Şimdi hizmet vaktidir

Lütfen iman ve Kur’ân hizmetinde karşılaşılan çeşitli hadiseler sakın bizi ye’se sevk etmesin, ülfete esir etmesin. Aksine hayatımızın akışına ve değişmesine tesiri olsun ve vesile olabilsin ve bir dersi olsun.

Nefsimden örnek vermek gerekirse şayet; diyelim ki benim gibi tembel birisinin uhdesine Medrese-i Nuriye’nin (dershane) ders saatlerinde açıp ve kapatma vazifesi verilmiş.

Ders günü de arkadaşlar velev ki bir gün bile olsa; adı üzerinde dershaneye dersi dinlemek ve bir parça da olsun iman ve Kur’ân dersini almak ihtiyacı için dershaneye geliyorlar. Dershanenin kapısına ait anahtar ise benden başka kimsede bulunmuyor ve bulundurmadığımdan, ben de o gün ve o saatte dershaneye gelmem gerekirken gelmedim ve o günkü dersin aksamasına sebep oldum. Fena bir hareket etmiş olmaz mıyım?

Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât eserinde iman ve Kur’ân hizmetlerinde daima uyulması gereken mühim bir düsturunu yine nefsime hitap ederek söylüyorum:

‘’Tekâsülî (gevşeklik, uyuşukluk, tembellik) olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirine havale etmeyiniz.’’ 1

Malûmdur ki hepimizin pek ala bildiğimiz gibi; Risale-i Nur’a ait iman ve Kurân dersleri hizmeti hiç ihmal edilmez, askıya alınmaz ve tatil edilmez. Kâinat var oldukça ve dünya döndükçe daima kesintisiz devam eder ve edecektir inşallah.

Konumuzla alâkalı belirgin bir örneğini vermek gerekirse şayet nasıl ki ibadet yerlerinde her zaman kesintisiz olarak beş vakit namaz kılınıyor ve dinî ibadetler yapılıyorsa aynen öyle Risale-i Nur’un medrese-i nuriyelerinde de (dershanelerde)  derse açık ve bir çekirdek hizmeti vardır.

Peygamber Efendimizin (asm) hadîs-i şerifiyle bildirdiği gibi ‘’İbadetin az da olsa devamlı olanı makbuldür’’ hükmü uyarınca iman ve Kur’ân derslerini okumak, okutmak ve dinlemek mühim bir vazifedir.

Evet insanlar ve bilhassa ehl-i iman olanlar bizlere hitaben diyorlar ki; (yine Münâzarât’ta geçtiği gibi) ‘’Elinizdeki malımızla (Çünkü Risale-i Nur herkesin malıdır.) yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü şu mesakini (yine nefsime hitap edilerek) istihdam ile ücretinizi alınız. İşte hizmet vaktidir.’’ 2

Dipnotlar:

1- Münâzarât s. 274 (cep boy).
2- Aynı eserin aynı sayfası.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*