Şahs-ı manevi feraseti yanılmaz

İnsan beşer, şaşar. Yanılır, yanıltılır. Korkar, korkutulur. Aldanır, aldatılır.

Aynı beşer, özel donanımlarla donatıldığında şaşması, yanılması, korkutulması, aldatılması ortadan kalkar. Yani antivirüs programı yüklü bilgisayara virüs arız olduğunda, o virüs amacına ulaşamaz. Hemen yok edilir.

İnsandaki manevî program da öyle. Meselâ bir insan sıdk ehli ise, o insana yalan ârız olduğunda hemen yok edilir, o ortamda yaşayamaz. Diğer duygular da öyle. İnsan feraset ve basiret sahibi ise, o insan yanıltılamaz. Sahip olduğu feraset, basiret programı işin hakikatini ona gösterir ve yanılma ihtimalini azaltır. O bir konuya, kişiye bakınca Allah’ın nuru ile bakar. Hani Hazretin bazı insanları yılan suretinde gördüğü gibi.

Onun için zaman zaman duyarsınız, ‘Yahu bu adam bu kadar okumaz, bu kadar bilmez, öyle akıl düzenbazlıkları da yapmaz, yapamaz; ama kalkıyor ileri laflar ediyor, öyle değişik değişik yorumlar yapıyor. Ve genelde de tesbitleri hep isabet ediyor, doğru çıkıyor.’ Bu nasıl oluyor diye… Evet, olur. Hem de buna akıl, sır da ermez. İşte buradaki faktör, kişideki feraset programıdır. Bu da içinde olduğu şahs-ı maneviden gelir. O sadece bir şahıs değildir. Onun arkasında o programın işletim sistemini yürüten, sürdüren bir heyet vardır. O bir kişi, o şahs-ı ma-nevî gözüyle bakmakta, kulaklarıyla işitmektedir. O nispette de yanılması azalmaktadır. Tabiî burada önemli bir durum da o kişideki sadâkattir. Zaten onu güçlü kılan da odur. O bir büyük, güçlü, samimî şahs-ı manevinin azasıdır. Evet, fert yanılır, yanıltılır. Ama ferasetli mü’min bir delikten iki kez kendini ısırtmaz. Çok yanılan kişinin feraset programı işlemiyor demektir. Ya da o kişi istişareli şahs-ı manevî havuzunda değil demektir. Çünkü şahs-ı manevî yanılmaz, yanıltılmaz ve uzun süre bir yanlışta tutulmaz, tutulamaz.

Bir anlamda şahs-ı manevî olan istişare ortamı bir antivirüs kapsam alanıdır. Oraya virüs dahil olamaz, olsa da uzun süre kalamaz. Yeni bir virüs versiyonu olsa da sonraki bir oturumda o virüs yeni bir antivirüs sürümü ile yok edilir. Onun için şahs-ı manevinin gücü olağanüstüdür. Yeter ki insan, o şahs-ı maneviye tam itimat edebilsin.

Onun başardıklarına akıl, sır ermez, yaptıkları sadece akıl işi değildir. Sağlıklı şahs-ı manevide inayet-i İlâhî hükmeder.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*