Terör ve sosyal buhranlara çözüm projesi elinizin altında…

İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız çağda öne çıkan terör başta olmak üzere sosyal hayatımızı bir çok olumsuzluklarla çalkalayan problemlere çözüm projeleri ileri sürerek gündeme getirilip tartışılmaktadır.

Geçen zaman içinde mevcut problemlere çözüm olarak ihsas edilen projelerin bunalımlara da çare olmadığı görülmüştür.

Söz konusu yaralara derman olan ve olacak farklı çözüm, teklif ve projeleri araştırılıp gündeme getirerek kafa yormanın gereği bu bağlamda düşünülüp icra sahasına konulması mümkün olmaz mı?

Problemlerin çözümüne yönelik projeler mevcutken neden bu kabil sağlıklı yollar aralanıp değerlendirilmiyor?

Bütün bu sualler ışığında diyoruz ki, problemlerin izalesine sebep olacak köklü çözümleri içerecek elbette çözüme yönelik projeler mevcuttur. Hem de elinizin altındadır. Çare olacak söz konusu proje evrensel değerlerle mücehhez ülkemizin ve insanımızın saadetine yönelik olabileceklerden birisi de Bediüzzaman’ın olumlu, geçerli fikirleriyle ileri sürdüğü ve telif ettiği mükemmel Kur’ân hakikatleri eserlerinde mevcuttur.

Mevcut problemlerin sebep ve çarelerini içeren adına Risale-i Nur Külliyatı denilen küllî eserler bu geçerli donanımlara sahip ve yeterlidir.

Bu hususlarda yapılacak çalışmalar ve bu eserlerde mevcut çözüm önerileri bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde görülecek olan gerçeğin ve hakikatlerin bu kocaman kültür hazinesi eserlerde mevcut olduğudur.

Yönetimi ve devlet mekanizmasını ellerinde tutan iradenin mevcut eserleri kurulacak olan bir komisyon marifetiyle baştan sona ele alıp değerlendirmesi sonucu elde edeceği bilgiler ışığında çözüme yönelik kriterleri bulup, devlet ve vatandaş nezdine izhar edip projelendirerek istifade yoluna gitmesini öneriyoruz.

Yaşadığımız meşrûtiyet ve cumhuriyet dönemlerini ve cereyan eden hadiseleri mükemmel akılcı ve demokrasiye dayalı olarak tesbit ettiği problem ve çözüm yollarını aralayan Bediüzzaman Hazretlerinin geçerli fikir ve beyanlarının hakikaten mevcut problemlere çözüm yolunda aydınlatıcı fikirlerinin olduğu görülecektir.

Yaşadığı bölgenin konumunu ve insanın hal ve vaziyetini çok iyi bilip tahlil ederek beyan etmenin yanı sıra eserlerine de yansıtan Bediüzzaman’ın yönetimlere ve yönetilenlere söyleyeceği oldukça cazip ve geçerli fikirlerinden yararlanmama problemlerin çözümünü geciktirmede en büyük etkenlerden biri olarak ileri sürülmektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin problemlerin sebep ve çarelerine yönelik yüksek fikirlerinden istifade etmeme ve yararlanma yolunu tercih etmez olmanın eksikliği ülkenin ve insanının geleceği adına büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz.

Hayatını bu ülkenin saadetli geleceği ve insanının doğru istikamette yaşaması uğrunda feda eden Bediüzzaman Hazretlerine ve eserlerine yansıttığı fikirlerini kapsayan çözüm projelerine kulak vermenin sonucu ülkenin içinde bulunduğu problemleri izale adına büyük bir kayıptır.

Hazret’in telif ettiği eserlerinde ifade ettiği güncel meselelerin tahliliyle öne sürdüğü fikirler her sahada geçerliliğini muhafaza etmektedir. Ülke yönetimine ve insanına yaptığı sağlıklı değerlendirmelerle çıkış yollarını izhar eden Bediüzzaman’ın mevcut problemlere çözüm açısından projelendirdiği fikirlerinden bir kaçını ifade ederek yazımızı noktalayalım.

* Diyor ki,

Irkçılığa çözüm

“ Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslâmiyet, aklı iman ve Kur’ândır.” (Divan-ı Harbi Örfi adlı eser)

* Vatan ve millet sevgisi

“Kimin himmeti millet ise o tek başına bir milletir…” (Münâzarât )

*Yönetime uyarı

“Önümde müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor içinde evlâdım yanıyor onu kurtarmaya koşuyorum. Biri beni engellemek istemiş ayağım ona ilişmiş, ne ehemmiyeti var dar görüşler dar düşünceler…”  (Tarihçe-i Hayat )

Fikre, bilgiye kapalı olmanın zamanı geçmiştir.

Problemlerin çözümü noktasında Bediüzzaman’ı dinlemenin zamanıdır. Çözüm elinizin altındadır. Vesselâm.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*