Kıyametin Tarihi ve Bediüzzaman

29.07.2010 tarihinde birçok haber sitesinde tüm insanlığı çok yakından ilgilendiren bir haber yayınlandı. Günlük siyasi çekişmelerden ne kadar bu haberle ilgilenebildik, bilmiyoruz. Ancak haber gerçekten de çok mühim

Şöyle ki:

“Bilim insanları tüm dünyayı korkutan bir açıklama yaptı. Elde edilen bulgulara göre, yaklaşık 180 yıl sonra Dünya’ya bir asteroit çarpabilir. Eğer çarpma gerçekleşirse, gezegenimizdeki canlıların yok olma ihtimali yüksek.

Bilim insanları, 1999 RQ36 adını verdikleri dev asteroitin 2182 yılında Dünya’ya çarpabileceği uyarısında bulundu. Yapılan hesaplamalara göre, Dünya’ya çarpma olasılığı 1000’de bir gösterilen meteor, 24 Eylül 2182 yılında atmosfere girecek.

Gökbilimcilerin 1999 yılında keşfettiği dev asteroitin 550 metre çapında olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu bir asteroitin Dünya’ya çarpması halinde büyük bir yıkım yaşanacağını ve tüm canlı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşılaşabileceğini belirtti.

Uzmanlar, insanlığı tehdit eden bir asteroitin çeşitli yöntemlerle durdurulabilmesi en az 100 yıl önceden harekete geçilmesi gerektiğine çekti. Geç kalınması ise, asteroitin önlenmesi için proje ve maliyet gerektirecek çalışmaların zamanında hayata geçirilememesine neden olabilir.(29.07.2010 tarihli haber siteleri)

Bu habere göre 2182 yılında dünyamıza çarpacak bir gök cismi neticesinde dünyadaki hayat son bulabilir. İlim adamlarının yaptığı tespit bu. Bu ihtimalin gerçekleşme oranı ise 1000 de bir olarak verilmiş. Oldukça yüksek bir ihtimal bu. Elbette ki ondan önce başka bir cisimle çarpışma olmaz ise. Zira Apophis adı verilen asteroitin 2036 yıllarında dünyamız ile çarpışma ihtimali de var. Yani dünyamız için tehlike büyük. Nereden bakarsanız bakın, tüm bunlar da bir kıyametin habercisi gibi. Görünen o ki Kıyamet Saati insanlığın ortak aklı tarafından hissedilmeye başlandı. Hani derler ya “Kurdun bahsini ediyorsan sopayı hazırla ki, kurt geliyor.” Onun gibi insanlık da kıyametin gelişini bir ölçüde görebiliyor artık. Sanki tüm dünyanın ve şu görünen alemin ölümü olan kıyamet gayb alemlerinden şahadet alemlerine girdi gibi. Yağmur yağmaya yakın bazı işaretlerle yağmur yağacağı hissedildiği gibi, demek ki kıyamete yakın insanlar kıyametin geldiğini ‘kable’l-vukû’ olarak hissedecekler.

İşin ilginç tarafı bilim adamlarının yaptıkları açıklamaların Bediüzzaman Hazretlerinin yorumu ile bir ölçüde örtüşmesi. Zira Bediüzzaman Hazretleri yıllar öncesinde hem kıyametin yakın bir tarihini vermiş, hem de ‘nasıl meydana geleceğinin’ enteresan bir yorumunu yapmış.

İşte Şualar adlı eserinden bir bölüm:

“Amma Bir Dördüncü Mesele olan mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise:
Bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emr-i Rabbânî ile küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir: On senede yapılan bir saray bir dakikada harap olması gibi. (Şualar, s.39)“

İfadeye göre kıyamet bir çarpışma neticesinde olacak. Bu çarpışma ile dünyanın dengesi bozulacak ve güneş batıdan doğmaya başlayacak. Ardından ise; “Yıldızlar çarpışacak, ecrâmlar dalgalanacak; nihayetsiz fezâ-i âlemde, milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadâları gibi vâveylâya başlar. Birbirine çarpışarak kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte, şu mevt ve sekerât ile, Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar, kâinatı tasfiye edip Cehennem ve Cehennemin maddeleri bir tarafa, Cennet ve Cennetin mevadd-ı münâsibeleri başka tarafa çekilir; âlem-i âhiret tezâhür eder.(Sözler, s.490)

Bediüzzaman Hazretleri ‘Kıyametin nasıl olacağı’ tarzındaki yorumundan sonra kıyametin yaklaşık tarihini de Kur’an ve Hadis-i şeriflerin işari manalarından çıkarmak suretiyle ifade etmiştir.

“… makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder.Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah. Câ-yı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil’ittifak bin beş yüz tarihini göstermeleriyle beraber, tam tamına mânidar, mâkul ve hikmetli bir surette 1506’dan ta ’42’ye, ta ’45’e kadar üç inkılâb-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil; fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat’î tarzda kimse bilmez; fakat, böyle îmalarla bir nevî kanaat, bir galip ihtimal gelebilir.(Kastamonu Lahikası, s.26)”

Burada geçen 1545 hicri tarihi 2125 miladi yılları ve sonrasına tekabül eder. Bilim adamlarının tespit ettikleri tarih de bu yılları gösteriyor. Elbette ki kıyamet tarihinde 30-40 yıllık farklılıklar çok da önemli farklar değildir. Zira mesele dünyanın ömrü ile ilgilidir.

Netice-i kelam artık kıyamet yaklaşmıştır.

Bu nedenle herkes ahiret için ne hazırladı, onun hesabını yapmalıdır.

Benzer konuda makaleler:

5 Comments

  1. önce bilmeliyizki allaha inanan her kul kıyametin ne zaman kopacağı konusunda tarih veremez,göktaşının dünyaya çarpmasıda kıyamet değildir ,kaldıki said nursi hz lerinin anlattıklarının bütünü kurandandır,hiçbir zaman gaybı bilme gibi bir s…özüde yoktur.teknolojide ilerlemiş bilim adına buluşlarını sergileyen bilim adamlariyle said nursiyi yarıştırmasak iyi olur.herkesin sahası ayrı,hizmeti ayrıdır.kıyamet konusunda saidnursinin ana yorumu şudur.özetle,insan imanla dünyanın aklı ve anlamı özelliğini taşır.allaha imanın bittiği yerdede anlamını ve güzelliğini yitiren dünya kendi kıyametini koparır,bunun ne şekilde olacağı önem arzetmez.

  2. Bir kere kıyamet anını Allah bir sebebe göremi yaratmış,bir bilime göremi yaratmış belli değil.Yani bilimen açıklanabilecek şeyler değil.Nezaman kopacağı nasıl belli deil ise bilimde buna cevap veremez diye tahmin ediyorum.Ancak alametler noktasında bilim cevap verebilir.kıyamet demek evren ve maddenin bitmesi demek.Büyük bir mutluluk ve azabın gelmesi demek.Zaman kavramı,madde kavramı olacak mı olmayacakmı tartışmasını şimdiden yapmak doğru deil.En doğrusunu Allah bilir.Nasıl bilim ve felsefe kişinin ruh ve akıl gibi soyut kavramlarına somut olarak cevap veremiyorsa,kıyamet anınıda bu şekilde yorumlamak doğru olmayabilir.Siz 2100 küsürlerden bahsediyorsunuz ama kimiside diyor 2012’de gezegen çarpıcak dünyaya ve dünyayı durdurup bir süre sonra dünya ters yöne dönecek ve güneş batıdan doğacak gibi sözlerden bahsediliyor.Ben gerçekten 2012’i çok merak ediyorum.Nasa uydurmasımı deilmi anlicaz.

  3. Abdullah arkadaşıma katılıyorum kıyamet zamanını Allahtan başkası bilemez lakin her insanın kend kıyameti ölümü nazarı ile bakılırsa yüzlerce yılın hesabını yapmak lüzumsuz.

  4. ÖNCEDEN SÖYLENMİŞ SÖZLER VE İNEN AYETLERLE, EBCET HESABI YAPIP, SONRADAN İCAT EDİLEN TAKVİMLERE UYARLAMAYA ÇALIŞMANIN NERESİ DİNİ İLMİ VE AKLİDİR? MÜSLÜMANLAR BU YANLIŞ YOLDAN DÖNMEK ZORUNDADIR!

1 Trackback / Pingback

  1. 1445 yılı ve kıyamet öncesi son asır | EuroNur · SaidNursi.de

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*