Uluslararası yardım çağrısı ve uluslararası ölüm fermanı

Soma’da meydana gelen ve milletçe hepimizi, acı ve eleme gark eden maden kazası faciası ile uğraşırken, Bosna-Hersek’ten de, üzücü bir sel afâtı haberi geldi. Ama işte dediğimiz gibi, bizdeki acının tazeliği ve gündemi büyük ölçüde işgal etmesi, oraya fazla dikkat ettirmedi. Yoksa bizde Soma faciası olmasaydı, Bosna’daki o sel afâtı, her halde Türk TV ve basının ilk sıralarında yerini alırdı.

Evet, Bosna’da geçtiğimiz günlerde bir sel afâtı meydana gelmiş, orta Avrupa’da bulunan bir çok devlet gibi, Bosna’yı da sel basmış, neticesinde, insanlar perişan olmuş, şu ana kadar da elli civarında insan ölmüştür. Tabiî bizim burada dikkat edeceğimiz şey, selin yanında Bosna hükümetinin dünyaya yaptığı bir çağrıydı. Hükümet, zor durumda kaldığı için dünyaya “uluslar arası yardım çağrısı” yapıyordu.

Tabiî bu dâvet, bizim aklımıza başka şeyleri de getirdi. Dünyadan yardım dâvetinde bulunan Bosna, bundan yıllar önce, yine aynı dünyanın “uluslar arası ölüm fermanı” ile yüz yüze gelmiş, birçok sıkıntı ve ıztırap çekmişti. Avrupa’nın kâfir zalimleri ve Asya’nın münafıklarının marifetiyle yıllarca savaş ve soykırıma tâbi tutulmuştu.

Aslında, onlardan gelecek yardım, Allah’tan gelsin. Onlar, bir taraftan yardım ediyor görünürken, bir taraftan da yüksek menfaatlerini gözeterek, her türlü denaeti işliyorlar. Dün “Irak’ı kurtarma” adı altında yaptığı alçakça operasyonla, nasıl Iraklıları inim-inim inlettiği unutulmuş bir şey değildir. Bakınız bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki zulüm gören Müslümanlara, değişik ırktan, ama İslâm dininden olduğu için, zulüm gören, inim-inim inleyen Müslümanlara bir bakın! Dün, bütün Müslümanların hâmisi Osmanlı’ya yaptıkları ve rahmetli Mehmed Âkif’in de;

“Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi… Mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!.”

Dediği o meş’um Çanakkale savaşında yaptıklarını, bugün çoğu Osmanlı’dan kopartılan, mazlûm Müslüman milletlere yapmaktadırlar. Bizlerin, televizyonlardan v.s seyretmekle diş bileyip, ama bir şey yapamadığımız o vahşet görüntülerinde, Avrupalı, Amerikalı zalimlerin “Müslüman’sa boş ver, adam yerine koyma!” mantığıyla yaptıkları enva-i çeşit zulümlere seyirci kalmaları, hatta ve hatta kendi elleriyle işlenen bu “uluslar arası ölüm Fermanı”nı tatbikata koydukları Bosna’da, bunlar aklıma gelince, “uluslar arası yardım çağrısı” nın yapılmasına biraz tebessüm ettim. Allah yardımcıları olsun inşâallah!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*