Terörün izalesine eğitimle destek

Terörün izalesi eğitimle mümkün olur mu? Terörün yok olmasına eğitimle nasıl destek verilir?
Eğitim ve terör bağlamında, sorulacak sualler uzayıp gider.

Doğru olan; eğitimin, terörü önlemede, çok önemli bir unsur olduğudur.

Bu nasıl olacak?

Eğitimde, önce insan odaklı kaideler izhar edilmelidir. Yine, eğitimden maksat, insanın iyi ve dürüst yetişmesidir. İnsan unsuru, maddî ve manevî yönü itibariyle fıtrata uygun yetiştirilmediği taktirde, bu işte bir sakatlık var demektir. Yani, eğitim sistemi insan yetiştirmede öze yönelik uygun ve sağlam karakteristik özelliklerle mücehhez olmalıdır.

Bizdeki mevcut sistem, mezkûr hususiyetlerle ne derece donanımlıdır? Doğrusu tartışılır. Yani, eğitim sistemimiz bu hal ve vaziyetiyle, tamamıyla insan odaklı olmaktan ziyade, maddî âleme yönelik teferruatla teçhiz edilmiş vaziyettedir. Sistemde yetersizlik mevcuttur. Bu husus ise, uzun yıllardır tartışılmaktadır.

Mevcut sistemin tartışılır olduğuna dair, bir çok beyan vardır. Bu beyan ve değerlendirmeler üstelik eğitimin başında olan ve bakanlık yapan şahsiyetlerden de südur etmiş vaziyettedir.

Uzun yıllar Eğitim Bakanlığı yapmış şahsiyetlerden, Doç. Dr. Hüseyin Çelik, bakınız neler diyor:

“Amerika’yı yeniden keşfetmenin anlamı yoktur. Dünyada başarılı olmuş ve bizim şartlarımıza da uygun, kalıcı bir sistemi yerleştirelim ve sabah akşam çocuklarımızla oynamayalım.” (www.huseyincelik.net)

Yine uzun sayılan bir süre içinde, Eğitim Bakanlığı yapmış bir şahsiyet olan Nabi Avcı da şunları söylüyor:

“Bugünkü eğitim modeli okul binalarının özelliklerinden sınıfta oturma düzenine kadar 19. yüzyılda şekillenmiş bir anlayışın ürünü. Eğitim modelinin aynı anlayışla bugünde yoluna devam etmesi artık çok zor. Zamanın ruhuna göre güncellenmesi ve formatlanması gerekiyor.” (Gazeteler: 6.12.2015.)

Bunlar acı itiraflar maalesef.

Terörün izalesine eğitimle destek verilsin derken, iyi ve fıtrata uygun bir eğitim sistemiyle bu iş olur. İnsanımızı maddî ve manevî realiteler doğrultusunda yetiştirmeyi esas alan bir sistemle bu mümkündür.

Şahıs endeksli bir anlayıştan sıyrılmak şarttır. Ezbere dayalı, kuru bilgilerle eğitimde nereye kadar varılır. Çok uzun yıllardır yapılan aynı seviye ve muhtevadaki eğitim sistemiyle yetiştirilen insanımızın hal ve vaziyeti ortadadır. Sadece kendini düşünen, maddî istikbali adına eğitim çalışmalarını sürdüren bir zihniyetin nasıl olduğu da ortadır.

Bütün mesele, bütün yönleriyle, mahiyet itibariyle her şeyin ilme ve fenne dayalı olduğu anlayışını tesis etmek şuuruyla insanlarımızı yetiştirmeyi hedef almalıyız. Şekilcilik, şahsî ve ferdiyete dayalı anlamsız “izm”lerle oluşturulan bir eğitimin, olumsuz oluşumların izalesinde payı çok azdır.

Ne yapıp, yapmalıyız eğitimi resmî ideolojinin kıskacından kurtararak şahsa endeksli bir yapının yerine, hür iradeye dayalı, demokratik ve özgürlükçü bir anlaşışı eğitime hakim kılmalıyız.

Doğrudur; iyi bir eğitim sistemiyle iyi insan yetişir. Terörün izalesinde de bu anlaşın payı büyük olur. Ülkemize yakışan akla, fenne, iradeye dayalı ve demokrasi muhtevalı bir eğitim sistemidir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*