Ruh Sürati, Hayal Hızı

Şu dünya şartları içinde cisimlerin hareket ve hızları farklılıklar gösterir. Mesela insanın yürüme hızı yaklaşık 1.5 m/sn’dir. Ortalama bir insan adımını 75 cm olarak kabul edersek, insan saniyede iki adım atar. Bu da ortalama saniyede 1.5 metre yol anlamına gelir. Bu hızla insan yine ortalama olarak saatte 5 kilometrelik yol alır.

Eskilerin uzun mesafeleri tanımlamak için kullandıkları ölçü birimi işte bu mesafedir. Yani insan yürümesi baz alınarak, 10 günlük, bir aylık, bir senelik uzaklık tanımları yapılmış. Nurlarda geçen 25 bin senelik mesafe de yine insan yürümesi esas alınarak tanımlanmış.
İnsanın yürüme hızı bu. Peki diğer vasıtaların hızı nasıl? Normal bir vasıtanız var ise saatte alabileceğiniz mesafe 150- 170 kilometre arasıdır. Bu hız vasıtanın kalitesine göre daha da yükselebilir. Bir hızlı tren günümüzde saatte 300 kilometrelik yol alabiliyor. Karasal şartlardan hava şartlarına çıktığınız zaman bu hız saatte en az 800-1000 kilometre olabilmektedir. Hatta savaş uçakları bu hızın çok üstüne çıkabilmektedir. Günümüzde sesten hızlı uçan uçaklar da var.

Tüm bu hızlar insanlarla birlikte gerçekleşen hızlardır. Bunun yanında daha büyük hıza sahip cisimler de vardır. Mesela sesin hızı saniyede 340 metredir. Saatte yaklaşık 1224 kilometre eder. Dünyamızın kendi ekseni etrafındaki hızı ise yaklaşık saatte 1667 kilometredir. Güneş etrafında ise 108000 kilometre.

Bunun yanında elektrik ve ışığın hızları şu alemdeki bilinen en büyük hızlardır. Işığın hızı saniyede 300.000 kilometredir. Yani ışık bir saniyede dünya çevresini yaklaşık 7 kez döner. İşte ışık bu hızı ile saatte yaklaşık 1080 milyar kilometre yol alır.

Peki ışıktan daha hızlı bir hız var mıdır? Bilimin keşfine göre var. Atom içindeki “takyon” denilen bir parçacığın ışıktan daha hızlı hareket ettiğini atom fizikçileri beyan ediyorlar. Bu keşiflere göre de “zaman ve hız” ilişkisini üç bölüme ayırıyorlar. Işık hızının altında zaman pozitif yönde akar, ışık hızında zaman sıfırlanır, ışık hızı üstünde ise zaman geriye doğru akmaya başlar. Bu dünya şartları içinde zaman ile hız arasında sıkı bir bağ vardır. İzafiyet teorisi bunu açıklar. İşte madde içinde “takyon” diye tabir edilen parçacığın ışıktan daha hızlı hareket ettiği bu asır bilim adamları tarafından tespit ve teşhis edilmiş.

Işıktan daha büyük bir hıza sahip olmak sadece “takyon” adlı parçacığa has bir şey değildir. İnsanda bulunun bazı özellikler ışıktan daha büyük bir hıza sahiptir. Mesela gözümüz. Gözümüzün bakış hızı ışıktan hızlıdır. Gözümüzle bir anda “Neptün gezenine” bakıp geri gelebiliriz. Aynı zamanda ruh ve hayal süratimiz, düşünce hızımız, akıl ve idrak hızımız da ışıktan hızlıdır. Mesela hayalimizle bir anda Japonya ve Amerika’ya gidip gelebilir. Bir anda on kez dünyanın çevresini dolaşabiliriz. Hayalimizin önünde bir engel yok. Yine hayal ve ruhumuzla çok uzak noktalara gidip gelebiliriz. Hatta hayal hızı ile kainatın en uzak noktasına kadar gidip gelmek mümkün.

Bu noktada hayal hızı ile ışık hızını kıyaslamak için basit bir hesap yapalım:

Kainatın bilinen çapı 149 milyar ışık yılıdır.

Bir ışık yılı uzunluğu ise 365*24*60*60*300.000=9,46 *1012 kilometre eder.

Hayalimle kainatın tüm çapını bir saniyede gidebildiğime göre:

Hayalin bir saniyede aldığı yol=149.000.000*9,46 *1012 =1,4 *1022 kilometre olur.

Bu mesafeyi ışık hızı ile kıyaslarsak:1,4 *1022 /300.000 =4.9 *1015 olur. Demek ki hayal hızı, ışık hızından 4.9 *10 15 kez, yani 4.9 sayısının arkasına 15 adet sıfır koyduğunuz zaman elde edeceğiniz sayı kadar fazla bir hızdır. Bu günkü bilimin verilerine göre, şu dünya şartlarında böyle bir hız gerçekleşmiş olsa, bu hız zamanı tersine çevirir.

Sual:

“Bu yapılan hesaplar ve hızlar tamamen halay mahsulü. Hayal hızı bunlar. Bu hızları yaşayan var mı? Şu reel dünyada misallerine rastlamak mümkün mü?”

Cevap:

Evet, bu hızların gerçekleşmesi bizim gibi avami ve sıradan insanlar için elbette ki hayalden öte gitmez. Bizler ancak vasıta kullanarak en fazla saatte bin kilometre veya belki biraz daha fazlasına ulaşabiliriz. Ancak Peygamberler ve diğer bazı Allah dostları bazı zamanlarda hayal hızına ve ruh ruh süratine uygun tarzda bir hayat yaşamışlar. Mesela Miraç böyle bir hadisedir. Resul-u Ekrem(asm) Miraç yoluyla ebedi alemlere seyahat etmiş, şu mevcudatın 149 milyarlık ışık yılı mesafesinden kat kat uzak olan mesafeleri kısa bir süre içinde ziyaret etmiş ve yatağı soğumadan dünyaya geri dönmüştür. Resulluhda(asm) fiilen görülen bu sürat, diğer insanlarda ise kabiliyet olarak vardır. Ve bu kabiliyet ahiret alemlerinde inkişaf edecektir.

Cennete giden bir mümin nuraniyet sırrına mazhar olarak,ruh süratinde ve hayal hızında bir hayat sürecektir. Zaten nuraniyet sırrının inkişaf etmesi için de böyle bir sürat gerekiyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*