Risale-i Nur’la gelen ferahlık

Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur’un Kur’an harfleriyle ve elle yazılarak çoğaltıldığı dönemlerde bu hizmetin uhrevî faydalarını 1. Ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmek, 2. Üstadına neşr-i hakikatte yardım etmek, 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek, 4. Kalemle ilmi tahsil etmek, 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak olarak sıralarken, dünyevî faydaları da yine beş madde halinde şöyle ifade etmiş: 1. Rızıkta bereket, 2. Kalpte rahat ve sürur, 3. Maişette suhulet, 4. İşlerinde muvaffakiyet, 5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur Talebelerinin dualarına hissedar olmak. (Şuâlar, s. 369)

Ve konuyla ilgili diğer bazı pasajlar:

“Nurlarla ya okumak ve okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet—tecrübelerle—kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şuâlar, s. 410)

“Bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki: Risale-i Nur’a çalıştıkça, yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette suhulet görüyoruz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 93)

“Ben pek kat’î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat’î kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki; Risale-i Nur’un hizmetinde bulunduğum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum.” (age, s. 148)

“Yeni Asya’dan size” köşesinde, özel derslerde müşterek okunması tavsiye edilen Hizmet Rehberi’nden aldığım bu pasajlardaki mânâları, ben de kendi hayatımda bizzat ve defalarca yaşadım.

Hizmet devam ederken karşı karşıya kaldığım ciddî sıkıntı, zorluk ve engelleri aşmada en büyük dayanağım ve güç kaynağım, yine hizmetin verdiği şevk, zevk, moral ve motivasyon oldu.

Demek ki, Sekizinci Nota’da açıklanan “vazife ve hizmetin bizatihî kendisindeki lezzet” sırrı burada da hükmünü icra ediyor (Lem’alar, s. 306).

Onun için, “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, ikisini de isteyen yine ilme sarılsın” hadisindeki mânâ en güzel karşılığını “ilimlerin şahı ve padişahı olan iman ilmi”ni işleyen Risale-i Nur’da ve hizmetinde buluyor.

Dolayısıyla, kariyer planı yapan gençlere öncelikli tavsiyemiz, Risale-i Nur’u esas almaları…

Risale-i Nur eksenli bir hayat planlaması, dünyamızı da, ahiretimizi de kurtarmak için yeterli.

Hayatımız boyunca bu planlamaya sadık kalıp, ihlas ve istikamet üzere sebat etmek şartıyla…

Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfeden bir insan, hem külliyattaki iktisat ve kanaat gibi Kur’anî prensiplere harfiyen uymanın neticesi olarak, hem de ikram ve inayet-i İlahiyeye mazhar olduğu için, maişet derdi çekmez. Üstadın ve talebelerinin hayatları, bunun örnekleriyle dolu.

Bizler de aynı mânâları hissedip fiilen yaşadığımızı, tahdis-i nimet olarak ifade ediyoruz.

Nitekim hukuku bitirince staj dahi yapmayıp “gemileri yakarak” kendimizi hizmete adadık ve 35 yılı geride bırakıp bugünlere ulaştık. Zaman zaman yaşadığımız ciddî darboğazlara rağmen…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*