Taş altın olabilir mi?

Düşünün ki elinizde şöyle irice bir taş var. Aldınız o taşı “Kuantum Madde Dönüştürme Makinesinin” haznesinin içine koydunuz ve dönüştür düğmesine bastınız. Birkaç saniye sonra önünüzde taş yerine koca bir altın külçesi duruyor.

Ne güzel olurdu, değil mi?

Böylece tarihteki bütün Simyacıları mutlu eder, onların hayallerini gerçekleştirmiş olurdunuz. Hatırlayınız, Kimya ilminin gelişmesine öncülük eden Simyacıların en büyük hedefi çeşitli maddeleri karıştırarak altın elde etmek idi. Belki altın elde edemediler, ancak Kimya ilminin gelişmesine çok büyük katkı sağladılar.

Simyacıların altın üretme idealleri de tarihte güzel bir anı olarak kaldı. Bu gün insanlar bu anıları hatırlayıp o “imkansız gibi görünen altın üretme çabalarını” tebessümle anmaya devam ediyorlar.

Peki Simyacıların çalışmaları sadece bir hayal mi idi?

Yani taş maddesinde altın üretmek imkansız bir şey mi?

Taştan altın üretmek mümkün değil mi?

Düne kadar tebessümle karşılanan bu suallerin cevabına, “yapay et” üretiminin olağan bir hale geldiği günümüzde daha ciddi bakmamız gerekiyor. Teknik ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği şu zamanlarda bu sorulara makul cevaplar bulmak daha akılcı bir yöntem olarak gözüküyor.

Evet, taş maddesinden altın üretmek mümkün. En azından teorik olarak bu yol açık. Bu iddiayı iki açıdan delilendirmek meseleye ciddi bir açılım sağlayacaktır.

Birincisi: Teknik olarak maddenin mahiyetinde değişiklik yapmak

Evet bu günlerde teknoloji çok ilerledi. Madde üzerinde yapılan çalışmalarda değişik ürünler elde edilebiliyor. Aslından insanoğlu madde üzerinde bir çok değişiklik yapabilecek bir kabiliyete ve yeteneğe sahip. Mesela plastik maddesini ele alalım. Bu madde tabiatta bulunmaz. Bu nedenle geri dönüşümü yıllar alır. İşte plastik farklı malzemeler bir araya getirilerek elde edilmiş yeni bir maddedir. Yani insan bir ölçüde maddenin mahiyetini değiştirmiştir. Mesela suni elmas. Karbon atomu üzerinde yapılan araştırmalarla neredeyse gerçek elmas gibi bir sertlikte “suni elmas” üretimi yapılmakta. Demir madeni üzerinde yapılan tüm alaşımlar da bir ölçüde maddenin mahiyetini değiştirmeye açık birer misaldirler.

Cansız maddelerde olduğu gibi bu gün insanlık canlı madde üretimi de yapmakta. Yapay et projesi bunun en açık misali. Bu gün neredeyse seri üretime geçecek şekilde suni et üretilmekte. Daha ileride belki de başka maddelerin de suni şekli üretilebilecek.

taş altın olabilir mi

İşte bu günkü ilmi gelişmelere bakarak belki de çok yakın bir gelecekte suni altın üretimi de yapılabilecek. Belki de taş gibi bir maddeyi alıp altın yapabileceğiz. Yani mesele teknik açıdan bakıldığında mümkün gözüküyor. Belki bu gün için biraz sıra dışı gibi gözükse de yakın bir zamanda bu gerçekleşecek bu olay. Zaten bu konuda çok ciddi çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor.

İkincisi: Dini kaynaklara göre de taş altın olabilir

Evet, teknik olarak insanoğlu eşyanın mahiyetini değiştirme kabiliyetine sahip. Bu gün için üretilen bir çok yeni eşya bunun delili.

Peki dini kaynaklar bu konuda ne diyor?

Kuran ve Hadis eksenindeki ilahi bilgiler bize neler söylüyor?

Dini kaynaklara baktığımız zaman da eşyanın mahiyetinin değiştirilebileceği gözüküyor. Peygamberimiz (asm) zamanında müşrikler sık sık ondan mucizeler isterlermiş. İşte şunu yap, bunu yap gibi… Bazıları da şu dağı bize altın yap derlermiş. Hatta Safa Tepesinin altın olmasını da istemişler. Demek ki bu mucize olarak mümkün bir olaymış ki, böyle bir istekte bulunuyorlar. Cebrail Aleyhisselamın da, Peygamberimize (asm) “istersen şu dağı sana altın yapayım” gibi sözlerle geldiği rivayetlerde yer alıyor.

Demek ki dağdaki taşları altın yapmak teorik olarak mümkün. Mümkün olmasa ise bu sözler de söylenmezdi.

Risale-i Nurda da bu konuda ilginç ifadeler var:

Ve keza, nazar ile niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder. (Mesnev-i Nuriye, s. 72)

Bu ifadeye göre insan eşyanın mahiyetini değiştirebilir. Belki bu ifade ibadet konusunda söylenmiş diyebilirsiniz, ancak ifade umumi bir tanım getiriyor. Sadece ilerleyen bölümde ibadet ve davranışla ilgili ilave bir tanım yapılıyor. Yoksa insan eşyanın mahiyetine müdahale edebilir. Ve o mahiyette değişiklik yapabilir.

İşte benzer bir ifade de 22. Söz’de geçiyor:

“Meselâ görsen, hârika-pîşe bir zat, bir dirhem pamuktan, yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları o tek dirhem pamuktan nescetmekle beraber, helva, baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki, o zat, demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette kat’iyen hükmedeceksin ki, o zat öyle kendine has bir san’ata mâliktir; bütün anâsır-ı arziye onun emrine musahhar ve bütün mevâlid-i türâbiye onun hükmüne bakar.(Sözler, s. 393)”

Burada ilahi bir tasarruf için bir misal getirilmiş. Yani Kudret-i İlahiyeye ayna olması açısından bu misal verilmiş. Ancak insan da ilahi faaliyeti kendi ölçeğinde yapma kabiliyetine sahiptir. Bu yetenek ve kabiliyet insana verilmiş. İnsanın halife olması da bu yeteneğe işaret eder. Yani 30. Söz’de ifade edildiği gibi, insan kainat ölçeğinde Alah’ın yaptığı tüm faaliyetleri, kendi dar ölçeğinde gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir.

Peygamberlerin gösterdiği mucizeler bunun en açık delilidir. Bu mucizeler ise teknik olarak tüm insanlık tarafından bir benzeri yapılabilir. 20. Söz bize bu konuda mühim ip uçları veriyor.

İşte eşyanın mahiyetinin değiştirilebileceğine dair bir mucize:

“Beşincisi: Ricalullahtan ve İmam-ı Müslim ve ulema-i Mağribin mutemedi ve makbulü olan Hammad ibni Seleme haber veriyor ki: Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, deriden bir tuluk su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım Sahabeye verdi. “Ağzını açmayınız; yalnız abdest aldığınız vakit açınız” demiş. Gitmişler, abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki, hâlis bir süt, ağzında da kaymak yağ.(Mektubat, s.217)”

Demek ki insanın su gibi bir maddeden süt gibi bir madde yapması mümkündür. Su maddesinin molekül dizisini değiştirme yolu ile süt elde edebileceği gibi, karbon atomunun dizilişini değiştirip elmas; taş maddesinin atom ve molekül yapısını değiştirerek de altın elde etmesi pekala mümkün gözüküyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*