünkü birşey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal neşvünemâ vardır. Neşvünemâ ve büyümek varsa, ona alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömr-ü fıtrîsi varsa, alâküllihal bir ecel-i fıtrîsi vardır. Gayet geniş bir istikrâ ve tetebbu ile sabittir ki, öyle şeyler mevtin pençesinden kendini kurtaramaz.(Sözler, s.716)”

Başlangıcı olan bir şeyin mutlaka ki bir sonu vardır. Yani başlayan bir şey biter. Buna fena ve fani kanunu denir.

Bu kanun öylesine geniş, yaygın ve etkili bir kanundur ki hiçbir canlı mahluk bu kanunun etkisinden kurtulamaz.

Mesela en basit düzeyde canlı olan bitkiler:

Tohumu toprağa ekersiniz, o tohum fidan olur, büyür ağaç olur ve meyve vermeye başlar. Bir süre meyve verdikten ve yaşamını sürdürdükten sonra fena ve fani kanunun etkisi ile yaşlanmaya yüz tutar ve belli bir müddet sonra hayatı son bulur. En uzun yaşayan ağaçlardan olan çınar ağacı da ortalama 700 yıl yaşadıktan sonra ölü ile yüz yüze gelir.

Mesela hayvanlar:

Doğarlar büyürler ve bir gün gelir ölürler. Hiçbir hayvan bundan kurtulamaz. En uzun yaşayanlardan olan kaplumbağalar yüz – yüz elli yıl sonra ölümün pençesine düşerler.

Mesela insanlar:

İnsanlar da fena ve fani kanuna tam olarak itaat ederler. Diğer canlılar gibi doğarlar, büyürler ve bir müddet yaşadıktan sonra ahiret alemine göç ederler.

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi canlılarda geçerli olan bu kanun bu canlıların meydana getirdiği topluluklar için de geçerlidir.

Mesela devletler:

Devletler de tıpkı canlılar gibi doğarlar, büyürler ve bir müddet sonra ya yıkılırlar, ya da başka bir hal alırlar. Yani her bir topluluğun belli bir yaşama müddeti vardır. Tarihe bakılırsa bir çok misal görülebilir.

İşte bu fena ve fani kanunu öylesine etkili bir kanundur ki, “Madem âlem-i bekà, şu âlem-i fenâdan yapılacaktır” sırrınca bu yaşadığımız şehadet alemine alem-i fani adı verilmiştir. Geçmiş ve gelecek zaman gibi kaybolan ve görünmeyen iki duvar arasındaki bu andaki hayat da tam fena ve fani kanununa uygun bir hayattır.

Canlı aleminde en esaslı kanun olan fena ve fani kanunu bir çok cansız madde için dahi geçerlidir. Kimyada yarı ömür diye bir kavram vardır. Bazı maddeler yıllar içinde kütlelerini kaybederek yarı ömür denen bir kanun gereğince kütle değerleri yarıya iner. Bunlar radyoaktif maddelerdir. Bu radyoaktif maddelerin yarı ömürleri ise farklı değerler taşır.

Bazı elementleri yarı ömürleri Wikipedia’da verilmiştir:

Element İzotop Zaman

Uranyum 238U 4,46 milyar yıl

Plütonyum 239Pu 24.000 yıl

Karbon 14C 5730 yıl

Trityum 3H 12,36 yıl

Sezyum 137Cs 30 yıl

Radyum 236Ra 1622 yıl

Radon 222Rn 3,8 gün

Fransiyum 223Fr 22 dakika

Toryum 223Th 0,9 saniye

Polonyum 84Po 0,3 · 10−6 saniye

Diğer bazı elementler ise sabit bir değere sahiptir. Ancak onlar da kıyamet ile tüm ömürlerini tamamlarlar ve böylece fena ve fani kanunu hükmü gereğince tüm kainat ölüme mazhar olur ve yeni ve baki bir hayatın kapıları açılır.

Demek ki fena ve fani kanunu en esaslı bir kanundur.

İnsana düşen ise bu kanunun gereklerini iyi anlayıp, bu fani ömrü iman, ibadet, zikir ve dua ile nurlandırıp baki bir aleme taşımaktır. Unutulmasın ki “âlem-i bekà, şu âlem-i fenâdan yapılacaktır.”

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*