Peygamberimizin(asm) sırtında üçüncü bir gözü mü vardı?

Peygamberimizin(asm) bir namaz esnasında arkasında saf tutun sahabelerine hitaben şöyle dediği rivayet edilir.

“Saflarınızı düzgü tutun; şüphesiz ben arkamda sizi görüyorum.” (Buhari, Ezan, 71-72)

Bu hadis-i şerifi farklı anlayıp farklı yorumlar yapanlar olmuştur. Bazıları ise ilginç bir şekilde, Peygamberimizin(asm) sırtında üçüncü bir göz bulunduğuna, bu gözün de elbise altından bile görebilecek bir mahiyette olduğuna dair dikkat çekici yorumlarda bulunmuşlar. Bu görüş her ne kadar tenkit edilse de bir kısım insanlarda bazı istifhamlar meydana gelmesine vesile olmuş, bazıları da bu meselenin akıldan uzak olduğunu ifade ederek garip bir yola sapmışlardır. Bu nedenle bu konunun makul ve kabul edilebilir bir izahını yapmak zarureti hasıl olmuştur. Onun için bazı ehl-i ilim güzel izahlar yapmışlar. Bu güzel izahlara ilave olarak biz de Risale-i Nur ekseninde bir yorum yapmak istiyoruz.

Ama öncelikle gözün görüş açısı hakkında bazı teknik bilgileri hatırlayalım:

Gözün net görüş açısı genellikle 90 derecedir. Yani gözünüzü sağa sola kaydırmadan 90 derecelik bir açı ile net bir görüş alanına sahip olursunuz. Gözünüzü sağa ve sola döndürmek yolu ile bu net görüş açısı 180 derecelik bir açıya ulaşır. Hatta gözün görme kapasitesini arttıran bir kişi 270 derecelik bir görüşe sahip olabilir. Bazı özel kişilerin de göz hareketlerini ıslah etmesi ile 360 derecelik bir bakışa sahip olması mümkün gözüküyor. Literatürde bu yönde bazı bilgiler mevcut. Bazı canlıların ise 360 derecelik bir görüş açısına sahip oldukları da bilinen bir gerçek.

İşte bu bilgiler doğrultusunda denilebilir ki, Peygamberimiz (asm) de fiziken 360 derece görüş açısına sahip olabilir. Yani bu durum fiziki dünya şartları açısından pekala mümkün. Elbette ki bazı evliyaların kalp gözü ile çok daha farklı bir görüş açısına sahip oldukları gibi, bütün evliyaların sultanı olan Resul-u Ekrem(asm) de kalp gözü ile bildiğimiz görüş açılarından çok daha ileri boyutları pekala görebilir.

Risale-i Nurda ise daha ileri bir tanım yapılmakta.

Şöyle ki:

“Ruha nisbeten uzak, yakın, bir hükmünde; birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz’ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hattâ, çok nuraniyet kesb etmişse, herbir cüz’ü ile görebilir ve işitebilir.(Sözler, s.937)”

Bu ifadeye göre, şayet bir kişi cismi bedeni nuraniyet özelliği kazanmış ise, zaten nurani bir mahiyete sahip olan ruh için vücudun bütün hücreleri bir göz ve kulak mahiyeti kazanabilir. Ruh göz penceresi ile bu alemi seyrettiği gibi, eldeki, koldaki, ayaktaki, baştaki, ensedeki, boyunda velhasıl bütün vücuttaki milyarlarca hücre yolu ile de doğrudan bu alemi seyreder, bütün sesleri bu hücreler vasıtası ile işitebilir, birbirine mani olmaz. Yani nurani bir mahiyete sahip olan bir vücut hücresi her türlü ışık ve ses ışınlarını beyne iletebilir.

“İşte, şu sırdandır ki, mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâm, dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirine mâni olmaz.(Sözler, s.273)” sırrınca Peygamberimiz(asm) tam bir nurani vücuda sahip olduğu için bütün hücreleri ile görebilir ve duyabilir. Böylece “Saflarınızı düzgü tutun; şüphesiz ben arkamda sizi görüyorum” ifadesinin ne kadar doğru ve hak bir ifade olduğu da ortaya çıkmış olur.

Peki bu hal sadece Peygamberimize has bir durum mudur?

Elbette ki hayır. Bir çok evliya-ı ümmeti de böyle bir duruma mazhardır. Zaten Peygamber mucizeleri keramet nevinden bir çok evliyada tezahür edebilir. Bu konuda bir çok bilgi mevcuttur, evliya menkıbelerine bakılabilir.

Peki bu hal sadece peygamber ve evliyalara has bir durum mudur?

Elbette ki yine hayır. Rusya’da bir kadının parmaklarının uçları ile gördüğü yine basına yansımıştı. Hatta doğudaki mistik keşişlerde de benzer bazı kabiliyetlerin olduğu bilinen bir gerçek.

Bu da gösteriyor ki bu hakikatler insanlar için fıtri hakikatlerdir. Her insan için kapı açıktır. Yeter ki insan bu yönde kabiliyetlerini geliştirebilsin.

 

 

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*