“Nur menzillerini herkes gezip görmeli, yaşamalı”

Bu gezi bize gösterdi ki müfritane irtibatın tahakkuku, şevk-i mutlakın arttırılması, tearüf ve tanışmanın gerçekleştirilmesi, Üstadın asırlık mücadelesinin izlerinin sürülerek ibret alınması gibi faydaların tahakkuku için Nur Menzilleri sizi de bekliyor.

NURS

“Bizim Nurs Köyü’müz ise, hem eski talebelerim, hem hemşehrilerim biliyorlar ki, bizim köyümüz, fevkalâde gösteriş ve cesarette ileri göstermek için temeddühü çok severdiler; güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanâne bir tavır almak istiyordular. Ben, hem kendime, hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakikî bir ihtar ile bildim ki: O mâsum Nurslu insanlar, Nurs karyesi; Risale-i Nur’un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak; o vilâyetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs Köyü’nü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hiss-i kablelvuku ile o nimet-i İlâhiyeye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. ”Emirdağ Lâhikası’nda geçen bu satırlar yılda yerli ve yabancı olmak üzere 80.000 ziyaretçi ağırlayan bu Nur’lu belde bağrından zamanıın bediisini çıkarmıştır.

Nurs’a Hizan üzerinden gelirken kıvrılarak uzayan virajlı yolun bir tarafı dereye diğer tarafı da dağlara yaslanmıştı. Yol boyunca dağdan taşların düşmemesi için istinat duvarları, dere tarafında da bariyerler yapılmış. Beş kilometrelik yer yer bozulmuş Nurs yoluna saptığımızda aynı tahkimatın olacağını düşünmüştük. Ancak bir aracın ancak seyredebildiği, karşıdan gelen araç olduğunda yol vermek zorunda kalındığını üzülerek müşahede ettik. Yolun bir tarafı dik dağ silsilesi, diğer tarafı ise tabanında Nurs deresi olan derin yamaçtı. Direksiyona sıkı sıkı sarılarak emniyet almaya çalıştık. Üstadın Akrabalarından Hikmet Okur’un bu yolun uygun hale getirilebilmesi için yetkililer nezdinde yoğun bir gayret sarfettiğini duyduğumuzda kısmen rahatlamıştık.

Bizden bir gün sonra ziyaret için gelen 30 kişilik İspanyol grubu da yol ile ilgili benzer değerlendirmeler yapmışlar.

Nurs’ta önce Bediüzzaman’ın aile kabristanını ziyaret ediyoruz. Babası Sofi Mirza, annesi Nuriye Hanım ve ağabeyi Molla Abdullah‘ın ruhlarına Fatihalar, okuyup duâlar ediyoruz.

Daha sonra Bediüzzaman’ın doğduğu evi, Nuriye Hanım’ın evin ortasında bulunan tandırını ve pencereden dışardaki muhteşem yeşilliklere bakarak, burada yaşananları tahayyül etmeye çalışarak tefekkürümüzü zenginleştirip, bir dersle buradaki ziyaretimizi noktalıyoruz.

Bediüzzaman Camii’nde namaz kılıp, Üstadın akrabalarından muhterem İsmet Okur’un misafiri oluyoruz. Ceviz, üzüm ve çay ikramları eşliğinde İsmet Okur’la sohbetimizi sürdürüyoruz.

İsmet Okur Üstadın bütün talebeleri ile defalarca görüşmüş, Nurs ziyaretlerinde onlara rehberlik yapmış 85 yaşlarında bir nur yüzlü. Mustafa Sungur Ağabey bir ziyaret sırasında sohbet esnasında, çalışmaktan nasır tutan el öpülür diyerek ani bir hareketle İsmet Ağabeyin elini öpme hikâyesini anlatmasının arkasından bizim de aklımıza sürat-i intikalle bir fikir geldi.

“Ağabey şu nasırları bir görelim” dedik, elini nasır göstermek için uzattığında ise ani bir hareketle elini öpüverdik. Elini sür’atle çekmeye çalıştı, ama geç kalmıştı. Tabiî ki Mustafa Sungur Ağabeyin öptüğü bir el öpülürdü.

Hava kararmış, akşam olmuştu. Bitlis’e vasıl olmak üzere yola koyulduk.

NURS HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME:

1. Nurs’un gelişmiş bir ziyaret mekânı olması için yapılan imar ve inşaa faaliyetleri bir master plan çerçevesinde özenle yapılmalı.

2. Planlanan faaliyetler hayata geçirilmeli.

3. Nurs yolu ıslah edilmeli ve çift şerite dönüştürülmeli.

4. Yapılanların korunmasına özen gösterilmeli.

5. Çok katlı, tabiî dokuyla uyuşmayan betonarme yapılara izin verilmemeli.

6. Eski taş evler ile ilgili restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılmalı.

7. Nurslu çocuklara Bediüzzaman’ın çocukluk yıllarındaki istiğna düsturu onun hayatından örneklerle anlatılmalı, ziyaretçilere de…

8. Bal ve ceviz üretimi ve satışı ile ilgili düzenlemeler yapılmalı.

9. Yeni Asya hizmet merkezi planlanmalı ve hayata geçirilmeli.

Nurs Köyü Üstadın manevî müzaheretine mazhar olarak terörden hiç etkilenmemiş nurlu bir beldedir. Ancak yüzyıl önce nasıl yaşanıyorsa hayat öyle devam ediyor. Siyasîlerin göstermelik olarak yaptıkları işlerin kalıcı ve planlı olarak yapılmasında zaruret var. Cehalet, zaruret ve ihtilâfın izlerini ve etkilerini silmek en çok Bediüzzaman’ın ruhunu mesrur eder.

SONUÇ

Müfritane irtibatın tahakkuku, şevk-i mutlakın arttırılması, tearüf ve tanışmanın gerçekleştirilmesi, Üstadın asırlık mücadelesinin izlerinin sürülerek ibret alınması, nebevî bir tavsiye olan “seyahat edilerek sıhhat bulunması” başta olmak üzere bir çok maslahatı olan seyahatlerin yapılabilmesi temennisi ve duâsı ile…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*