Gazetemiz içtimâî ittifakımızı sağlıyor

Gerçekten de gazetemiz Yeni Asya, bizlerin irtibatını, içtimâî ittifâkını sağlayan en mühim unsur. Tabiî, onu kabul edip, tabî olanlar için geçerli bu söylediğimiz. Bilmem, bizden başka böyle durumda bir başka topluluk, cemaat var mı? Allah’a şükür, Yeni Asya ile bizler, kırk küsûr senedir bu ittifak, ittihad ve irtibatı sağlıyoruz.

Şarktaki Garptakinden, Cenubtaki Şimaldekinden haberdar oluyor, Yeni Asya sayesinde. Bu arada tabiî, cemaatin fertlerinin arasındaki bazı hadiselerden de haberdar oluyoruz. Kime nerede ne olmuşsa bilebiliyoruz. Doğum, ölüm, evlilik, hastalık, kaza, musîbet gibi hallerden haberdar olabiliyoruz.
İşte böyle bir durum da geçenlerde bizim başımıza geldi. Aynı zamanda gazetemiz yazarı olan büyük kızım Fatma Nur ve kardeşi Zeyneb’in de içinde bulundukları otomobilin yaptığı bir kaza neticesi, hafif yaralanmaları münasebetiyle gazetemizde çıkan bir “geçmiş olsun” ilânı vesilesiyle, artık yurt içi, yurt dışı, her taraftan, dostlarımız, arkadaşlarımız telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini bildirdiler. İlânda geçen “müessif” kelimesi tabiî biraz da heyecana sebep olmuş galiba. Aslında “üzücü” manâsında olan kelime, küçük de olsa bir kazanın üzücü olduğunun ifadesidir, ama neyse işte öyle anlaşılmış.

Bizi arayan bütün kardeşlerimiz, gerçekten bizleri duygulandırdı, ama, bunlardan bizi en çok mütehassis eden de, Danimarka’dan telefon açan Adnan Özen isimli kardeşimiz oldu. Hem Fatma Nur’un, hem de bizim yazılarımızı takip ettiğini ifade eden bu kardeşimiz, tâ diyar-ı gurbetten üzüntülerini ifade ederek samimî ifadelerde bulunuyordu. O kardeşimizin bu hali, bizim şu cemaatî irtibatımızın ne kadar güzel bir tezahürüydü. Bu irtibatı sağlayan gazetemiz Yeni Asya’nın okuyucusu olmak da tabiî bunun esas sebebi. Birbirini hiç görmemiş, tanımayan insanların bu kadirşinaslığı, dünyaya neşriyat yapan büyük bir lâhika mektubu mesabesindeki Yeni Asya sayesinde oluyordu.

Mabeynimizdeki irtibatı, ittifakı sağlayan Yeni Asya’nın değerli okuyucusu dostlarımıza, kardeşlerimize bu vesileyle binlerce teşekkürler ederiz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*