Hz. Musa ve Ahit Sandığı

Kuran’da en çok ifade edilen kıssalardan birisi de Hz. Musa Peygambere ait olanlardır. Bu kıssaların bazılarında ise mucizeler de anlatılır. Kıssalarda olduğu gibi, mucizelerde de çok farklı hikmetler vardır. Bazı mucizeler bazen teknik bir gelişmeye işaret ettiği gibi, 20. Sözde izah edildiği üzere, bazen de o mucize o devirdeki bazı ilmi ve fenni gelişmelere de işaret edebilir.

Mesela Hz. İsa Aleyhisselamın devrinde tıp ilmi cihetinden çok ciddi gelişmeler olması nedeni ile, Hz. İsa’ya ait mucizelerin bazıları tıbbi konularda olmuştur. Mucize nevinden bazı ağır hastalıkların tedavi edilmesi, ölülerin diriltilmesi gibi.

Muhtemelen Hz. Lokman zamanında da tıp çok ileri bir seviyede idi. Bu nedenle Hz. Lokman’ın tıp konusunda çok ileri bir ilme sahip olduğunu bilinmekte. Hatta ölüme bile bir çare bulduğu halk arasında konuşulan bir konu.

Mesela Hud Aleyhisselam zamanında yapı teknolojisi, Salih Aleyhisselam zamanında ise hayvan yetiştiriciliği ve tarım teknolojisinin revaçta olması gibi.

Eski Mısır’da elektrik mi üretildi?

İşte Mısır’daki Firavun zamanında da bazı önemli teknolojik gelişmelerin olduğunu Hz. Musa’ya verilen bazı mucizelerden anlamak mümkün gözüküyor.

Şöyle ki:

Hz. Musa’nın en dikkat çekici mucizelerinden birisi de elini çıkarıp gösterdiğinde nur saçan bir ışık kaynağına dönüşmesi. Aynı şekilde asası ile de yine nur yayan bir ışık kaynağı gibi, adeta asası bir kablo ve ucunda bir lamba varmış gibi etrafını aydınlatması.

Şimdi bu mucizeden yola çıkarak Firavun kavminin de bir ölçüde elektrik ürettiği düşüncesine ulaşmak mümkün gibi gözüküyor. Bu elektriğin de sanki kablosuz bir elektrik üretimi şeklinde olabileceği akla yatkın gibi duruyor.

Bu düşünceye nasıl ulaşıyoruz?

O asırda kablosuz elektrik üretimi olabilir mi?

Bu soruların net bir cevabı yok. Ancak Piramitler bu iş için kullanılmış olabilir. Çünkü Mısır’daki eski kalıntılara bakılırsa en çok göze çarpan figür, elinde asaya benzer bir bir alet ve o asanın ucunda farklı bir aparat olan bir figür olduğu gözükür. İnternette kısa bir araştırma ile bu figürler görülebilir.

İşte bu asaya benzeyen bu aletler bir kablosuz elektrik sistemine entegre bir mekanizma olabilir. Hatta Piramitler altında böyle bir üretim merkezinin de varlığı ihtimal dahilinde. Zira bu yönde bazı haberler var. Üstelik Hz. Musa’nın Mısır’dan İsrailoğullarını alıp çıkarken, beraberinde Mısır ülkesine ait bir sandık benzeri bir şey aldığı ve Firavun’un asıl buna kızarak Hz. Musa’nın peşine düştüğü yönünde de bazı görüşler ve fikirler var.

Hz. Musa ve Ahit Sandığı

Ahirzamanda Ahit Sandığı bulanacak

Bu sandık acaba Ahit Sandığı mı, bilemiyoruz. Ahit Sandığı Talut Kıssasında geçmekte ve içinde Hz. Musa ve Hz. Harun’a ait bazı değerli eşyanın bulunduğu yine o kıssada ifade edilmekte. Bu sandığın ise o Mısır’dan alınan sandık olup olmadığı konusunda net bir bilgi var mı, bilmiyoruz.

Fakat ahir zamanda böyle bir sandığın bulunacağına dair bazı bilgiler ifade ediliyor. Belki de bu durum teknolojik olarak ilerleyen zamanlarda elektrik sistemlerinin kablosuz bir şekilde iletilebileceğine de işaret ediyor olabilir. Zaten bu konuda bazı çalışmaların olduğu, Nikola Tesla denilen meşhur bir bilim adamının kablosuz elektrik ürettiği iddia edilmekte.

20. Sözde ifade edildiği gibi, peygamber mucizeleri bazı teknik gelişmelere işaret ettiğinden, Hz. Musa’nın elindeki nur ve asasının ucundaki ışık da belki günümüzdeki teknolojinden daha ileri ve farklı bir elektrik teknolojisine işaret ediyor olabilir. Zira 20. Sözde misal olması açısından sadece belli başlı mucizelerden bahsedilmiş. Halbuki mucizeler sadece orada zikredilen kadar değil, daha bir çok peygamber mucizesi var. Hatta 20. Söz ışığında 19. Mektubun yorumlanması gerekiyor. Bu da elbette ki uzun soluklu bir çalışmayı zorunlu kılar.

Tüm bunlar da bize gösteriyor ki, bu zamanımızdan kıyamete kadar daha bir çok mucize teknik ve teknolojik olarak keşfedilmeyi bekliyor. Geçtiğimiz yüz yılda bir çok keşif yapıldı. Fakat daha ileride de bir çok keşif yapılmayı bekliyor. Işınlama, zamanda ileri ve geri gitme, gelecekten bazı bilgiler alma, ölüme bir çare bulma gibi.

Bu keşiflerin şifreleri ise bir çok Peygamber mucizesi içine saklanmış. Şimdiye dek bulunanlarda olduğu gibi, gelecekte de bu teknolojiler bir bir açığa çıkarılacak. Çünkü Cenab-ı Hak insanın önüne fıtri bir engel koymamış. Kainatta ise her şeye müdahale edebilecek yeteneklerle donatmış. Hatta insan zamana ve mekana da bir ölçüde nüfuz edebilir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kerametlerinde bu örnekler var. Zaten teknik gelişme açısından Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kerametleri dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutulmalı. Bu konular ciddi araştırmacılar bekliyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*