Bayram ilan edilen ikinci ihtilal

Daha doğrusu, ihtilâl bozuntusu. Ne olduğu, ne idüğü belli olmayan bir ucûbe… Evet, bugün 15 Temmuz 2016 ihtilâl bozuntusunun 7. senesi..

Cumhuriyet tarihinin ilk ihtilâli olan 27 Mayıs 1960’ın yapılışının en büyük sebebi, inkılâbları tamamlamaktı. Hele de, 1950 de, milletin iktidarı DP’ nin ezanı aslî hâline getirmesi, onları çileden çıkarmıştı.

Bu ilk ihtilâl olan hâin 27 Mayıs’ı, bir de milletin inadına bayram yapmalarıydı. Kimin bayramıydı bu? O zamanki millet ve din düşmanı azınlığın. Milletin ekserisini meydana getiren çoğunluğun değil!

On bir sene sonra 12 Mart 1971 hâinânesi bu bayramı devam ettirmiş. 12 Eylül 1980 münâfık ihtilâli ise, 27 Mayıs’ı bayram olmaktan çıkarmıştı. Ondan sonraki 28 Şubat 1997 de dâhil olmak üzere, hepsinde de hükümetler yıkılmıştı.

Ama gariptir, bir tek, 15 Temmuz 2016 ihtilâl bozuntusunda hükümet yıkılmamış, bilâkis perçinlenmişti. Acâib ve ne idüğü belirsizliklerin yaşandığı bu gün de 27 Mayıs’ta olduğu gibi bayram olarak ilan edilmişti.

1960 ihtilâlinde, Yeni Asya gazetemiz, daha matbuat âleminde yoktu. Ama ondan sonraki bütün ihtilâllerde vardı. Ve hepsinin de karşısında olmuştu. Millet irâdesine konulan, konulmak istenen bütün ipoteklere karşı çıkmış, seçimle gelenin, seçimle gitme fikrini müdafaa etmiş ve hiç bir ihtilâli de alkışlamamıştır. Ama diğer gazetelerin ekserisi, kendi fikriyatına göre, ihtilâlleri alkışlamışlardı.

Ve Yeni Asya, bütün ihtilâller için ne söylemişse, hep haklı çıkmştı. Seneler sonra da olsa, haklılığı anlaşılmıştı. En son, bu ihtilâl bozuntusu 15 Temmuz için söylediklerinde de, bîiznillâh haklı çıkacaktır. Ama beş, ama on sene sonra da olsa haklılığı anlaşılacaktır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*