Risale-i Nur dersleri ‘özel’dir

Kur’ân tefsiri Risale-i Nur eserlerinin okunması ve anlaşılmasının sayısız çeşitliliği vardır.

Şahsî okumaların verimliliği ve uygulanan usûller kişiden kişiye değişir. Buradaki çeşitlilik insandaki esma çeşitliliğinin bir tezahürüdür. Bu bir zenginliktir. İnsan sayısınca Allah’a ulaşma yolları varsa, o zaman yine insan sayısınca cümleleri, kâinatı anlama biçimi vardır. Cadde-i Kübra-i Kur’âniye tabiri buradan gelir.

Kur’ân tefsiri Risale-i Nur dersleri de böyledir. Nurlar sadece bir kalbi, bir vicdanı değil, asırlarca yaralanmış olan kalb-i umumiyi, vicdan-ı umumiyi tamir ediyor. Kur’ân’ın bir hususiyeti olan herkesle ayrı bir muhatabiyet Risale-i Nur’a da inikas etmiştir. Kim muhatap olsa, özel anlam sayfaları açılır. Bu zenginlik gereği kimse, ‘Allah bu âyette sadece bunu kastetmektedir’ diyemez. Aynı durum Risale-i Nur için de geçerlidir. Risale-i Nur okumalarında kişi kendi hususî anladığını umuma teşmil edemez. Belki pek çok manalardan birisi de bu olabilir diyebilir.

Risale-i Nur derslerinin, Nurları Nur ile açarak, şerh ve izah tarzıyla ders yapma usûlü aşılmamalıdır. Bu sağlanamazsa, yanlış anlamalar ortaya çıkar. Bu hassasiyete dikkat edilmezse, odun yığınları kabilinden günlük malûmatlar, televizyon haberleri, ferdî zafiyetlerin telâkkileri dersi boğar. Hatta ders adı altında ‘bismillah’ denilerek başlanan, ağır gıybetler, iftiralar yapılır, pek çok hukuklar çiğnenir hale gelir. Bu durumda dersin istifadesi, istifazası kalmaz.

Aslolan ele alınan konuyu bağlamından koparmamaktır. Bağlamından koparılan şey, başka bir şeye hizmet eder hale gelir. O zaman sevap beklenen çalışma günahlara taşıyan birer vasıta haline gelir. Buna çok dikkat lâzımdır.

Risale-i Nur dersleri kimsenin kendine göre, keyfemayeşa hareket edeceği alanlar değildir. Bunu yapan büyük vebali omuzlar. Risale-i Nur dersleri, Risale-i Nur eserleri içerisinde çalışılır. Bir eser bir diğer esere izah edici olur.

Nur’un derinliklerine ulaşmak o atmosferde yaşamakla mümkündür.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*