Kadın üzerinden İslâm dünyasını çökertmek!

İngiliz tarihçi Toynbee, kadınla ilgili olarak; Batı medeniyetinin zayıf karnının kadın olduğunu söylüyor ve bu medeniyetin kadın üzerinden çökebileceğini öngörüyor.

Yani kadın üzerinden İslâm dünyasını çökertmek isteyen planlamacılar ve sosyal ve siyasî mühendisler aslında yanlış planlama ile topyekûn Batı medeniyetini çökertiyorlar. Farkında bile değiller. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle ‘keennehüm yühsinune sün’an’ sanki bunu yaparken de güzel bir şey yaptıklarını vehmediyorlar. Ne gezer!

Toynbee çağa şahitlik sadedinde şunları söyler: “Ben tam 21 medeniyeti inceledim ve etüd ettim. Zaaf ve kuvvet noktalarını çıkardım. Bu 21 medeniyetin ortak batış noktaları veya sebepleri aynıydı. Kadın evinden çıkmış, lezzet ve eğlencenin esiri olmuş, zevklerin anaforuna batmıştı. Evi yerine gece kulüplerine tavaf eder hale gelmişti…”

Çocuk şefkati ve eş sevgisi yerine narsist bir şekilde bedenine tapınıyordu. Böylece kendisi bir sembol olarak kıymetten sakıt olduğu gibi, toplumunu da kendisiyle birlikte helâket ve felâkete sürükledi. Türkiye de artık Laila gibi mekânlarla anılıyor.

Evet, Efendimiz (asm) ahirzamanın iki müfsit unsurundan bahsetmiş ve adını koymuştu; kimi kadınlar ile kimi Yahudiler. Şimdi ikisi de tabu. (M. Özcan/ Yeni Asya, 06.09.2007.)

Sapıtan, şirk koşan insanların putları illa ki, helvadan, taştan veya ağaçtan heykelden, olmaz. Kur’ân birkaçına şöyle işaret eder:

“Onların Allah’ı bırakıp da taptıkları, bir takım dişilerden başkası değildir. Aslında onlar bununla, inatçı ve isyankâr şeytandan başkasına tapmış olmazlar.” (Nisâ Sûresi, 117)

Kadın, Allah hesabına, bir zevce olarak, onun bir emaneti olarak sevilmesi ayrı bir şeydir. Sırf kadınlığı için ve hayatının gayesini, “şehvet”e, şehevî duygulara endekslemek “dişi putçuluk”tur…

Bugün kadın reklâmların her çeşidinde, hayatın her safhasına girmiş bulunmaktadır.

Kadın, yuvasından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Adeta putlaşmış… Ve cazibesiyle, “şehveti” kamçılayarak, o güç ile, erkekleri kendisine secde ettiriyor! Adeta, “kadınlığın” etrafında pervâne gibi dönülüyor, emirleri, istekleri yerine getiriliyor…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*