Risale-i Nur ihlâstır

Risale-i Nur; ihlâstır. Çünkü ihlâs; halis demektir. Evet, Risale-i Nur; halis, muhlistir; Risale-i Nur’da şüphe ve vehim ve vesveseye yer yoktur.

Evet, Risale-i Nur; saftır, sadedir ve nettir. Çünkü Risale-i Nur ilham eseridir.

Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası’nda Risale-i Nur için “Ne Şarkın ulûmundan ve ne de Garbın fünunundan alınmış değil, Kur’ân-ı Mu’cizü’l Beyan’ın, bu zamana mahsus bir i’caz-ı manevîsidir’’ 1 diyor.

Evet, Risale-i Nur ilham eseri ve manevî bir tefsirdir. Diğer telif, tefsir ve eserler ise maddî ve akıl menşeidirler. İlhamın yeri kalptir; şüphe ve vehim ve vesvesenin yeri ise akıldır.

Üstad yine İşaratü’l İ’caz’da ‘‘Risâle-i Nur’un mesleği odur ki; zihinlerde bir iz bırakmamak için, sâir ulemâya muhâlif olarak, muârızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz’’ 2 diyor.

İşte bunun içindir ki, Risale-i Nur’u diğer bütün eser, telif ve tefsirden ayıran çok mühim bir hususiyeti ve imtiyazı vardır.

Yani “Bir kısım ulema-i mütekellimî gibi, muarızın şüphesini zikir ettikten sonra cevap vermek zararlı oluyor. Şüpheler zihinde iz bırakıyor. Ne kadar kat’î cevap verilse, nefis ve şeytan o izlerden istifade etmek cihetiyle, Risale-i Nur o meslekte gitmemiş. Hiç zarar vermeden kat’î cevap verir. Daha vehmin vücudunun imkânı kalmaz’’ 3 diyor.

Çünkü Risale-i Nur’un en mühim hususiyeti ve imtiyazı; hiç sual sorulmadan soruya cevap vermesiyle zihinde hiçbir vehim ve vesvese bırakmıyor. Diğer eser ve telif ve tefsirleri Risale-i Nur’dan ayıran en mühim hususiyetleri ise; sorulan soruya yani so- rulduktan sonra cevap verilmesi ile ister istemez zihinlerde iz bırakıyor ve fikir ve düşünceyi dağıtıyor ve akıl ayrıntı içine dalıyor ve Risale-i Nur’daki gibi bir neticeyi vermiyor.

Dipnotlar:

1- Hizmet Rehberi s. 24.
2- Hizmet Rehberi s. 41.
3- Konferans s. 135-136.

Ali ATAÇ

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*