Dinlemek ve büyük bir adım atmak

Evet, Risale-i Nur okumalarından ve okuyucularından bahsederken elbette dinleyicilerinde bir hakkı var, onlara da orada bir söz vermemiz gerekiyor…

İyi bir ders dinleyicisinin en büyük özelliği dersi yapanı değil, yapılan dersi dikkatlice dinleyebilmesidir. Dinlemekteki marifet ders yapanda değil, yapılan derste ve dersin okunan konusunda olduğunu çok iyi kavramak lâzım ve dersin hakkını dikkatlice dinleyerek vermek gerek.

Ders yapılan yerin özellikleri, eksiklikleri veya fazlalıkları dikkatimizi çok fazla celbetmemelidir. Hakeza derse katılanlar veya diğer dinleyicilerin kimlikleri, halleri, tavırları bizim nazarlarımızı, dolayısıyla zihinlerimizi çok meşgul ederek; dinleme dikkatimizi dağıtmamalıdır. Hatta uyuyanlar bile horlamamak şartıyla…

İnsan sadece akıldan ibaret değildir. İnsanın aklı, kalbi, ruhu ve diğer manevî lâtifeleri eğer dersler dikkatli dinlenirse gıdalarını, nasiplerini alırlar. Bu çeşitlilik içerisinde kimin hangi duygusuyla, lâtifesiyle derslerden istifade ettiğini, manevî zevk ve lezzetlerle dinlediğini bilemeyiz. Bundan dolayıdır ki, dinleyicilerin halleri değil dinlemeleri önemlidir…

Zihni, aklı ve hayali hiçbir şeyle meşgul etmeden derslerin okunduğu kısa süreler içerisinde marifetli, dikkatli ve devamlı bir dinleyici olmaya çalışabilmeliyiz. Çünkü dinlemek üzere gelinen mekânların sadece ve sadece bir görevi vardır; derslerin dikkatleri dağıtmadan anlaşılır bir şekilde dinlenebilmesi rahatlığı. Bu rahatlık bizim dinleme gayretimizi ve derse odaklanmamızı engellememeli, bilâkis arttırmalıdır.

Niyetimiz halisane dinlemek olmalıdır. Derslerin takibi ve dinlenmesinde Rabbimizin inayetinin bizimle olduğunu; bizim dinlememizle bunun ziyadeleşeceğini ve manevî, lezzetli, zevkli, huzur veren pencerelerin bizim için açılacağını bilerek halisane, hiçbir bahaneyi araya koymadan dinlemek olmalıdır.

Kendi anlamamız, faydamız ve istifademiz için tefekkür ederek dinleyebilirsek; bizler en büyük bir kazancı elde edebilmek yolunda büyük bir adım atmış oluruz.

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*