Yeni Asya’nın içtimai ve siyasi meşrebi

Günümüzde Risale-i Nur Külliyatı’ndan beslenip kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden, halisane iman ve Kur’ân hizmeti yapan, sayıları milyonları geçen onlarca Nur grubu vardır.

Bu grupların hepsi, İmanî meselelerde ittifak ederlerken, ne yazık ki çoğunun, Külliyattaki içtimaî ve siyasî ölçüleri yorumlamada Üstadın maksadıyla pek örtüşmeyen bir yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir.

Diğerlerinin yaptığı gibi Yeni Asya Camiası’nın öncelikli hedefi; Risale-i Nur yoluyla İmana ve Kur’ân’a hizmet etmek; evvelâ kendi mensuplarının imanını kurtarmak, kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek, sonra Risale-i Nurlar’ı muhtaç olanlara ulaştırmak suretiyle, onların da imanlarının kurtulmasına ve muhafaza edilmesine çalışmaktır.

Yeni Asya Camiası’nı diğerlerinden ayıran bir kısım hususiyetler şöyle sıralanabilir:

1- Camia, Kur’ân’ın, “Bütün Mü’minler kardeştir” 1 prensibi, Hz. Peygamberin (asm), “Müslüman Müslümanın kardeşidir” 2 düsturu gereğince hareket eder. O, siyasî görüşleri ne olursa olsun, mensup oldukları cemaat ve tarikat ne olursa olsun, bütün ehl-i İman ve ehl-i İslâm ile kardeş olduğunun şuuru içinde onları kucaklar, onlara muhabbet eder, onlarla medenî münasebetleri devam ettirir.

2- Camia hizmetini, tek kişinin veya belli bir grubun kararlarıyla değil, bütün mensupların katılımı ile işleyen istişare sistemine dayanarak yapmaktadır. Merhum Zübeyir Gündüzalp’in 1970’lerin başında diğer ağabeylerle birlikte tesis ettiği bu sistem, Külliyattaki ihlâs, uhuvvet ve tesanüt esaslarına göre işlemektedir.

Camianın mensupları, meşverette kendi reylerinin aksine tecelli etse de, çoğunluk tarafından alınan kararları hazmederek onların hayata aksettirilmesi için bütün güçleriyle gayret ederler.

3- Camia hizmetini, Üstadın “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” 3 hedefi çerçevesinde Yeni Asya Gazetesi, dergi ve kitap neşriyatıyla yapmaktır.

Umumî Meşveret Heyeti’nin kararları istikametinde yayınlanan gazete, camianın günlük lâhika mektubu mesabesindedir. Kendini daireye mensup kabul eden her bir Nur Talebesi, gazeteyi sahiplenerek alır, okur, ailesine okutur ve başkasına tavsiye eder, güçlenmesi, sesinin daha gür çıkması için gerekirse bir yerine iki tane alır; birini evine alır, diğerini muhtaç başka birine hediye eder.

Her bir Nur Talebesi, Türkiye’de ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçülerine göre değerlendirmesini yapmayabilir. Gazetenin uzman kadrosu, istişare ile bu değerlendirmeyi yapmakta ve gazete ile ilân etmektedir. Gazeteyi muntazaman takip eden bir Nur Talebesi, meslek meşrep çizgisinden savrulmaz, menfi siyaset cereyanlarına kapılmaz.

4- Camianın diğer bir özelliği; İslâm’a uygun hürriyet ve demokrasi taraftarı olmak, her nevî istibdadı ret etmek; darbecilere, müstebitlere karşı kesin tavır almak, her türlü baskı, zulüm, usûlsüz ve adaletsiz uygulamalara karşı olmaktır.

5- Onun diğer bir özelliği; Külliyat’taki ölçülerde ve Üstadın uygulamalarında görüldüğü üzere, din adına siyaset meydanına çıkıp dini siyasete alet eden, demokrat olmayan parti ve yapılanmalara ne olursa olsun taraftar olmamak, sözlü ve fiilî olarak onların siyasetlerine destek vermemektir.

6- Onun başka bir özelliği; demokrasi ağacını yeşil ve canlı tutma adına, şimdilik iktidara gelme ihtimalleri zayıf, sayıları az olsa da hakikî manada Ahrar / Demokrat olan siyasî güçlere her halükârda nokta-i istinat olmaya devam etmektir.

Son söz: Yeni Asya Camiası, Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçü ve prensiplerini Üstada göre doğru yorumlayıp hayata uygulaması meselesinde, Allah’ın yardımıyla şimdiye kadar hep isabet ettiği görülmüştür.

O, bu tavrıyla doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu yansıtan Risale-i Nur meslek ve meşrebini doğru bir şekilde devam ettirmekle çok önemli bir cihad yapmış olmaktadır. Bu cihadın mükâfatı; kabre imanla girmek, Cenab-ı Hakk’ın rızasını ve Cenneti kazanmaktır.

Dipnotlar:

1- Hucurât, 10. 2- Buharî, mezalim, 3. 3- Emirdağ L., 62. Mektup, s. 133.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*