AKP ve Kemalizm

SİYASET GÜNLÜĞÜ

altÖnce 29 Ekim kutlamaları…

Sonra 10 Kasımdaki abartılı törenler…

Ardından Reis Beyin, “M. Kemal’i CHP’ye bırakmayacağız. Biz sahip çıkacağız” sözleri…

Bir anda “ne oluyoruz” çıkışlarına sahne oldu.

AKP Kemalizme dümen kırdı” yorumları yapıldı.

Hatta şimdiye dek AK Partiye kayıtsız şartsız destek veren bazı kesimlerde ciddi bir şaşkınlık meydana geldi.

Saygıdeğer Ahmet Akgündüz Hocamız bile itiraz etti.

Reis Beye saygıları ile birlikte, bu Kemalizm meselesinin yanlış olduğunu” ifade etti.

Sen misin bunu söyleyen!..

Birden AKP sözcüleri Sayın Hocama hücum ettiler.

Onu, “hadsiz ve densiz” olmakla suçladılar.

Ahmet Hoca itirazlarında haklı ve yalnız değil.

AKP sözcüleri haksız ve ölçüsüz.

Zira;

Yeni Şafak ve Akit cephesinde de benzer bir durum var.

Ciddi itirazlar gün geçtikçe yükseliyor.

Görünen o ki:

Bu Kemalizm meselesi muhafazakar çevreleri epey rahatsız etti.

Siyaset mehdisi ve geleceğin halifesi” olarak gördükleri bir şahıstan böyle sözlerin zuhur etmesi bir anda şok etkisi meydana getirdi.

Zihinlerdeki karton kuleleri yıktı ve yerle bir etti.

Ancak;

AKP ve Kemalizm” meselesi bizim için pek de sürpriz değil.

Zaten AKP denen siyasi akımın öteden beri Kemalizm ile bir sorunu yoktu.

Sadece dindarlık perdesi meselenin üzerini örtüyordu.

Kemalizm biraz geri planda kalıyordu.

Şimdi ise baş başa gelmiş bir görüntü var ki, artık açıkça ifade ediliyor.

Aslında bu işin bir de tarihi alt yapısı var.

Zira her bir mesleğin dayandığı bazı temeller vardır.

Tarihe uzanan bazı bağlantı hatları mevcuttur.

AKP’nin idari kadrosuna baktığımız zaman da bu bağ ortaya çıkar.

Çünkü;

AKP’nin yönetici kadrosu “Milli Görüş” geleneğinden gelen bir siyasi kadrodur.

Milli Görüş geleneği ise “Millet Partisinin” uzantısıdır.

Bilindiği üzere, Millet Partisi iki ana kola ayrılmıştır:

Milliyetçiliği ağır basanlar…

Ve dindarlığı ağır basanlar…

Milli Görüş geleneği ise Milli Nizam Partisi ile Millet Partisinin dindarlığı ağır basan koludur.

Fevzi Çakmak ise Millet Partisinin kurucusudur.

İşte Milli Görüş geleneği dini açıdan;

Necip Fazıl yolu ile Abdülhakim Arvasi düşünce yapısına bağlanırken;

Siyasi açıdan ise;

Erbakan yolu ile Fevzi Çakmak siyasi yapısına kök salmıştır.

Peki Fevzi Çakmak kimdir?

Mustafa Kemal’in sağ kolu.

Her dediğini onaylayan, inkılapların hiç birisine ses çıkarmayan.

Üstelik dindar bir kişi, beş vakit namazını hiç geçirmeyen.

Yani hem Kemalist, hem de dindar…

Kemalizmin ise iki ana kolu vardır.

Birisi sağ kol, diğeri sol kol.

İnönü ve ekibi sol kolu temsil eder.

Fevzi Çakmak ve Millet Partisi ise sağ kolu.

Bu iki kol az bir nüans farkı ile aynı fikri temsil ederler.

Kemalizme derinden ve yürekten bağlıdırlar.

Sadece kullandıkları alan farklıdır.

Bir taraf dinden uzak kesimi kullanır.

Diğeri ise dini hassasiyeti olan kesimi.

Fevzi Çakmak ekibi ve partisi gibi.

Zira Fevzi Çakmak hem dindar hem de kemalisttir.

İşte bu günkü idareyi elinde tutanları ekseriyeti bu köke dayanır.

Bu nedenle;

AKP cenahındaki “Kemalizm çıkışları” bizi hiç de şaşırtmadı.

Zaten Kemalizm tep kutuplu, baskıcı, dayatmacı bir zihniyet üzerine inşa edilmiştir.

Tıpkı mevcut siyasi iktidarın geldiği son nokta gibi.

Bu ise kabul edilebilir bir rejim değildir.

Baskıcı zihniyetin antitezi ise Risale-i Nur ekolüdür.

Zira;

Risale-i Nur hem dini sahada, hem de siyasi sahada hak üzerine kurulu bir sistemi kabul eder.

Hürriyetçi ve demokrattır.

Bu nedenle siyasi sahada hürriyetçi olan, demokrasiyi savunan, insan haklarına önem veren, maddi ve manevi kalkınmayı temel hedef edinmiş, millete hizmet etmeyi ve milletin hizmetçisi olmayı gönülden benimseyen Demokratlara destek verilmiş.

Zaten bu gün için kurtuluş yolu yine budur.

Yani;

Üstadın tarif ettiği şekli ile Demokratları tekrar ayağa kaldırmaktır.

Bu günlerde Risale-i Nura gönül vermiş bütün kesimler de bu fikre gelmeye başladı.

İnşallah siyaset sahnesinde de güzel günlere doğru gidiyoruz.

Ümidimiz ve duamız bu yönde…

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*